wsiepolskie.pl

Encyklopedia Wsi i Regionów

Nagrobek dziecka z 1928r

13 / 71

Opis

Urodzony i zmarły w grudniu 1928 roku Hans Junge.