wsiepolskie.pl

Encyklopedia Wsi i Regionów

Powiat

podlaskie / kolneński (Czytaj więcej)

Gminy

Gmina Grabowo

Wsie

Andrychy, Bagińskie, Borzymy, Chełchy, Ciemianka, Dąbrowa, Gałązki, Gnatowo, Golanki, Grabowo, Grabowskie, Grądy-Michały, Grądy-Możdżenie, Guty Podleśne, Guty-Poddenki, Jadłówek, Kamińskie, Konopki-Białystok, Konopki-Monety, Kownacin, Kurkowo, Łebki Duże, Łebki Małe, Łubiane, Marki, Milewo-Gałązki, Nowiny-Sokołówka, Pasichy, Przyborowo, Rosochate, Siwki, Skroda Wielka, Stare Guty, Stawiane, Sulimy, Surały, Świdry Podleśne, Świdry-Dobrzyce, Wiszowate, Wojsławy, Żebrki
Gmina Kolno

Wsie

Bagienice, Bazydły, Bialiki, Borkowo, Brzózki, Brzozowo, Czernice, Czerwone, Dalki, Danowo, Dobyły, Filipki Duże, Filipki Małe, Gietki, Glinki, Górskie, Górszczyzna, Gromadzyn-Wykno, Janowo, Kiełcze-Kopki, Kolimagi, Kossaki, Kowalewo, Koziki-Olszyny, Kozioł, Kruki, Krzywe Dęby, Kumelsk, Lachowo, Laskowiec, Łosewo, Naddawki, Niksowizna, Nowe Brzózki, Obiedzino, Okurowo, Pachuczyn, Pasterczyk, Podborkowie, Podłosiacze, Przymiarki, Rupin, Rydzewo-Świątki, Stare Kiełcze, Stary Gromadzyn, Truszki-Kucze, Truszki-Patory, Truszki-Zalesie, Tyszki-Łabno, Tyszki-Wądołowo, Uwrocie, Waszki, Wincenta, Wścieklice, Wszebory, Wykowo, Zabiele, Zabielnica, Zakaleń, Zamarcie, Zamielica, Zamoście, Zarzecze, Zaskrodzie, Żebry
Gmina Mały Płock

Wsie

Budy Żelazne, Budy-Kozłówka, Chludnie, Chojniak, Cichy Las, Cwaliny Duże, Cwaliny Małe, Gródź, Józefowo, Karcz, Kąty, Kołaki-Strumienie, Kołaki-Wietrzychowo, Korzeniste, Krukówka, Lasek, Łazy, Mały Płock, Marwino, Mściwuje, Na Górach, Nowe Rakowo, Olszanka, Piętak, Popki, Poświątne, Przebudówka, Przeczki, Przedłazie, Rogienice Piaseczne, Rogienice Wielkie, Rogienice-Wypychy, Ruda-Skroda, Rudka-Skroda, Śmiarowo, Stare Rakowo, Waśki, Włodki, Wygrane, Zalesie
Gmina Stawiski

Wsie

Barzykowo, Budy Poryckie, Budy Stawiskie, Budziski, Cedry, Chmielewo, Cwaliny, Dąbrowa, Dzięgiele, Dzierzbia, Grabówek, Hipolitowo, Ignacewo, Jewilin, Jurzec Szlachecki, Jurzec Włościański, Karwowo, Kuczyny, Kupniki, Lisy, Łojewek, Michny, Mieczki-Pieniążki, Mieczki-Sucholaszczki, Mieszołki, Olszewo Małe, Poddęby, Poryte, Poryte Małe, Poryte Szlacheckie, Poryte Włościańskie, Ramoty, Rogale, Romany, Rosochacz, Rostki, Skroda Mała, Sokoły, Tafiły, Wilczewo, Wysokie Duże, Wysokie Małe, Zabiele, Zaborowo, Zalesie, Żelazki
Gmina Turośl

