wsiepolskie.pl

Encyklopedia Wsi i Regionów

Strażacy OSP Zawadów, rok 1947.

6 / 9

Opis

Fot.www.ospzawadow.strefa.pl