wsiepolskie.pl

Encyklopedia Wsi i Regionów

Ołtarz w kościele

12 / 18

Opis

Foto. www.gokmilanow.pl