wsiepolskie.pl

Encyklopedia Wsi i Regionów

Województwo

opolskie
 • Przedwojenna pocztówka z Łosiowa
 • Opolski Ośrodek Doradztwa Rolniczego
 • Skansen maszyn rolniczych
 • Skansen maszyn rolniczych
 • Apteka w Łosiowie
 • Remiza OSP
 • Pomnikowy dąb w parku pałacowym
 • Architektura dawnego Łosiowa, widok na wieś
 • Architektura dawnego Łosiowa
 • Tablica upamiętniająca dawną przeszłość miejscowości
 • Figura św. Jana Nepomucena
 • Wnętrze kościoła w Łlosiowie, wnętrze
 • Wnętrze kościoła, prezbiterium i ołtarz
 • Fresk na suficie kościoła
 • Wnętrze kościoła, kaplica boczna
 • Dawny Łosiów
 • Pocztówka z Łosiowa
 • Pocztówka z Łosiowa , 1911 r
 • Pałac w Łosiowie
 • Kompleks boisk w Łosiowie
 • Głaz
 • Biesiada po Łosiowsku.j
 • Witamy w Łosiowie - Dożynki wojewódzkie 2007.jpeg
 • Turniej sołectw 2007 - fot. S.Usiarczyk Kuriel Brzeski.jpeg

Herb

WOJEWÓDZTWO OPOLSKIE


Mapa Polski - województwo Opolskie

 

 

Stolica województwa:
Opole
Obszar:
9 412 km²
Ludność ogółem: 1 031 100 mieszk. (GUS 2009 r.)
• w miastach 539 524
• na wsi 491 576
Większe miasta: Kędzierzyn-Koźle, Nysa, Brzeg, Kluczbork, Paczków, Prudnik, Krapkowice, Głogówek, Strzelce Opolskie, Krapkowice, Namysłów, Głubczyce, Głuchołazy
Gęstość zaludnienia: 110 mieszk./km²
Urbanizacja 65,4 %
Powiaty ogółem: 12
• powiaty grodzkie 1
• powiaty ziemskie 11
Gminy ogółem: 71
• gminy miejskie 3
• gminy miejsko - wiejskie 32
• gminy wiejskie 36
Tablica rejestracyjna: O

 

GUS
Województwo Opolskie - Statystyczny portret terytorium

Statystyczne Vademecum Samorządowca - innowacyjna publikacja opracowana przez Główny Urząd Statystyczny, przedstawia statystyczne portrety jednostek terytorialnych naszego kraju.
czytaj więcej

  Województwo opolskie leży w południowo-zachodniej części kraju, na Nizinie Śląskiej, w dorzeczu górnej Odry. Od południowego zachodu zamyka nizinę Pogórze Sudeckie, od południowego wschodu Kotlina Raciborska, zaś w środku wypiętrza się Garb Chełmski. Opolskie graniczy z województwami: wielkopolskim, łódzkim, śląskim, dolnośląskim, od południa z Czechami. 185-kilometrowa linia graniczna otwiera się w sześciu miejscach: Głuchołazy-Mikułowice, Konradów-Zlate Hory, Pietrowice-Krnov, Paczków-Bily Potok, Pomorzowiczki-Osoblaha, Trzebina-Bartultovice. Funkcjonuje kilka przejść małego ruchu granicznego, m.in. na szczycie Kopy Biskupiej. Planowane przejście kolejowe w Głuchołazach ułatwi opolanom dojazd do popularnych turystycznie czeskich Jeseników.

