wsiepolskie.pl

Encyklopedia Wsi i Regionów

Lokalizacja

Ogłoszenie nr 14. oferuję Inne

Europejskie Centrum Odszkodowań SA -Pomoc w uzyskaniu odszkodowania, zadośćuczynienia (w przypadku śmierci) z polisy OC sprawcy z tytułu wypadków komunikacyjnych, wypadków przy pracy, wypadków w rolnictwie oraz innych zdarzeń z których wynika odpowiedzialność cywilna wobec poszkodowanego. Dotyczy wypadków od dnia 10 sierpnia 1997 roku. A także pomoc w odzyskaniu pełnego odszkodowania z tytułu szkody rzeczowej na zniszczonym pojeździe (dotyczy wypadków do 3 lat wstecz. Bez opłat wstępnych (opłata z uzyskanego odszkodowania), dojeżdżamy do klienta.

dane kontaktowe ofiarodawcy: tel. 605 568 383 e-mail: b.zebrowska@euco.pl

09-11-2011 08:23

Skontaktuj się

Udzieliłem pomocy

Pomoc doceniło: 0 osób


Doceń starania innych za bezinteresowne niesienie pomocy.

Podziękuj za pomoc