wsiepolskie.pl

Encyklopedia Wsi i Regionów

Dożynki gminne 2015

7 / 72

Opis

Wójtowi Gminy bochenek chleba z Janiszowskich zbóż wreczają pani Janina Stępień i pan Andrzej Zbyszowski.