Podstawowa oś komunikacyjna Opolszczyzny to autostrada A-4, będąca elementem paneuropejskiego korytarza transportowego Berlin-Kijów, a w przyszłości Bruksela-Rostów nad Donem. Równolegle do A-4 biegnie główna arteria wodna Opolszczyzny - Odra. Po zakończeniu rządowego programu Odra 2006 rzeka stanowić będzie istotny element międzynarodowej żeglugi śródlądowej (długość opolskiego odcinka: 111,6 km). Istotne znaczenie w żegludze śródlądowej mają Kanał Kędzierzyński i Kanał Gliwicki. Największy port opolski znajduje się w Koźlu.
   Gęstość dróg kolejowych na Opolszczyźnie jest dwukrotnie większa od średniej krajowej. Opole leży na trasie połączeń Drezno-Moskwa, Malmo-Chatupki. Najbliższe lotniska to Wrocław i Katowice. W Kamieniu Śląskim zostanie uruchomione pierwsze w Polsce lotnisko prywatne.
   Opolszczyzna to jeden z najlepszych regionów Polski pod względem produkcji rolnej. Rozwojowi rolnictwa sprzyja wysoka jakość gleb, nizinne ukształtowanie i łagodny klimat. 62 % powierzchni województwa to urodzajne gleby brunatne, ilaste i mady. Ważnym elementem strategii rozwoju Opolszczyzny jest program „Odnowa Wsi", zapoczątkowany w 1997 roku, pionierski w skali kraju. Bogata i zadbana wieś opolska to niemal synonim Opolszczyzny.
   Opolszczyzna usadowiła się na wapieniach i marglach, dzięki którym filarami opolskiej gospodarki jest nowoczesny przemysł cementowo-wapienniczy. Zachowane cementownie opolskie, urokliwe wapienniki koło Gogolina i liczne kamieniołomy wapienia to świadectwa wiekowego dziedzictwa przemysłowego Górnego Śląska.      
   Opolskie to ziemia pogranicza, o burzliwych, ale i bardzo bogatych dziejach, wielokultu-rowym dziedzictwie, rzadko spotykanym w innych regionach. Panowali na niej Piastowie, królowie czescy, austriaccy Habsburgowie, Prusy, Niemcy, od 1945 roku Śląsk Opolski należy do Polski. Wymieszana narodowo i etnicznie ludność Opolszczyzny podkreśla kulturową odrębność regionu na mapie Polski. Mieszkańcy określają się jako Polacy, Ślązacy, Niemcy.
   Opolskie posiada ponad 20 tysięcy zabytków architektury, prawie 9 tysięcy zabytków ruchomych, około 160 zamków, pałaców, dworków, szlaki unikatowej, drewnianej architektury sakralnej, średniowiecznych polichromii. To kraina tolerancji, odmiennych, a jakże wzbogacających się kultur, tradycji i narodowości. To zaklęte w kamiennych rzeźbach milczące i piękne świadectwa minionych wieków, ludzkich losów, dokonań, wielkich planów. To także piękna, czysta przyroda: 3 parki krajobrazowe (Góra Św. Anny, Góry Opawskie, Lasy Stobrawskie), 34 rezerwaty, 6 obszarów chronionego krajobrazu. To na Opolszczyźnie paleontolodzy odkryli szkielet najstarszego dinozaura na świecie. Już wkrótce największą atrakcją regionu stanie się DINOPARK - jedyne na świecie miejsce, gdzie turyści obserwować będą prace na wykopaliskach,

Turystyka

Doskonałe walory klimatyczne i przyrodnicze Opolszczyzny pozwalają rozwijać się turystyce. Z racji ukształtowania terenu (Wyżyna Śląska, Nizina Śląska i część Pogórza Sudeckiego, dolina Odry) odpoczywać tu można latem i zimą.

Dużą część obszaru zajmują lasy, na terenie których utworzono 4 parki krajobrazowe, wiele obszarów chronionego krajobrazu i rezerwatów przyrody. Największe kompleksy leśne stanowią Bory Niemodlińskie, Stobrawskie, Lasy Lublinieckie i Raciborskie. Zwolenników pieszych i rowerowych eskapad zainteresują szlaki turystyczne w rejonie Góry Św. Anny oraz w okolicach Gór Opawskich, leżących na granicy z Czechami.

W miejscowościach Moszczanka, Pokrzywna, Jarnołtówek powstało wiele nowoczesnych ośrodków wypoczynkowych z pełnym zapleczem fizykoterapetycznym (m. in. basen, masaże klasyczne i wodne). W miejscowości Kamień Śląski powstaje nowoczesne sanatorium, jako pierwsze w Polsce stojące metody leczenia dr. Kneippa. W trakcie zagospodarowania jest też w tej miejscowości lotnisko (z hangarami, serwisem, hotelem) przewidziane dla małego ruchu lotniczego oraz jako miejsce szkoleń tych, którzy zdobywają uprawnienia pilotów.

