wsiepolskie.pl

Encyklopedia Wsi i Regionów

Goście weselni

38 / 72

Opis

Od prawej: Felks Skomski (+), Władysław Cawricz (+)