wsiepolskie.pl

Encyklopedia Wsi i Regionów

Powiat

podkarpackie / kolbuszowski (Czytaj więcej)

Gminy

Gmina Cmolas

Wsie

Chlistawy, Cmolas, Czachory, Dąbrówka, Dymarka, Dziuby, Foce, Fraszki, Gołębiówka, Góry, Grabie, Hadykówka, Izdebnik, Jagodnik, Jagodnik Cmolarski, Jamnica, Jeziorko, Kąciki, Kłodziny, Kociubaj, Kolonia, Lasek, Nowa Wieś, Ostrowy Baranowskie, Ostrowy Tuszowskie, Pateraki, Plac, Pniaki, Podkościele, Pogorzałki, Poręby, Poręby Dymarskie, Ruda, Spaleniska, Środek, Stara Wieś, Toporów, Trzęsówka, Ulanów, Wielkie Pole, Zagrody Drugie, Zagrody Pierwsze, Zakarczmie, Zakościele, Zapole
Gmina Dzikowiec

Wsie

Bednarze, Brzóza, Brzycholina, Dule, Dzikowiec, Dzikowiec Dolny, Dzikowiec Górny, Górale, Góry, Guściory, Gutowiec, Jaśkowe, Józefów, Karby, Kąty, Kijanki, Kolaniska, Kopcie, Księżyzna, Kurzacze, Lipnica, Łąkieć, Majdańskie, Maziarnia, Mechowiec, Nowy Dzikowiec, Osia Góra, Płazówka, Pniaki, Poddębina, Podlas, Podłężniówka, Przedmieście, Puzie, Rębisze, Rogacz, Ruda, Serafiny, Sobale, Sobolów, Spie, Stare Kopcie, Sudoły, Szczęchy, Szwedy, Tęcze, Wilcza Wola, Wysokoniwka, Zadworze, Zagórcze, Zagrody, Zapole, Żarkowina, Zaruda, Zmysłów
Gmina Kolbuszowa

Wsie

Borek, Brzeziny, Brzezówka, Budy, Bukowiec, Domatków, Dubas, Dworskie Pola, Dworzysko, Dymarka, Huta Przedborska, Karczunki, Kąty, Kłapówka, Kmiecie, Kolbuszowa Dolna, Kolbuszowa Górna, Kolonia, Koło Leśnictwa, Kupno, Leszcze, Łąki, Majdan, Malców, Mała Widełka, Mikoska, Nowa Wieś, Pod Hutą, Podlesie, Poręby Kupieńskie, Przedbórz, Przymiarki, Rejowiec, Stare Poręby, Strona Majdańska, Strona Mielecka, Świerczów, Tatary, Werynia, Widełka, Wielka Widełka, Wójków, Wola Domatkowska, Za Górami, Zabłocie, Zagórze, Zagranica, Zagrody, Zalesie, Zarębki, Zarzecze
Gmina Majdan Królewski

Wsie

Bór, Brzostowa Góra, Bujanów, Ciepucha, Ciułak, Dołek, Drozdów, Gatka, Goleniów, Góra, Górki, Góry Królewskie, Grabina, Gubernia, Huta Komorowska, Jasionka, Jeziorko, Kamionka, Klatki, Komorów, Konefały, Koniec, Koziołek, Krzątka, Krzywica, Majdan Królewski, Miasto, Obary, Osiczyny, Pniaki, Podchoina, Podmurynia, Podrusinów, Podrzecze, Podtrąba, Poręby, Poręby Majdańskie, Raczyk, Rębisze, Rusinów, Stary Rusinów, Stawek, Świńska Krzywda, Trzosowa Ścieżka, Wola Rusinowska, Zagóra, Zagórze, Zarzeka
Gmina Niwiska

Wsie

Dolny Przyłęk, Góra, Górny Przyłęk, Grobla, Hucina, Hucisko, Kocia Wola, Koniec, Kosowy, Leszcze, Lipny Bór, Ługnica, Niwiska, Okrąglica, Owsianka, Podhucie, Podkościele, Półanki, Poręby Huciskie, Przyłęk, Pustki, Siedlanka, Staszówka, Świerczyny, Trześń, Trześnik, Uwrocie, Żabiniec, Zadwórz, Zagrody, Zalesie, Załuże, Zapole
Gmina Raniżów