Na miłośników kąpieli i sportów wodnych czekają na Opolszczyźnie zbiorniki w Turawie pod Opolem oraz leżące u podnóża Gór Opawskich jeziora nyskie i otmuchowskie.

Śląsk Opolski jest regionem bogatym w zabytki budownictwa różnych epok, poczynając od gotyckich zamków obronnych poprzez barokowe pałace, aż po XIX wieczne kameralne dworki. Wielkim zainteresowaniem cieszą się obiekty architektoniczne m.in. zamek w Mosznej, ruiny XIX wiecznego pałacu w Kopicach, zamek Piastów Śląskich w Brzegu, jak również późnobarokowy pałac w Kamieniu Śląskim.

Będąc na Opolszczyźnie nie można ominąć Krasiejowa, miejscowości w gminie Ozimek, gdzie niedawno dokonano jednego z największych na świecie odkryć stanowisk paleontologicznych. Znalezione tam skamieniałości szczątków gadów triasowych pochodzą sprzed 225 mln lat i są bardzo dobrze zachowane. Na terenie wykopalisk powstanie w przyszłości kompleks muzealno-turystyczny, który będzie jedną z ciekawszych atrakcji regionu. W styczniu 2005 roku otwarto w budynku dawnej szkoły podstawowej stałą wystawę pod nazwą „Wędrówki z dinozaurem".

Gospodarka

Opolszczyznę wyróżnia duży potencjał gospodarczy i inwestycyjny oraz szybkie tempo przekształceń własnościowych.

Charakterystyczną cechą przemysłu jest jego równomierne rozmieszczenie na obszarze całego województwa oraz zróżnicowana struktura branżowa. W połowie 2007 roku zarejestrowanych było 93,6 tys. podmiotów gospodarki narodowej, z czego 70 tys. stanowiły osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą. Do dominujących branż zalicza się: spożywczą, energetyczną, chemiczną, mineralną, maszynową, metalową i meblarską. Region opolski należy do krajowych potentatów w produkcji dachówek i gąsiorów cementowych, koksu i półkoksu, wapna, a także cementu.

Udział spółek z kapitałem zagranicznym w ogólnej liczbie spółek handlowych na Opolszczyźnie kształtuje się na poziomie 27 procent. Udział sektora MSP w ogólnej liczbie podmiotów zarejestrowanych w systemie REGON wynosi 99,9%, a firm mikro zatrudniających do 9 osób 95,5%. Wskaźnik przedsiębiorczości, wyrażony liczbą podmiotów gospodarki narodowej na 1000 mieszkańców systematycznie rośnie i w końcu 2006 roku wyniósł 89,1 względem 95,4 przeciętnie w Polsce.

Z myślą o inwestorach opolskie gminy przygotowują nowe tereny pod inwestycje, modernizują infrastrukturę techniczną, promują lokalny biznes, tworzą korzystny klimat dla przedsiębiorczości. W Centrum Obsługi Inwestora można uzyskać informację o aktualnych inwestycjach, fachową poradę prawną oraz biznesową.

Rolnictwo

Opolskie to region o bogatych tradycjach rolniczych. Uprawa roli to, prócz przemysłu, drugi istotny filar gospodarki regionu. Dzięki swoim cechom geograficznym, takim jak: wysoka jakość gleb, nizinne ukształtowanie powierzchni oraz łagodny klimat to jeden z najlepszych rolniczych regionów Polski.

Najwyższa w Polsce efektywność opolskiego rolnictwa wynika przede wszystkim z wysokiej kultury rolnej i dobrego wyposażenia gospodarstw rolnych.

Doceniając potencjał rolnictwa regionu, chętnie lokują tu swój kapitał firmy sektora spożywczego. Jedną z ostatnich takich inwestycji jest młyn i elewator w Straduni wybudowany przez firmę Diamant International Polska należącą do koncernu VK Muhlen AG.

