wsiepolskie.pl

Encyklopedia Wsi i Regionów

Widok ogólny cmentarza

18 / 72

Opis

Dawniej w tym miejscu było wejście na teren nekropolii.