wsiepolskie.pl

Encyklopedia Wsi i Regionów

Powiat

wielkopolskie / kościański (Czytaj więcej)

Gminy

Gmina Czempiń

Wsie

Betkowo, Bieczyny, Borowo, Donatowo, Głuchowo, Gorzyce, Gorzyczki, Helenopol, Jarogniewice, Jasień, Maruszkowo, Nowa Głuchowa, Nowe Borówko, Nowe Tarnowo, Nowy Gołębin, Piechanin, Piotrkowice, Piotrowo Drugie, Piotrowo Pierwsze, Rakówka, Roszkowo, Sąd, Sierniki, Słonin, Srocko Wielkie, Stare Borówko, Stare Tarnowo, Stary Gołębin, Zadory, Żydowo
Gmina Kościan

Wsie

Bonikowo, Choryń, Ćwikłowo, Czarkowo, Darnowo, Godziszewo, Goruszki, Granecznik, Gryżyna, Gryżynka, Gurostwo, Ignacewo, Januszewo, Katarzynin, Kawczyn, Kiełczewo, Kobylniki, Kokorzyn, Krzan, Kurowo, Kurza Góra, Losówko, Łagiewniki, Mikoszki, Nacław, Nielęgowo, Nowe Oborzyska, Nowy Dębiec, Nowy Lubosz, Osiek, Pelikan, Pianowo, Ponin, Racot, Sepienko, Sierakowo, Sierakowo-Wybudowanie, Spytkówki, Stara Przysieka, Stare Oborzyska, Stary Lubosz, Szczodrowo, Tamborowo, Turew, Widziszewo, Witkówki, Wławie, Wronowo, Wyskoć, Wyskoć Mała
Gmina Krzywiń

Wsie

Berdychowo, Bielewo, Bieżyń, Boża Wola, Cichowo, Czerwona Wieś, Gierłachowo, Jerka, Jurkowo, Jurkowo-Huby, Kopaszewo, Kuszkowo, Lubiń, Łagowo, Łuszkowo, Mościszki, Nowy Dwór, Polesie, Rąbiń, Rąbinek, Ratajewo, Rogaczewo Małe, Rogaczewo Wielkie, Stary Dębiec, Świniec, Szurkowo, Teklimyśl, Wieszkowo, Wymysłowo, Zbęchy, Zbęchy-Pole, Żelazno, Zgliniec
Gmina Śmigiel

Wsie

Bielawy, Bronikowo, Brońsko, Bruszczewo, Brzeziny, Chełkowo, Czacz, Czaczyk, Glińsko, Gniewowo, Jezierzyce, Karmin, Karśnice, Koszanowo, Księginki, Machcin, Morownica, Nadolnik, Nietążkowo, Nowa Wieś, Nowe Szczepankowo, Nowy Białcz, Nowy Świat, Olszewo, Parsko, Podśmigiel, Poladowo, Prętkowice, Przysieka Polska, Robaczyn, Sierpowo, Sikorzyn, Skoraczewo, Smolno, Spławie, Stara Przysieka Druga, Stara Przysieka Pierwsza, Stare Bojanowo, Stare Szczepankowo, Stary Białcz, Wonieść, Wydorowo, Żegrówko, Żegrowo, Żydowo, Zygmuntowo

Herb

POWIAT KOŚCIAŃSKI
(województwo wielkopolskie)


Powiat kościański leży w południowo-zachodniej części województwa wielkopolskiego, na południe od Poznania, przy drodze krajowej nr 5 i głównym szlaku kolejowym łączącym Śląsk z Wybrzeżem. Powiat zajmuje obszar 722 km2 i administracyjnie obejmuje 1 gminę miejską (Kościan), 3 gminy miejsko-wiejskie (Czempiń, Krzywiń i Śmigiel) oraz 1 gminę wiejską (Kościan). Gminy są podzielone na 119 sołectw. Powiat kościański zamieszkuje 78,2 tys. osób osiedlonych w 4 miastach i 153 miejscowościach wiejskich. Na 1 km2 przypada przeciętnie 108 mieszkańców. Najgęściej zaludnione jest miasto Kościan (2736 osób/km2), natomiast najmniejsza gęstość charakteryzuje gminę miejsko-wiejską Krzywiń (56 osób/km2). Ogółem w powiecie liczebnie przeważają kobiety; na 100 mężczyzn przypadają średnio 104 (w Kościanie 110). Ludność w wieku produkcyjnym stanowi 65% ogólnej liczby mieszkańców, a na 100 osób w wieku produkcyjnym przypadają 54 osoby w wieku nieprodukcyjnym, tj. tyle samo co przeciętnie w województwie wielkopolskim.
Powiat kościański jest usytuowany w dolinie rzeki Obry, na Równinie Kościańskiej i Pojezierzu Krzywińskim. Obszary leśne zajmują około 14% powierzchni, a stopień zalesienia powiatu jest wyrównany na całym obszarze. Walory przyrodniczo-krajobrazowe regionu, a także jego bogactwo historyczne, liczne zabytki sakralne i pałacowo dworskie stanowią dobrą podstawę dla rozwoju turystyki.Na obszarze 3 gmin powiatu kościańskiego rozciąga się Park Krajobrazowy im. Gen. D. Chłapowskiego powołany w celu ochrony krajobrazu kulturowego i rolniczego, z dobrze zachowaną siecią zadrzewień śródpolnych wprowadzonych na tym terenie w latach 20. XIX wieku przez generała Dezyderego Chłapowskiego.
Podstawę gospodarki powiatu kościańskiego stanowi rolnictwo. Użytki rolne zajmują tu trzy czwarte powierzchni. Nie licząc indywidualnych gospodarstw rolnych, rejestr REGON w końcu 2009 r. obejmował 7593 podmioty gospodarki narodowej zlokalizowane w powiecie kościańskim. Przeważały wśród nich jednostki handlowe oraz związane z rolnictwem i budownictwem. Biorąc pod uwagę podmioty, w których liczba pracujących przekracza 9, w 2009 r. w powiecie kościańskim pracowało 13455 osób, co w przeliczeniu
na 1000 ludności dało wskaźnik pracujących na poziomie 172, tj. o 71 osób mniejszy niż w województwie wielkopolskim. Liczba bezrobotnych zarejestrowanych w Powiatowym Urzędzie Pracy w Kościanie, według stanu na koniec 2009 r., wynosiła 2584 osoby, a stopa bezrobocia kształtowała się na poziomie 9,3% i była nieco wyższa od średniej wojewódzkiej, ale niższa od wskaźnika krajowego.
(GUS

 

GUS
Powiat Kościański - Statystyczny portret terytorium

Statystyczne Vademecum Samorządowca - innowacyjna publikacja opracowana przez Główny Urząd Statystyczny, przedstawia statystyczne portrety jednostek terytorialnych naszego kraju.
czytaj więcej