Kultura

Szeroko są znane opolskie instytucje kultury: Filharmonia Opolska im. Józefa Elsnera (w czasie akcesji Polski do Unii Europejskiej wystąpiła z koncertem na brukselskim rynku, a na przełomie roku 2004/2005 odbyła dużą trasę koncertową po Chinach), Teatr im. Jana Kochanowskiego (miejsce corocznych Konfrontacji Teatralnych „Klasyka Polska"), czy Teatr Lalki i Aktora im. Alojzego Smolki (Ogólnopolski Festiwal Teatrów Lalkowych). Wreszcie Amfiteatr Tysiąclecia - miejsce corocznego Krajowego Festiwalu Polskiej Piosenki.
   Wiele cyklicznych imprez kulturalnych odbywa się poza stolicą regionu - m. in. Muzyczne Święto Kwitnących Azalii (zamek w Mosznej), Festiwal Piosenki Angielskiej oraz Międzynarodowy Najazd Poetów na Zamek Piastów Śląskich w Brzegu, „Gaude Mater Polonia in memoriam Wincenty z Kielczy" czy Międzynarodowy Festiwal Perkusyjny.

Opolskie Lamy - wiosna

Festiwal Filmowy Opolskie Lamy powstał w roku 2002 i od tej pory jest wydarzeniem cyklicznym (tegoroczna edycja jest VII w kolejności imprezą i odbędzie się w dniach: 25.04-02.05.2009 r.) Festiwal promuje kulturę kina jako ważnego elementu współczesnego świata. Program festiwalu obejmuje projekcje filmów w cyklach: „Panorama Kina Światowego", „Panorama Kina Polskiego", pokazy filmów rekomendowanych przez Jerzego Stuhra, pokazy wybranych filmów K. Zanussiego, warsztaty animacji poklatkowej dla dzieci, szereg spotkań filmowo-dyskusyjnych m.in. dyskusje panelowe na Uniwersytecie Opolskim z zaproszonymi gośćmi oraz pokazy plenerowe. Integralną częścią festiwalu są konkursy: Ogólnopolski Konkurs Filmów Amatorskich (przeznaczony dla amatorów i twórców offowych) i Ogólnopolski Konkurs Etiud Filmowych (dla studentów i absolwentów szkół filmowych). www.opolskielamy.pl

„Opolskie Konfrontacje Teatralne - Klasyka Polska" - wiosna

Opolskie Konfrontacje Teatralne w roku 2005 obchodziły swoje 30-lecie. Jest to festiwal, którego celem jest zaprezentowanie najbardziej wartościowych przedstawień rodzimej klasyki, zrealizowanych w danym roku, na polskich scenach dramatycznych. To jedyny taki festiwal w Polsce, który przybliża Polakom ich największe dzieła dramatyczne i podkreśla znaczenie polskiej klasyki, pozwalającej nam na definiowanie sensu polskości, zwłaszcza teraz, gdy jesteśmy członkiem Wspólnoty Europejskiej.

Festiwal ma charakter konkursu. Spektakle oceniane są przez Jury złożone z najwybitniejszych polskich krytyków teatralnych i znawców teatru powołane przez Dyrektora Konfrontacji. W ramach Opolskich Konfrontacji Teatralnych opolscy teatromani goszczą najlepsze polskie sceny dramatyczne i mogą oglądać najlepszych polskich aktorów i najlepszych polskich reżyserów teatralnych. Od kilku lat patronat nad festiwalem obejmuje Minister Kultury, a patronat medialny m.in. TVP 2, Rzeczpospolita i pisma teatralne. http://www.teatrkochanowskiego.art.pl

Ogólnopolski Festiwal Teatrów Lalek - jesień

Ogólnopolski Festiwal Teatrów Lalek organizowany jest od 1962 roku w Opolu, co dwa lata. Impreza posiada rangę najważniejszego wydarzenia artystycznego w środowisku teatrów lalkowych w Polsce. Gospodarzem Festiwalu jest Opolski Teatr Lalki i Aktora im. A. Smolki znany ze swojego wysokiego poziomu artystycznego, doceniany na festiwalach krajowych i międzynarodowych, lubiany przez swą publiczność - tą najmłodszą, dziecięcą i młodzieżową, jak i przez dorosłą.

