wsiepolskie.pl

Encyklopedia Wsi i Regionów

Nowa zabudowa wsi

34 / 72

Opis

Zabudowania mieszkalne i siedziba firmy transportowej pana Leszka Nakoniecznego.