wsiepolskie.pl

Encyklopedia Wsi i Regionów

Widok ogólny cmentarza

17 / 71

Opis

Dawniej w tym miejscu było wejście na teren nekropolii.