Ogólnopolski Festiwal Teatrów Lalek to prezentacja nie tylko twórczości polskich teatrów z dwóch ostatnich lat, to także prezentacja prac studentów szkół teatralnych, to okazja do spotkań ludzi reprezentujących teatry polskie i europejskie, znamienitych osobowości życia kulturalnego w kraju i na świecie. http://www.teatrlalki.opole.pl

Krajowy Festiwal Piosenki Polskiej - maj/czerwiec

Pierwszy KFPP w Opolu odbył się 19 czerwca 1963 roku. W czasie festiwalowych zmagań odbyło się wówczas 15 koncertów i recitali. Wzięło w nich udział 102 wykonawców. Wystąpiło też 5 kabaretów oraz 5 zespołów muzycznych, reprezentujących ówczesną czołówkę muzyki rozrywkowej, tanecznej, bitowej i jazzowej.

Coroczna impreza organizowana w Opolu, stanowi podsumowanie sezonu artystycznego polskiego środowiska twórców i wykonawców piosenek.

Od przeszło 40 lat opolskiemu Festiwalowi towarzyszy Telewizja Polska. Po wielu modyfikacjach i „nowinkach" ostatnie opolskie muzyczne spotkania powróciły do sprawdzonej formuły, dwudniowych koncertów, połączonych z trzecim dniem kabaretowym, który po kilkuletniej przerwie ponownie znalazł się w programie Festiwalu.

Opolskie święto piosenki inauguruje rokrocznie konkurs „Debiuty", w którym to młodzi wykonawcy konkurują o nagrodę im. Anny Jantar. W konkursie „Premiery" biorą udział, tradycyjnie wykonawcy, których piosenki stały się największymi przebojami ubiegłego roku. Ta tradycja trwa od 2000 roku, kiedy to wygrała Budka Suflera utworem „Bal wszystkich świętych"

Niesłabnącym powodzeniem cieszy się dwuczęściowy koncert „Superjedynki", którego program ułożony jest w drodze plebiscytu, przez widzów „Jedynki" - Programu 1 TVP oraz czytelników „Super TV". Przez wielu wykonawców ta nagroda jest uważana za najważniejszą na polskim rynku muzycznym, a występ podczas „Superjedynek" traktowany jest jako nobilitacja artystów polskiej sceny muzycznej.

Muzyczne Święto Kwitnących Azalii - maj/czerwiec

Od około dwudziestu lat ten festiwal muzyki poważnej odbywa się corocznie w Mosznej, w pięknych wnętrzach i otoczeniu Zamku, wpisując się na stałe do kalendarza wydarzeń artystycznych Śląska i Opolszczyzny. Przez najpiękniejszy miesiąc maj, wtedy, gdy park moszneńskiego Zamku ozdabiają różnokolorowe kwiaty azalii, miejscami prezentacji najlepszej muzyki w wykonaniu znanych polskich wirtuozów są taras, kaplica i galeria zamkowa, a także nowo wybudowany kościół w Mosznej. Spis wykonawców dwudziestolecia Festiwalu świadczy o znakomitych prezentacjach. Najwybitniejsi soliści, najbardziej znane zespoły i wykonawcy, znajdujący drogę do najświetniejszych sal koncertowych, nie omijają Mosznej.

Festiwal „Muzyczne Święto Kwitnących Azalii" od kilku lat rozprzestrzenił się w regionie, obejmując swoim zasięgiem wiele miejsc i umożliwiając melomanom kontakt z piękną muzyką w różnych miejscowościach - dzisiaj festiwal promowany jest jako „Muzyka w Zamkach i Miastach Śląska", obejmująca swym zasięgiem całą Opolszczyznę. „Muzyka w Zamkach i Miastach Śląska" to żywy dowód zrozumienia wielkiej sztuki przez mieszkańców tej ziemi. Świadczy o tym zainteresowanie słuchaczy, świadczy obecność najwybitniejszych artystów.

