wsiepolskie.pl

Encyklopedia Wsi i Regionów

Ogłoszenie nr 18. oferuję Żywność, Odzież

Główne cele Stowarzyszenia to: 1. Integracja i aktywizacja lokalnego środowiska. 2. Urozmaicanie i poszerzanie oferty kulturalnej, edukacyjnej, oświatowo-wychowawczej i sportowej adresowanej do lokalnej społeczności. 3. Promowanie działalności pozarządowej. 4. Promowanie osób o szczególnych zasługach dla lokalnej społeczności. 5. Poprawa relacji między społeczeństwem a administracją samorządową. 6. Pomaganie instytucjom wspierającym lub udzielającym pomocy najuboższym mieszkańcom Gminy Kozłowo.” Propagujuemy działalność pozarządową organizując, wspierając i finansując przedsięwzięcia o charakterze kulturalnym, edukacyjnym, oświatowo-wychowawczym i sportowym. Współpracujemy z Bankiem Żywności w Olsztynie. Powstaliśmy, bo widzimy potrzebę działania w trzecim sektorze, a gmina nasza bardzo w tej sferze odstaje od reszty powiatu. Weźmiemy wszystko, co los przyniesie, a będzie to zgodne z naszymi założeniami statutowymi.

dane kontaktowe ofiarodawcy: Stowarzyszenie Promujmy Kozłowo Non Omnis Moriar Kozłowo 62 lok. 7 13-124 Kozłowo email: kozlowo.nom@wp.pl www.kozlowonom.free.ngo.pl tel. 602 319 309

Stowarzyszenie Promujmy KozBowo non omnis moriar

30-11-2011 20:38

Skontaktuj się

Udzieliłem pomocy

Pomoc doceniło: 0 osób


Doceń starania innych za bezinteresowne niesienie pomocy.

Podziękuj za pomoc