wsiepolskie.pl

Encyklopedia Wsi i Regionów

Powiat

Gminy

Gmina Bystrzyca Kłodzka

Wsie

Biała Woda, Długopole Dolne, Długopole-Zdrój, Góra Igliczna, Gorzanów, Huta, Idzików, Kamienna, Lasówka, Marcinków, Marianówka, Międzygórze, Mielnik, Młoty, Mostowice, Mszaniec, Muszyn, Nowa Bystrzyca, Nowa Łomnica, Nowy Waliszów, Paszków, Piaskowice, Piotrowice, Pławnica, Pokrzywno, Poniatów, Ponikwa, Poręba, Rudawa, Spalona, Stara Bystrzyca, Stara Łomnica, Starkówek, Stary Waliszów, Szczawina, Szczepków, Szklarka, Szklary, Topolice, Wilkanów, Wójtowice, Wyszki, Zabłocie, Zalesie
Gmina Kłodzko

Wsie

Bierkowice, Boguszyn, Droszków, Gaj, Gołogłowy, Gorzuchów, Huberek, Jaszkowa Dolna, Jaszkowa Górna, Jaszkówka, Kamieniec, Korytów, Krosnowice, Łączna, Ławica, Marcinów, Mikowice, Młynów, Morzyszów, Ołdrzychowice Kłodzkie, Piszkowice, Podtynie, Podzamek, Rogówek, Romanowo, Roszyce, Ruszowice, Rybie, Ścinawica, Siemków, Siodłków, Starków, Stary Wielisław, Święcko, Szalejów Dolny, Szalejów Górny, Wilcza, Wojbórz, Wojciechowice, Żelazno
Gmina Lądek-Zdrój

Wsie

Karpno, Kąty Bystrzyckie, Konradów, Lutynia, Orłowiec, Radochów, Skowronki, Skrzynka, Stojków, Trzebieszowice, Wójtówka, Wrzosówka
Gmina Lewin Kłodzki

Wsie

Dańczów, Darnków, Gołaczów, Jarków, Jawornica, Jeleniów, Jerzykowice Małe, Jerzykowice Wielkie, Kocioł, Krzyżanów, Kulin Kłodzki, Leśna, Lewin Kłodzki, Taszów, Witów, Zielone Ludowe, Zimne Wody
Gmina Międzylesie

Wsie

Boboszów, Długopole Górne, Dolnik, Domaszków, Gajnik, Gniewoszów, Goworów, Jaworek, Jodłów, Kamieńczyk, Lesica, Michałowice, Nagodzice, Niemojów, Nowa Wieś, Pisary, Potoczek, Różanka, Roztoki, Smreczyna, Szklarnia
Gmina Nowa Ruda

Wsie

Bartnica, Bieganów, Borek, Bożków, Bożkówek, Buczyna, Bytkowice, Chudzów, Czerwieńczyce, Dalków, Dębówka, Drzazgi, Dworki, Dzikowiec, Goliszyn, Górzna, Granicznik, Grządka, Grzymków, Huta Barbara, Jastrzębiec, Jugów, Jutroszów, Koszyn, Krajanów, Krzów, Ludwikowice Kłodzkie, Miłków, Nagóra, Nowa Głuszyca, Nowa Wieś Kłodzka, Nowy Dzikowiec, Nowy Miłków, Olszowiec, Pniaki, Podlesie, Przygórze, Rybno, Rzędzina, Sobaniów, Sobków, Sokolec, Sokolica, Sośnina, Sowa, Sowina, Straszków, Świerki, Świerki Dolne, Świerki Kłodzkie, Więcław, Włodowice, Wolibórz, Wrześnik, Wyrębina, Zagórzyn, Zdrojowisko
Gmina Radków

Wsie

Bemowo, Bieganówek, Błogocice, Boguszowice, Gajów, Górne Wambierzyce, Gorzuchówek, Janików, Jelenia Głowa, Karłów, Księżno, Mrówieniec, Nowy Świat, Pasterczyk, Pasterka, Raszków, Ratno Dolne, Ratno Górne, Ratno-Wambierzyce, Rudawa, Sarny, Ścinawka Dolna, Ścinawka Górna, Ścinawka Średnia, Suszyna, Tłumaczów, Tłumaczówek, Wambierzyce, Wygwizdów
Gmina Stronie Śląskie

Wsie

Bielice, Bolesławów, Goszów, Janowa Góra, Kamienica, Kletno, Młynowiec, Nowa Morawa, Nowy Gierałtów, Rogóżka, Sienna, Stara Morawa, Stary Gierałtów, Strachocin
Gmina Szczytna

