wsiepolskie.pl

Encyklopedia Wsi i Regionów

Zespół strażacki na tle starej remizy i wozu strażackiego

1 / 11

Opis

Na zdjęciu z 1926 r. zespół strażacki na tle starej remizy i wozu strażackiego. Fot.www.lelow.pl