wsiepolskie.pl

Encyklopedia Wsi i Regionów

Część Gierałtówka z Wieżą Wilhelma na starej pocztówce

10 / 11

Opis

Fot.www.goryizerskie.pl