wsiepolskie.pl

Encyklopedia Wsi i Regionów

Nowa zabudowa wsi

33 / 71

Opis

Zabudowania mieszkalne i siedziba firmy transportowej pana Leszka Nakoniecznego.