wsiepolskie.pl

Encyklopedia Wsi i Regionów

Powiat

śląskie / kłobucki (Czytaj więcej)

Gminy

Gmina Kłobuck

Wsie

Bartkówka, Biała, Biała Dolna, Biała Górna, Borowianka, Dwór, Folwark, Gajówka Kocin, Gruszewnia, Kamyk, Kolonia Łobodno, Kopiec, Leśniczówka Kocin, Lgota, Libidza, Łobodno, Nadleśnictwo Kłobuck, Niwka, Nowa Wieś, Olszówka, Piaski, Piła, Podpapiernia, Pogorzele, Rogatka, Rybno, Stawki, Teofilów, Towarzystwo, Wapiennik, Zagórniki
Gmina Krzepice

Wsie

Brzeziny, Dankowice Drugie, Dankowice Pierwsze, Dankowice Trzecie, Dankowice-Piaski, Drozdki, Jawor, Kolonia Starokrzepice, Kostrzyna, Lutrowskie, Łękawica, Majorat, Młyn, Pąchały, Parcele, Podłęże Królewskie, Stanki, Starokrzepice, Starokrzepice-Zawodzie, Szarki, Szarlejka, Zajączki Drugie, Zajączki Pierwsze, Zajączki Pierwsze-Ruda
Gmina Lipie

Wsie

Albertów, Brzózki, Bugaj, Cegielnia-Grabarze, Chałków, Danków, Danków-Osada, Giętkowizna, Grabarze, Julianów, Julianów Drugi, Karcze, Kitajka, Kleśniska, Lindów, Lipie, Łyźniaki, Marianin, Na Dukcie, Na Polu, Napoleon, Natolin, Parcele, Paryż, Parzymiechy, Piła, Podlasie, Rębielice Szlacheckie, Regina, Rozalin, Stanisławów, Stawki, Stawy, Szyszków, Troniny, Wapiennik, Wapiennik-Drabiki, Wapiennik-Gajówka, Zbrojewsko, Zimnowoda
Gmina Miedźno

Wsie

Borowa, Bujecko, Dębiniec, Doły, Duże Kołaczkowice, Gajówka Sudół, Golczewo, Góra, Huby, Izbiska, Kolonia Miedźno, Kolonia Ostrowy, Kołaczkowice, Koniec, Krzyżówka, Małe Izbiska, Małe Kołaczkowice, Marianów, Mazówki, Miedźno, Mokra, Mokra Druga, Mokra Pierwsza, Mokra Trzecia, Nowy Folwark, Ostrowy nad Okszą, Posada Kraszewskich, Raków, Rębielice, Rywaczki, Serwituty, Środkowa Wieś, Stare Miedźno, Suchany, Świercze, Tałaje, Wapiennik, Wiktorów, Władysławów, Zabrodzie, Zadworze
Gmina Opatów

Wsie

Brzezinki, Cmentarna, Dąbrówka, Dolisko, Gatka, Iwanowice Duże, Iwanowice Małe, Iwanowice-Młodnik, Iwanowice-Naboków, Iwanowice-Sołectwo, Jeleniec, Julianów, Kleć, Klepaczka, Kolonia Opatowska, Kurzelów, Leszcze, Modzel, Olki, Opatów, Osiedle Waleńczów, Podlesie, Pogorzałka, Popowice, Posadówka, Sachalin-Zajeździn, Tuczarnia, Waleńczów, Wilkowiecko, Witocin, Zadworze, Złochowice, Zwierzyniec Drugi, Zwierzyniec Pierwszy
Gmina Panki

Wsie

Aleksandrów, Borek, Ceglarze, Chyry, Cyganka, Do Młyna, Działki, Gajówka Konieczki, Gajówka Zwierzyniec, Jaciska, Jaciska-Gajówka, Janiki, Kałmuki, Kawki, Kochle, Kolany, Konieczki, Koski Drugie, Koski Pierwsze, Koski-Gajówka, Kostrzyna, Kotary, Kozaki, Kozi Borek, Krzyżówka, Pacanów, Paciepniki, Panki, Praszczyki, Ślusarze, Za Wodą, Żerdzina, Zwierzyniec Trzeci, Zwierzyniec-Leśniczówka
Gmina Popów

Wsie

Annolesie, Antonie, Brzózki, Dąbrowa, Dąbrówka, Dębie, Dębie-Leśniczówka, Dołek, Feliksów, Florianów, Górnik, Kamieńszczyzna, Kamieńszczyzna Dolna, Komorniki, Koszary, Koty, Kule, Kuligi, Lelity, Łyki, Marianów, Meksyk, Nowa Wieś, Osiniec, Płaczki, Pod Górą, Pod Lasem, Pod Traktem, Popów, Popowice, Rębielice Królewskie, Sabaty, Smolarze, Strębce, Turki, Wąsosz, Wąsosz Dolny, Wąsosz Górny, Wąsosz Poduchowny, Wąsosz-Parcela, Więcki, Wrzosy, Zawady, Zawodzie, Zbory, Zbory-Młyn
Gmina Przystajń