Wsie

Badunie, Bąki, Biedaczów, Borki, Kąty, Korczowiska, Krzaki Wolskie, Lisy, Ług, Mazury, Mokrzyszów, Olszowe, Piaski, Plackówka, Poręby Wolskie, Posuchy, Raniżów, Staniszewskie, Stece, Sudoły, Turka, Wakochy, Wilki, Wola Raniżowska, Zadworze, Zembrza, Zielonka, Zmysłów
 • OSP w akcji
 • OSP w akcji
 • OSP w akcji
 • Kardynał Adam Kozłowiecki
 • Jan Paweł II i ks.kard. A.Kozłowiecki
 • Dyplom Orderu Legii Honorowej dla kard. A. Kosłowieckiego
 • Publiczna Szkoła Podstawowa
 • Muzeum im. ks. kardynała Kozłowieckiego


POWIAT KOLBUSZOWSKI
(województwo podkarpackie)


Powiat kolbuszowski leży na skraju Puszczy Sandomierskiej Atrakcyjne lasy zajmują blisko 35% obszaru całego powiatu. W skład powiatu wchodzi gmina miejsko-wiejska Kolbuszowa oraz 5 gmin wiejskich tj. Cmolas, Dzikowiec, Majdan Królewski, Niwiska i Raniżów. Położenie powiatu w bliskiej odległości od miasta wojewódzkiego i od takich ważnych ośrodków przemysłowych jak Mielec, Tarnobrzeg i Stalowa Wola oraz dogodna lokalizacja komunikacyjna determinują strukturę funkcjonalną powiatu. Powiat o powierzchni 773 km2 zamieszkuje 61546 osób co wskazuje na niską gęstość zaludnienia – 80 osób na 1 km2. Ponad 21,5% ludności powiatu stanowią osoby w wieku przedprodukcyjnym, a w wieku mobilnym (ludność w wieku 18–44) – 42,2%. Odsetki te są wyższe od przeciętnych wojewódzkich. Stopa bezrobocia w powiecie kolbuszowskim w 2009 r. wynosiła 16,9% i była nieco wyższa od przeciętnej stopy bezrobocia w województwie.
Powiat kolbuszowski jest powiatem o profilu rolniczym. Produkty rolnicze stanowią między innymi bazę surowcową dla zlokalizowanego na terenie powiatu przetwórstwa owocowo-warzywnego. W sektorze rolniczym pracuje ponad 52% ogółu pracujących. W działalności pozarolniczej największe znaczenie ma przemysł i handel, gdzie zatrudnienie znajduje blisko połowa osób zatrudnionych poza rolnictwem. Na obszarze powiatu kolbuszowskiego w 2009 r. funkcjonowało 3044 podmioty gospodarcze. Znaczna większość to małe i średnie przedsiębiorstwa o zróżnicowanej strukturze branżowej. Do sektora prywatnego należy 94,7% podmiotów gospodarczych.
Powiat Kolbuszowski jest dobrze wyposażony w poszczególne rodzaje sieci, tj. sieć wodociągową, kanalizacyjną, gazową, elektroenergetyczna oraz telefoniczną. W przeciągu czterech lat (2005-2008) znacznie zwiększyła się długość sieci kanalizacyjnej o 74 km. Zwiększyła się również długość sieci gazowej o 3,5 km i co za tym idzie wzrosła liczba odbiorców gazu z sieci o 276, przy czym zaobserwowano zmniejszenie jego zużycia o 830 tys. m3.
Powiat kolbuszowski posiada niezaprzeczalne walory przyrodnicze, które przyczyniają się do rozwoju turystyki i agroturystyki. W granicach powiatu funkcjonuje 5 obiektów zbiorowego zakwaterowania ze 186 miejscami noclegowymi, z których w 2009 r. skorzystało 2361 turystów.
(GUS)

 

GUS
Powiat Kolbuszowski - Statystyczny portret terytorium

Statystyczne Vademecum Samorządowca - innowacyjna publikacja opracowana przez Główny Urząd Statystyczny, przedstawia statystyczne portrety jednostek terytorialnych naszego kraju.
czytaj więcej