wsiepolskie.pl

Encyklopedia Wsi i Regionów

Dworek Żorawskich w okresie międzywojennym

2 / 8

Opis

Tutaj na piętrze w latach 1886-89 mieszkała Maria Skłodowska.