Wsie

Antonów, Bagna, Bór Zajaciński, Borlocha, Brzeziny, Dąbrowa, Doły, Galińskie, Górki, Hajda, Kamińsko, Kluczno, Kostrzyna, Kuźnica Nowa, Kuźnica Stara, Ługi, Ługi-Radły, Michalinów, Mrówczak, Podłęże Szlacheckie, Pola, Przystajń, Sachalin, Siekierowizna, Smugi, Stany, Węzina, Wilcza Góra, Wrzosy, Zagony
Gmina Wręczyca Wielka

Wsie

Bieżeń, Bór Zapilski, Borowe, Borowe-Gajówka, Borowe-Osada Leśna, Brzezinki, Cyganka, Czarna Wieś, Długi Kąt, Gajówka Kalej, Golce, Grodzisko, Hutka, Jędrowizna, Jezioro, Kalej, Klepaczka, Kopskie, Kopy, Kostrzyna, Kuleje, Ług, Nowa Szarlejka, Nowiny, Ogonów, Osada Leśna, Parchowiec, Pierzchno, Piła Druga, Piła Pierwsza, Piła-Młyn, Pod Grodziskiem, Pod Lasem, Pod Połamańcem, Podgaj, Podlesie, Połamaniec, Połamaniec-Gajówka, Poprzeczka, Puszczew, Szarlejka, Truskolasy, Węglowice, Wręczyca, Wręczyca Mała, Wręczyca Wielka, Wydra, Żabia Ulica, Zamłynie
 • Widok z lotu ptaka
 • Widok z lotu ptaka
 • Kościół, ołtarz główny
 • Starokrzepice, szkoła
 • Starokrzepice, szkoła
 • Przychodnia
 • Starokrzepice, remiza OSP
 • Starokrzepice, figura Matki Bożej przy kościele
 • Starokrzepice, szkoła
 • Starokrzepice
 • Rezerwat przyrody Szachownica
 • Rezerwat przyrody Szachownica
 • OSP Albertów
 • Zdjęcie satelitarne wsi
 • Skały w rezerwacie Szachownica
 • Mapa topograficzna okolicy
 • Albertów, majówka
 • Albertów
 • Albertów, wnętrze kaplicy
 • Albertów, majówka
 • Albertów, majówka
 • Albertów, majówka

Herb

POWIAT KŁOBUCKI
(województwo śląskie)


   Powiat kłobucki położony jest na północy województwa śląskiego, na Jurze Krakowsko-Wieluńskiej. Powiat obejmujący 9 gmin o powierzchni 888,6 km2 zamieszkuje 85,0 tys. osób. Od 2001 r. powiat odnotowuje niewielkie, ale dodatnie saldo migracji na pobyt stały (wskaźnik na 1000 ludności w 2009 r. wyniósł 1,4), ale ujemny przyrost naturalny ludności (w 2009 r. wskaźnik wyniósł minus 1,0). W ostatnich latach wzrosła liczba osób w wieku produkcyjnym (63,4% ludności ogółem) i poprodukcyjnym, a zmalała w wieku przedprodukcyjnym.
   W powiecie kłobuckim na koniec 2009 r. zarejestrowanych było 6,2 tys. podmiotów gospodarki narodowej (83% to osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą). Największą grupę stanowią jednostki handlowe (31%),przemysłowe (18%) i budowlane (15%). Jednostki małe – o liczbie pracujących do 9 osób – to 93% zarejestrowanych podmiotów. W powiecie z wodociągów korzysta 91,6% mieszkańców, a z kanalizacji – 35,9%. Na terenie powiatu działa 9 oczyszczalni komunalnych i 5 przemysłowych.
   Powiat kłobucki oferuje turystom miejsca noclegowe w obiektach turystycznych (37,1 tys. noclegów udzielonych w 2009 r.) i wiele atrakcji, m.in. wypoczynek nad zbiornikami wodnymi, zabytki architektury (np. kościół św. Marcina w Kłobucku, którego proboszczem w XV w. był Jan Długosz) oraz miejsca pamięci narodowej (pomnik bohaterów bitwy pod Mokrą, mogiła powstańców z 1863 r. w Wąsoszu). Powiat posiada wiele urokliwych miejsc pozbawionych skażenia środowiskowego, takich jak unikatowe rezerwaty przyrody ożywionej z bogatą florą (m.in. kilkusetletnie dęby, buki) i nieożywionej (rezerwat „Szachownica” z jaskiniami).
(GUS)

 

GUS
Powiat Kłobucki  - Statystyczny portret terytorium

Statystyczne Vademecum Samorządowca - innowacyjna publikacja opracowana przez Główny Urząd Statystyczny, przedstawia statystyczne portrety jednostek terytorialnych naszego kraju.
czytaj więcej

 

Wizytówki