wsiepolskie.pl

Encyklopedia Wsi i Regionów

Powiat

mazowieckie / kozienicki (Czytaj więcej)

Gminy

Gmina Garbatka-Letnisko

Wsie

Anielin, Bąkowiec, Bobki, Bogucin, Brzustów, Cyganówka, Garbatka Długa, Garbatka Nowa, Garbatka-Dziewiątka, Garbatka-Letnisko, Garbatka-Zbyczyn, Grudzka Droga, Kolonia Bąkowiec, Krępiec-Gajówka, Krępiec-Leśniczówka, Letnisko, Majorat, Molendy, Podlas, Podtetlów, Ponikwa, Żytkowice
Gmina Głowaczów

Wsie

Adamów, Bobrowniki, Bronisławów, Brzóza, Buszyna, Cecylówka Głowaczowska, Cecylówka-Brzózka, Cegielnia, Chmielnik, Chodków, Choiniak, Dąbrówka, Dąbrówki, Dukt, Działki Brzóskie, Emilów, Gajki, Gajówka Przejazd, Głogowa, Głowaczów, Grabnowola, Grabnowola-Kolonia, Grobie, Helenów, Helenówek, Henryków, Ignacówka Bobrowska, Ignacówka Grabnowolska, Jasieniec, Józefów, Klementynów, Klin, Kosny, Leżenice, Lipa, Lipska Wola, Lipy, Łukawa, Łukawska Wola, Maciejowice, Mała Wieś, Mariampol, Marianów, Michałów, Michałówek, Miejska Dąbrowa, Moniochy, Nadleśnictwo Studzianki, Nowiny, Parcela, Parowa, Piaski, Podlas, Podmieście, Przecinka, Przejazd, Przyluśnia, Rogożek, Sewerynów, Sokoły, Śródborze, Stanisławów, Stara Wieś, Stawki, Studnie, Studzianki Pancerne, Trawka, Ursynów, Wólka Brzózka, Zadąbrowie, Zaluśnia, Zapole, Zieleniec
Gmina Gniewoszów

Wsie

Boguszówka, Borek, Brzeziny, Fort, Gniewoszów, Gruszka, Kamionka, Kępa, Kociołek, Kolonia, Kopaniny, Kresy, Łaniec, Marianów, Markowola, Markowola-Kolonia, Mieścisko, Nowe Pole, Nowy Marianów, Nowy Oleksów, Nowy Sławczyn, Oleksów, Ósmaki, Pod Lasem, Podmieście, Połać, Powiśle, Prusiny, Przecinka, Regów Nowy, Regów Stary, Roztoki, Sarnów, Sławczyn, Sławin, Sokołówka, Stara Wieś, Stary Marianów, Stary Oleksów, Stary Sławczyn, Stawki, Tartak, Ugory, Wały, Wólka Bachańska, Wysokie Koło, Zalesie, Zdunków, Zwola, Zygmuntów
Gmina Grabów nad Pilicą

Wsie

Adamów, Augustów, Broncin, Brzozówka, Budy Augustowskie, Budy Grzegorzewskie, Celinów, Cychrowska Wola, Czerwonka, Dąbrowa Stachowska, Dąbrówki, Dębniak, Duży Jeleniów, Dziecinów, Edwardów, Gać, Gajówka Czerwonka, Gajówka Lechowice, Gajówka Paprotnia, Grabina, Grabów, Grabów nad Pilicą, Grabów Nowy, Grabów Zaleśny, Grabowska Wola, Grzybowszczyzna, Kaczyniec, Kępa Niemojewska, Korczunki, Koszarka, Koziołek, Koziołek Grzybowski, Koziołek Magnuszewski, Kukawka, Leśniczówka Nowa Wola, Lipinki, Łękawica, Łękawica Górna, Małęczyn, Mały Jeleniów, Modrzewina, Nowa Wola, Nowe Cychry, Nowy Stachów, Paprotnia, Podlesie, Podogrodzie, Podosie, Rogatki, Stanisławów, Stare Cychry, Stasin, Stefanów, Strzyżyna, Sucha Wola, Tomczyn, Utniki, Wyborów, Wyględówka, Wymysłów, Zakącie, Zakrzew, Zastocze, Zwierzyniec
Gmina Kozienice

Wsie

Aleksandrówka, Babia Góra, Brzeźnica, Budy, Chinów, Cudów, Cztery Kopce, Dąbrówki, Gajówka Łuczynów, Holendry Kozienickie, Holendry Kuźmińskie, Holendry Piotrkowskie, Janików, Janików-Folwark, Janów, Józefów, Julianówka, Kajzerówka, Katarzynów, Kępa Bielańska, Kępa Wólczyńska, Kępeczki, Kociołki, Kozienice-Kolonia, Kuźmy, Łaszówka, Łuczynów, Majdany, Majdany Rusin, Michałówka, Niwa, Nowa Wieś, Nowiny, Nowy Chinów, Nowy Łuczynów, Opatkowice, Paryż, Pastwisko, Piachy, Piecycha, Piotrkowice, Przewóz, Psary, Ruda, Ryczywół, Samwodzie, Selwanówka, Śmietanki, Stanisławice, Stanowisko, Stary Chinów, Stary Łuczynów, Staszów, Świerże Górne, Wilczkowice Górne, Wójtostwo, Wola Chodkowska, Wólka Tyrzyńska, Wymysłów
Gmina Magnuszew