Wsie

Chocieszów, Dolina, Łężyce, Niwa, Słoszów, Studzienno, Wolany, Złotno
 • Pałac w Bożkowie
 • Pałac w Bożkowie
 • Bożków - lato
 • Bożków - początek jesieni
 • Bożków - jesień
 • Bożków - wiosna
 • Leśniczówka Bożków
 • Pałac w Bożkowie
 • Kościół pw. św. Piotra i Pawła
 • Kościół pw. św. Piotra i Pawła
 • Kościół pw. św. Piotra i Pawła
 • Kościół pw. św. Piotra i Pawła
 • Kościół pw. św. Piotra i Pawła
 • Kościół pw. św. Piotra i Pawła
 • Kościół parafialny pw. św. Piotra i Pawła
 • Panorama Bożkowa
 • Stara rycina (Lata 1850-1862)
 • Dawny Bożków (Lata 1905-1909)
 • Bolesławów na starej fotografii
 • Bolesławów na starej fotografii
 • Mapa rastrowa okolicy wsi
 • Stacja Narciarska nocą
 • Stacja Narciarska
 • Stacja Narciarska Kamienica


POWIAT KŁODZKI
(województwo dolnośląskie)


Powiat kłodzki położony jest w południowo-zachodniej części Polski, w obrębie łańcucha Sudetów. Swoim zasięgiem obejmuje 14 gmin. Część środkową zajmuje otoczona licznymi górami Kotlina Kłodzka. Szczytami gór po południowej, zachodniej i wschodniej granicy powiatu przebiega granica z Republiką Czeską. Zajmuje on obszar 1643,3 km2 (tj. 8,2% powierzchni województwa), a zamieszkuje go 163,6 tys. mieszkańców (tj. 5,7% ludności całego województwa). Powiat, obok powiatów m. Wrocław i wałbrzyskiego, jest jednym z największych pod względem ludności na terenie województwa dolnośląskiego (3. lokata). Blisko 65% jego populacji stanowi ludność miejska. Na jego terenie znajduje się 145 sołectw oraz 210 miejscowości, w tym 11 miast i 199 wsi. Średnia gęstość zaludnienia kształtuje się na poziomie 100 osób na 1 km2. W 2009 r. w przeliczeniu na 1000 ludności powiat charakteryzował się ujemnym przyrostem naturalnym (minus 2,2) i ujemnym saldem migracji (minus 2,6). Ludność powiatu kłodzkiego w wieku przedprodukcyjnym stanowi 17,1% ogółu ludności, produkcyjnym – 65,0%, a poprodukcyjnym – 17,8%.
Użytki rolne na terenie powiatu zajmują ponad 49% powierzchni, w tym grunty orne blisko 26% a łąki i pastwiska prawie 22%. Obszar charakteryzuje się wysokim stopniem zalesienia. Powierzchnia lasów stanowi 42,8% powierzchni powiatu.
W końcu grudnia 2009 r. liczba zarejestrowanych bezrobotnych w powiecie obejmowała 13,5 tys. mieszkańców. Stopa bezrobocia wynosiła 23,0% (24. lokata w województwie). W sektorze przemysłowo-budowlanym pracowało 29,0% ogółu pracujących, a w handlu – 10,5%. W końcu grudnia 2009 r. na terenie powiatu zarejestrowane były 16994 jednostki gospodarcze, w tym 92,8% w sektorze prywatnym. Dominowały podmioty prowadzone przez osoby fizyczne (11712). Najwięcej podmiotów zarejestrowanych było w sekcjach: handel; naprawa pojazdów samochodowych (30,5%), obsługa rynku nieruchomości (13,9%), budownictwo (9,6%) oraz przetwórstwo przemysłowe (6,3%). Na 10 tys. mieszkańców przypada 1038 podmiotów gospodarki narodowej zarejestrowanych w rejestrze REGON, podczas gdy w województwie 1101. Z instalacji wodociągowej korzysta 81,7% ogółu ludności, z sieci kanalizacyjnej – 55,1%, z sieci gazowej – 50,5%.
Zewnętrzne powiązania komunikacyjne zapewnia bogata sieć dróg krajowych i wojewódzkich. Powiat jest terenem o wyjątkowych walorach przyrodniczych i krajobrazowych - prawie 38% powierzchni zajmują obszary prawnie chronione. W całym regionie znajduje się 186 pomników przyrody i wiele zabytków kultury materialnej. Ze względu na walory krajobrazowe, klimatyczne,  wartości kulturowe, a także bogate złoża wód mineralnych wiodącą rolę w powiecie ma funkcja turystyczno-wypoczynkowo-uzdrowiskowa. Turystyczna baza noclegowa obejmuje 111 obiektów zbiorowego zakwaterowania (2. lokata w województwie) dysponujących 8712 miejscami noclegowymi. W 2009 r. udzielono ogółem 766,6 tys. noclegów, z czego 58,7 tys. turystom zagranicznym. Na terenie powiatu funkcjonują 4 podstrefy Wałbrzyskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej “INVEST-PARK”.
(GUS)

 

GUS
Powiat Kłodzki - Statystyczny portret terytorium

Statystyczne Vademecum Samorządowca - innowacyjna publikacja opracowana przez Główny Urząd Statystyczny, przedstawia statystyczne portrety jednostek terytorialnych naszego kraju.
czytaj więcej

 

Wizytówki

Więcej wizytówek »