wsiepolskie.pl

Encyklopedia Wsi i Regionów

Kapliczka

7 / 7

Opis

Foto. Krystyna Foryś