wsiepolskie.pl

Encyklopedia Wsi i Regionów

Powiat

opolskie / kluczborski (Czytaj więcej)

Gminy

Gmina Byczyna

Wsie

Biskupice, Borek, Brzózki, Cegielnia, Chałupki, Chudoba, Ciecierski Młyn, Ciecierzyn, Ciecierzyn-Piekło, Dąbrówka, Daniszów, Długa, Dobiercice, Godzików, Gołkowice, Gosław, Jakubowice, Janówka, Jaśkowice, Kania, Kluczów, Kochłowice, Kostów, Miechowa, Mrówka, Nasale, Nasale Dolne, Nowy Gródek, Olek, Paruszowice, Pogorzałka, Polanowice, Polowice, Proślice, Pszczonki, Roszkowice, Sarnów, Sierosławice, Wojsławice
Gmina Kluczbork

Wsie

Bąków, Bażany, Biadacz, Bogacica, Bogacka Szklarnia, Bogdańczowice, Borkowice, Brodnica, Brzezinka, Chałupska, Czaple Wolne, Dąbrowa, Damnik, Dobrzyny, Drogomin, Drzewiec, Gotartów, Gotartów-Ogrodnictwo, Kamienisko, Kanimierów, Kolonia Piecowa, Korzeniaki, Krasków, Krężel, Krzywizna, Kujakowice Dolne, Kujakowice Górne, Kuniów, Ligota Dolna, Ligota Górna, Ligota Zamecka, Łowkowice, Maciejów, Miłoszowice, Nowa Bogacica, Przybkowice, Pustki, Smardy Dolne, Smardy Górne, Smardzka Kolonia, Stara Huta, Stare Czaple, Sulikowice, Sułoszyn, Sułoszyn-Karolina, Unieszów, Wrzosy, Żabiniec, Zameczek
Gmina Lasowice Wielkie

Wsie

Borki Małe, Borki Wielkie, Chałupy, Chocianowice, Chudoba, Chwalęcice, Ciarka, Ciarski Młyn, Czerwona, Danielaczka, Dębień, Gronowice, Hanower, Jasienie, Kamieniec, Kłapaczka, Kolonia Ciarki, Kopaczka, Kopalina, Laskowice, Lasowice Małe, Lasowice Wielkie, Lipiny, Malicz, Miskowe, Niwy, Olbin, , Ostrołęka, Owczarnia, Radlina, Radomil, Rydzek, Skorków, Sobisz, Stara Chudoba, Szarawara, Szczepina, Szumirad, Trzebiszyn, Tuły, Wawrzyńcowskie, Wędrynia, Wędryńka, Wesoła, Wielodrogi, Zalesie, Zawada, Zimnik
Gmina Wołczyn

Wsie

Borownia, Bruny, Brynica, Brzezinki, Cegielnia, Chomącko, Cygany, Dębniak, Duczów Mały, Duczów Wielki, Gierałcice, Gierałcice Małe, Jedliska, Jędrzejowice, Kołoczek, Komorzno, Krystyna, Krzywiczyny, Krzywiczyny-Kolonia, Ligota Mała, Ligota Wołczyńska, Lubiatowice, Markotów Duży, Markotów Mały, Markowe, Mścisław, Niwy, Nowa Wieś, Rożnów, Skałągi, Stary Folwark, Sułaszów, Świniary Małe, Świniary Wielkie, Szklarnia, Szum, Szymonków, Teklusia, Walsztat, Wałda, Wąsice, Wesoła, Wierzbica Dolna, Wierzbica Górna, Wierzchy, Wolna Wieś, Zajdak, Zapłotnik, Zielona Góra
 • Byczyna z lotu ptaka
 • Byczyna z lotu ptaka
 • Gród
 • Szkoła Podstawowa
 • Szkoła Podstawowa
 • Kościół pw. św. Jana Chrzciciela, drewniany z XVII wieku.
 • Kościół pw. św. Jana Chrzciciela, drewniany z XVII wieku.
 • Turniej
 • Panorama okolicy
 • Festyn
 • Gród
 • Gród


POWIAT KLUCZBORSKI
(województwo opolskie)


Powiat kluczborski obejmuje 4 gminy o łącznej powierzchni 852 km2. Na koniec 2009 r. powiat zamieszkiwało 68,8 tys. osób. Liczba ludności w wieku mobilnym (18–44 lata) ukształtowała się na poziomie 28,5 tys., tj. 63,3% ludności w wieku produkcyjnym. W końcu 2009 r. na 100 osób w wieku produkcyjnym przypadały 53 osoby w wieku nieprodukcyjnym. W przeliczeniu na 1000 ludności w 2009 r. odnotowano ujemne saldo migracji wewnętrznych i zagranicznych na pobyt stały (–2,42). Na koniec grudnia 2009 r. odnotowano 14,7% stopę bezrobocia rejestrowanego, co uplasowało powiat na 7 miejscu w skali województwa. W sektorze przemysłowym na koniec 2009 r. pracowało 38,5%, a w rolniczym 4,3% ogółu pracujących. Liczba mieszkań oddanych do użytkowania w 2009 r. w przeliczeniu na 10 tys. osób wyniosła 15,7 (5 lokata w województwie). W strukturze podmiotów gospodarczych zarejestrowanych na terenie powiatu na koniec 2009 r. dominowały jednostki działające w sekcji handel i naprawy. Wydatki budżetu powiatu w 2009 r. w przeliczeniu na 1 mieszkańca wynosiły 869,7 zł (6 miejsce w województwie). Wśród wydatków budżetu powiatu 17,4% środków przeznaczono na pomoc społeczną i pozostałe zadania z zakresu polityki społecznej (6 miejsce w województwie), 37,2% stanowiły wydatki na oświatę i wychowanie (4 lokata w województwie), natomiast wydatki na transport i łączność kształtowały się na poziomie 7,6% ogółu wydatków budżetu powiatu (10 miejsce
w województwie). W okresie styczeń-grudzień 2009 r. na 1 km2 wytworzono 9,6 ton odpadów, a udział odpadów poddanych odzyskowi w ilości odpadów wytworzonych w ciągu roku wyniósł 98,8% (2 lokata w województwie). Emisja zanieczyszczeń powietrza z zakładów szczególnie uciążliwych osiągnęła poziom 49,2 tys. ton gazów. Na koniec 2009 r. w powiecie funkcjonowało 28 zakładów opieki zdrowotnej. W 2009 r. na 1 mieszkańca powiatu przypadało 5,6 udzielonych porad, co plasowało powiat na 10 miejscu w województwie. W granicach powiatu na koniec lipca 2009 r. działało 6 turystycznych obiektów zbiorowego zakwaterowania, lokując go na 5 pozycji w województwie.
(GUS) 

 

GUS Powiat Kluczborski - Statystyczny portret terytorium

Statystyczne Vademecum Samorządowca - innowacyjna publikacja opracowana przez Główny Urząd Statystyczny, przedstawia statystyczne portrety jednostek terytorialnych naszego kraju.
czytaj więcej

 

Wizytówki