wsiepolskie.pl

Encyklopedia Wsi i Regionów

Świadectwo moralności

47 / 72

Opis

Historia bośniackich emigrantów ma swoje korzenie na Kresach wschodnich, będących wówczas pod zaborami. By wyemigrować do Bośni musieli mieć nienaganne świadectwo moralności.