wsiepolskie.pl

Encyklopedia Wsi i Regionów

Powiat

wielkopolskie / kępiński (Czytaj więcej)

Gminy

Gmina Baranów

Wsie

Albertów, Albertów-Cegielnia, Albertów-Folwark, Baranów, Berlinek, Borówno, Ciapa, Donaborów, Feliksów, Grębanin, Grębanin-Kolonia Druga, Grębanin-Kolonia Pierwsza, Jankowy, Joanka, Justynka, Katarzynka, Lipka, Lisiny, Łęka Mroczeńska, Ług, Marianka Mroczeńska, Młynarka, Mroczeń, Nowy Mroczeń, Słupia pod Kępnem, Słupia-Leśniczówka, Słupia-Majątek, Stary Mroczeń, Wężyków, Wojciechówka, Żurawiniec, Żurawiniec-Folwark
Gmina Bralin

Wsie

Bralin, Chojęcin, Chojęcin-Parcele, Chojęcin-Resztówka, Chojęcin-Szum, Czermin, Działosze, Emilianów, Gola, Góry, Kociców, Mielęcin, Mnichowice, Najdki, Nosale, Nowa Wieś Książęca, Nowa Wieś Książęca-Parcele, Roszkowice, Tabor Mały, Tabor Mały-Lipnik, Tabor Mały-Utrata, Tabor Wielki, Tabor Wielki-Chałupki, Weronikopole, Wygoda Turkowska
Gmina Kępno

Wsie

Biały Młyn, Borek Mielęcki, Cegielnia, Domanin, Dziekania, Faustianka, Hanulin, Kierzenko, Kierzno, Kliny, Korzeń, Krążkowy, Mechnice, Mianowice, Mikorzyn, Myjomice, Myjomice-Leśniczówka, Olendry, Olszowa, Osiny, Ostrówiec, Piła, Pod Borem, Przybyszów, Pustkowie Kierzeńskie, Rozalka, Rudniczysko, Rzetnia, Starucha, Świba, Świtoń, Szklarka Mielęcka, Wierzbięcin, Zosin
Gmina Łęka Opatowska

Wsie

Biadaszki, Biały Ług, Chójki, Dobrygość, Frankopole, Gołąbek, Granice, Grobla-Młyn, Kąsner, Klasak, Kolonia Opatowska, Kuźnica Słupska, Lipie, Lisiny Słupskie, Łęka Opatowska, Łysy Młyn, Mączyświat, Marianka Siemieńska, Marianka-Folwark, Marianka-Leśniczówka, Morawina, Opatów, Opatowiec, Parcele, Piaski, Podlesie, Raków, Siemianice, Stogniew, Szalonka, Szpot, Trzebień, Trzy Chałupy, Ustronie, Wesoła, Wielisławice, Zmyślona Słupska
Gmina Perzów

Wsie

Bergreniza, Brzezie, Cło, Domasłów, Gęsia Górka, Koza Wielka, Kuropka, Ligota, Ludwiczyn, Miechów, Nieprosin, Październia, Perzów, Posmyk, Słupia pod Bralinem, Szczęście, Trębaczów, Turkowy, Zbyczyna
Gmina Rychtal

Wsie

Bandlów, Buczek/stacja PKP/, Dalanów, Darnowiec, Drożki, Dworzyszcze, Gierczyce, Krzyżowniki, Lubica, Mały Buczek, Marysławin, Nowa Wieś Książęca, Okszyce, Proszów, Remiszówka, Rychtal, Ryniec, Sadogóra, Skoroszów, Smyk, Stogniewice, Szarlota, Wesoła, Wielki Buczek, Zachciała, Zawada, Zgorzelec
Gmina Trzcinica

Wsie

Aniołka Druga, Aniołka Pierwsza, Aniołka-Parcele, Borek, Dzierżążnik, Granice, Hanobry, Ignacówka Druga, Ignacówka Pierwsza, Ignacówka Trzecia, Jelenia Głowa, Krok, Kuźnica Trzcińska, Kwasielina, Laski, Laski-Tartak, Nowa Wieś, Piła-Młyn, Piotrówka, Pomiany, Różyczka, Siemionka, Smardze, Teklin, Trzcinica, Wodziczna

Herb

POWIAT KĘPIŃSKI
(województwo wielkopolskie)


Powiat kępiński jest najdalej na południe wysuniętym powiatem województwa wielkopolskiego. Zajmuje on obszar 608 km2 i administracyjnie obejmuje 7 gmin (1 miejsko-wiejską i 6 wiejskich) podzielonych na 78 sołectw. Zamieszkuje go 55,9 tys. osób osiedlonych w 1 mieście i 120 miejscowościach wiejskich. Na 1 km2 przypada przeciętnie 92 mieszkańców. Największa gęstość zaludnienia charakteryzuje gminę miejsko-wiejską Kępno (198 osób/km2), natomiast najmniej zaludniona jest gmina wiejska Rychtal (42 osoby/km2). Ogółem w powiecie liczebnie przeważają kobiety (102 na 100 mężczyzn), w 2 gminach więcej jest kobiet niż mężczyzn, w 4 więcej jest mężczyzn niż kobiet, a w 1 utrzymuje się stan równowagi płci. Ludność w wieku produkcyjnym stanowi 64,5% ogólnej liczby mieszkańców, a na 100 osób w wieku produkcyjnym przypada 55 osób w wieku nieprodukcyjnym, tj. o 1 osobę więcej niż przeciętnie w województwie wielkopolskim.
Na terenie powiatu znajdują się cztery rezerwaty przyrody. Na szczególną uwagę zasługują okazy olszy, sięgające 31 metrów wysokości, znajdujące się w rezerwacie Las Łęgowy w Mariance Siemieńskiej. Do atrakcji przyrodniczych należą również 170-letnie dęby oraz świerki dorastające do 40 metrów wysokości, które znaleźć można na obszarze rezerwatu „Studnica”. W miejscowości Laski znajduje się arboretum z dużym zbiorem różaneczników. Częściowo na terenie powiatu usytuowany jest kompleks leśny – Lasy Rychtalskie. Na jego terenie rośnie Sosna Rychtalska, charakteryzująca się imponującymi rozmiarami, wysokością dochodzącą do 30-35 metrów.
Gospodarka powiatu kępińskiego ma charakter rolniczo-spożywczy z dobrze rozwiniętym rzemiosłem i handlem. Duże znaczenie ma tu również przemysł meblarski. W rejestrze REGON w końcu 2009 r. ujęte były 5182 podmioty gospodarki narodowej (bez gospodarstw indywidualnych w rolnictwie) zlokalizowane w powiecie kępińskim. Przeważały wśród nich jednostki handlowe i przemysłowe. Biorąc pod uwagę podmioty, w których liczba pracujących przekracza 9, w 2009 r. w powiecie kępińskim pracowało 15537 osób, co w przeliczeniu na 1000 ludności dało wskaźnik pracujących na poziomie 278, tj. większy niż w województwie wielkopolskim. Liczba bezrobotnych zarejestrowanych w Powiatowym Urzędzie Pracy w Kępnie, według stanu na koniec 2009 r. wynosiła 1192 osoby, a stopa bezrobocia kształtowała się na poziomie 4,4% i należała do najniższych w województwie.
(GUS)

 

GUS
Powiat Kępiński - Statystyczny portret terytorium

Statystyczne Vademecum Samorządowca - innowacyjna publikacja opracowana przez Główny Urząd Statystyczny, przedstawia statystyczne portrety jednostek terytorialnych naszego kraju.
czytaj więcej