wsiepolskie.pl

Encyklopedia Wsi i Regionów

Obiad po ciężkiej pracy, 1949 r.

44 / 72