wsiepolskie.pl

Encyklopedia Wsi i Regionów

Akt nadania

46 / 72

Opis

Akt nadania ziemi i budynków osadnikom na Ziemiach Odzyskany.