wsiepolskie.pl

Encyklopedia Wsi i Regionów

Wigilia 2014

27 / 72

Opis

Członkinie KGW na pokazie stołow wigilijnych w Domu Kultury Pisarzowice - grudzien 2014.