wsiepolskie.pl

Encyklopedia Wsi i Regionów

Akt nadania

45 / 72

Opis

Akt nadania ziemi i budynków osadnikom na Ziemiach Odzyskany. 29.12.1947 r.