wsiepolskie.pl

Encyklopedia Wsi i Regionów

Oddział partyzancki

5 / 9

Opis

Pluton Bolesława Mikusa "Żbika" ze zgrupowania partyzanckiego WiN mjr. Mariana Bernaciaka "Orlika". Fot. arch. Krystiana Pielachy