Festiwal „Gaude Mater Polonia in memoriam Wincenty z Kielczy" - kwiecień/maj

Festiwal to nowa propozycja kulturalna dla melomanów w regionie - jest uczczeniem pamięci autora pierwszego hymnu polskiego „Gaude Mater Polonia" Wincentego z Kielczy - Wincentego, który według źródeł historycznych urodził się w Kielczy na Opolszczyźnie. Pierwsza edycja festiwalu cieszyła się dużym uznaniem wśród mieszkańców Śląska Opolskiego. Celem Festiwalu jest ożywienie życia kulturalnego na Śląsku Opolskim, poprzez promowanie muzyki dawnej, od średniowiecza, aż po czasy współczesne. Program festiwalu wypełniają koncerty zespołów chóralnych, solistów oraz zespołów kameralnych. Wszystkie koncerty odbywają się w małych miejscowościach regionu, stwarzając okazję ich mieszkańcom do obcowania z piękną muzyką dawną.

Międzynarodowy Festiwal Perkusyjny - jesień

Międzynarodowy Festiwal Perkusyjny jest największą imprezą perkusyjną w Europie, na który licznie przyjeżdżają miłośnicy muzyki artyści, twórcy i odbiorcy kultury z całej Polski, a także z zagranicy. Największa w Polsce i Europie środkowej impreza interdyscyplinarna skierowana jest do wszystkich pokoleń słuchaczy, nie tylko perkusistów. Na festiwal składają się liczne koncerty, warsztaty dla uczniów szkół muzycznych i nauczycieli, sympozja, seminaria metodyczne, wystawy instrumentów muzycznych, pokazy oraz konkursy z udziałem muzyków światowej sceny.

Początki festiwalu sięgają lat '80 kiedy to pomysłodawca festiwalu Wojciech Lasek, ówczesny dyrektor i nauczyciel klasy perkusji Państwowej Szkoły Muzycznej I i II stopnia w Opolu zorganizował w 1988 roku I OPOLSKIE DNI MUZYKI PERKUSYJNEJ. Początkowo festiwal miał postać typowo szkolną przeznaczoną dla uczniów klas perkusji z całej Polski. Z czasem formuła festiwalu zmieniała się. Już trzecia edycja miała wymiar międzynarodowy. Na formę imprezy składały się zarówno koncerty, warsztaty instrumentalne jak i konkursy perkusyjne. Nieodłącznym elementem były również pokazowe wystawy instrumentów perkusyjnych. Do Opola zaczęto zapraszać muzyków z całego świata.

Artyści występowali początkowo tylko na opolskich scenach. Następnie festiwal poszerzył swój zasięg i dziś koncerty festiwalowe można zobaczyć również w Katowicach, Wrocławiu, Gliwicach, Nysie i wielu innych miastach naszego kraju. Dzięki wieloletniej pracy festiwal z jednodniowej imprezy przeobraził się w wydarzenie muzyczne trwające ponad 3 tygodnie. Na koncertach, początkowo wyłącznie perkusyjnych, dziś usłyszeć można muzyków oraz całe zespoły, w których każdy z artystów jest znakomity w swojej dyscyplinie.

Różnorodność gatunkowa, która jest wielkim atutem Międzynarodowego Festiwalu Perkusyjnego, przyczyniła się do faktu, iż impreza każdego roku przyciąga setki fanów. Poczynając od muzyki klasycznej przez rock, jazz, blues, pop aż po metal stał się ogólnodostępnym wydarzeniem kulturalnym. Warsztaty prowadzone przez zaproszonych muzyków pozwalają poznać nie tylko tajniki gry mistrzów, ale również samych artystów. Dzięki nim festiwal skupia ludzi zarówno z całej Polski, ale także z zagranicy. W organizowanych ogólnopolskich konkursach perkusyjnych bierze udział wielu zdolnych wibrafonistów i perkusistów z całej Polski, którzy są oceniani przez zasiadające w jury gwiazdy muzyki perkusyjnej z całego świata.

źródło: www.umwo.opole.pl

Wizytówki