Wsie

Aleksandrów, Anielin, Anielin Górny, Anielin Rozniszewski, Basinów, Boguszków, Bożówka, Chmielew, Dębowola, Dolny Chmielew, Doły, Gajówka Basinów, Górny Chmielew, Gruszczyn, Gruszczynek, Grzybów, Holendry Magnuszewskie, Józefów Osiemborowski, Kępa, Kępa Skórecka, Kłoda, Kolonia Rozniszew, Kruszyn, Kurki, Latków, Leśniczówka Bożówka, Lucjanów, Magnuszew, Mniszew, Nowa Dębowola, Nowy Gruszczyn, Nowy Grzybów, Osiemborów, Ostrów, Przewóz Stary, Przewóz Tarnowski, Przydworzyce, Rękowice, Rozniszew, Staniszówka, Stara Dębowola, Stary Grzybów, Trzebień, Tyborów, Urszulin, Wilczkowice Dolne, Wilczowola, Winduga, Wola Magnuszewska, Wólka Tarnowska, Wygoda, Zagroby, Żelazna Nowa, Żelazna Stara
Gmina Sieciechów

Wsie

Dziewiątka, Głusiec, Gorczaków, Kamelanka, Kępice, Kresy, Leśna Rzeka, Łoje, Mozolice Duże, Mozolice Małe, Nagórnik, Nowe Słowiki, Obóz Traugutta, Opactwo, Posiołek, Praga, Przewóz, Sieciechów, Słowiki-Folwark, Stare Słowiki, Witle, Wola Klasztorna, Wólka Wojcieszkowska, Występ, Zajezierze, Zbyczyn
 • Zdjęcie satelitarne wsi
 • Mapa rastrowa okolicy
 • IMG_0831
 • DSC_0397
 • oleksow1875
 • IMG_0822
 • IMG_1532
 • IMG_1570
 • Pierwsze historyczne zapisy
 • Chata wiejska
 • Truskawki
 • Grób w miejscu spalonej stodoły
 • Tablica pamiątkowa
 • Pomnik przed zbiorową mogiłą ofiar mordu
 • Pomnik przed zbiorową mogiłą ofiar mordu


POWIAT KOZIENICKI
(województwo mazowieckie)


Powiat kozienicki jest jednym z 37 powiatów ziemskich województwa mazowieckiego i obejmuje 7 gmin o łącznej powierzchni 916 km2 (2,6% powierzchni województwa). Sieć osiedleńczą tworzy 1 miasto (Kozienice) i 210 miejscowości wiejskich. Liczba mieszkańców wynosi 61,2 tys., tj. 1,2% ludności województwa; w mieście mieszka 18,0 tys. osób (29,4%), a na obszarach wiejskich - 43,2 tys. (70,6%). W wyniku ujemnego przyrostu naturalnego i ujemnego salda migracji liczba ludności w porównaniu z 2000 r. zmniejszyła się o 1,3 tys. (o 2,1%), przy czym populacja ludzi młodych (poniżej 25 lat) - o 15,9%, a osób starszych (w wieku 65 lat i więcej) - o 4,6%.
Powiat ma charakter rolniczo-przemysłowy; użytki rolne stanowią 59,4% powierzchni, grunty leśne - 31,8%, zurbanizowane i zabudowane - 4,0%, a pod wodami - 3,1%. Wskaźnik lesistości należy do najwyższych wśród powiatów województwa. Ponad 11% powierzchni (w 2008 r.) to obszary o szczególnych walorach przyrodniczych prawnie chronione.
Stopień rozwoju infrastruktury komunalnej w powiecie jest znacznie zróżnicowany. Udział mieszkańców korzystających z wodociągu wynosił w 2008 r. od 24,3% (gm. Magnuszew) do 82,7% (gm. Grabów nad Pilicą), a korzystających z kanalizacji - od 5,7% (gm. Sieciechów) do 78,7% (gm. Kozienice); gm. Gniewoszów nie jest skanalizowana. Relatywnie najwięcej ludności korzystało z sieci gazowej w gm. Kozienice (63,8%), a najmniej w gm. Sieciechów (1,3%); w 4 gminach nie było sieci gazowej.
Na terenie powiatu ma siedzibę 3917 podmiotów gospodarki narodowej zarejestrowanych w rejestrze REGON, tj. 640 w przeliczeniu na 10 tys. ludności. Spośród nich 80,1% to osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą, a 94,6% to mikroprzedsiębiorstwa (o liczbie pracujących do 9). Firmy najczęściej prowadzą działalność związaną z handlem i naprawą pojazdów samochodowych (28,8%), budownictwem (14,8%) oraz przetwórstwem przemysłowym (8,6%).
W 2008 r. w rolnictwie, łowiectwie i leśnictwie oraz rybactwie pracowało 43% ogółu pracujących*, w przemyśle i budownictwie - 31%, a w usługach - 26%. Stopa bezrobocia wynosiła 16,2% (w 2009 r.) i była wyższa o 7,2 pkt proc. niż w województwie ogółem.
Dochody budżetu powiatu w przeliczeniu na 1 mieszkańca wynoszą 737 zł i są niższe o 35 zł od średniej dla ogółu powiatów ziemskich w województwie. Pod względem wartości tego wskaźnika powiat zajmuje 24 lokatę w województwie (pierwsze miejsce ma powiat przasnyski - 1168 zł, a ostatnie siedlecki - 442 zł).
* Według PKD 2004; łącznie z pracującymi w rolnictwie indywidualnym.
(GUS)

 

GUS
Powiat Kozienicki - Statystyczny portret terytorium

Statystyczne Vademecum Samorządowca - innowacyjna publikacja opracowana przez Główny Urząd Statystyczny, przedstawia statystyczne portrety jednostek terytorialnych naszego kraju.
czytaj więcej

 

Wizytówki