Wsie

Adamusy, Bączki, Budziski, Charubin, Charubiny, Cieciory, Cieloszka, Dudy Nadrzeczne, Jesionki, Jurki, Kaliszki, Kierzkowiec, Krusza, Ksebki, Leman, Łacha, Nowa Ruda, Pieklik, Podgórne, Popiołki, Potasie, Ptaki, Pudełko, Pupki, Rogatka, Rzechucka, Samule, Świerzk, Szablaki, Trzcińskie, Turośl, Ugory, Wanacja, Za Jeziorem, Zagórze, Zapole, Zimna
 • Bunkier z umocnień Linii Mołotowa
 • Kościół pw. św. Jana Chrzciciela
 • Kościół pw. św. Jana Chrzciciela
 • Kościół pw. św. Jana Chrzciciela
 • Panorama wsi
 • Panorama wsi
 • Widok wsi od strony stawu
 • Dwór w Grabowie
 • Park dworski
 • Park dworski
 • Dwór w Grabowie
 • Park dworski
 • Dwór w Grabowie


POWIAT KOLNEŃSKI
(województwo podlaskie)


Powiat kolneński położony jest w zachodniej części województwa podlaskiego. W jego skład wchodzi 6 gmin zamieszkałych przez nieco ponad 39 tys. osób. Plasuje to powiat na jednym z ostatnich miejsc w województwie pod względem liczby ludności. Powiat charakteryzuje się średnim wskaźnikiem zaludnienia w województwie (42 osoby na km2 wobec 59 w województwie).
Biorąc pod uwagę jego powierzchnię wynoszącą 940 km2, jest to jeden z mniejszych powiatów województwa, którego blisko 73% powierzchni stanowią użytki rolne, a prawie 22% – lasy. Struktura użytkowania terenu determinuje charakter prowadzonej działalności. Według PSR 2002 w powiecie funkcjonowało 5,2 tys. gospodarstw rolnych. Średnia wielkość gospodarstwa wynosiła 15,4 ha.
Na koniec 2009 r. w powiecie zarejestrowanych było 2168 podmiotów (o niecałe 5% mniej niż w roku poprzednim). Najwięcej podmiotów działa w sekcjach: handel i naprawy (powyżej 30%), budownictwo (ponad 14%) oraz rolnictwo, łowiectwo i leśnictwo (nieco więcej niż 12%). Przemysł powiatu reprezentuje zwłaszcza produkcja metalowych wyrobów gotowych, artykułów spożywczych oraz wyrobów z drewna. Od kilku lat powiat kolneński należy do grupy powiatów województwa o najwyższej stopie bezrobocia rejestrowanego.
Poziom wyposażenia w podstawowe urządzenia infrastruktury komunalnej, mierzony odsetkiem osób korzystających z instalacji w ogólnej liczbie ludności, kształtuje się następująco: 64% osób korzysta z wodociągu, 26% – z kanalizacji.
Powiat graniczy od zachodu z Puszczą Kurpiowską, a od północy z Puszczą Piską. Przez jego teren przebiega szlak turystyki samochodowej łączący Polskę centralną z Pojezierzem Mazurskim.
Słabo rozwinięty przemysł, czyste środowisko, duże, zwarte kompleksy leśne i walory krajobrazowe podnoszą atrakcyjność turystyczną powiatu. Obszary o szczególnych walorach przyrodniczych prawnie chronione w powiecie stanowią 22,4% jego powierzchni. Na terenie powiatu znajduje się 39 pomników przyrody.
W 2009 r. w powiecie funkcjonował 1 turystyczny obiekt zbiorowego zakwaterowania, dysponujący 58 miejscami noclegowymi. Z noclegów skorzystało 3,7 tys. osób.
(GUS)

 

GUS
Powiat Kolneński - Statystyczny portret terytorium

Statystyczne Vademecum Samorządowca - innowacyjna publikacja opracowana przez Główny Urząd Statystyczny, przedstawia statystyczne portrety jednostek terytorialnych naszego kraju.
czytaj więcej

 

Wizytówki