wsiepolskie.pl

Encyklopedia Wsi i Regionów

Powiat

Gminy

Gmina Bejsce

Wsie

Adamówka, Argentyna, Bejsce, Białków, Błonie, Brodek, Brończyce, Byczów, Chałupki, Czyżowice, Dobiesławice, Dolnie Prokocice, Doły, Draczowice, Dworskie, Gaj, Getto, Górnie Prokocice, Gościniec, Grodowice, Jeziory, Kaczkowice, Kamień, Kasin, Kijany, Kolonia, Królewice, Księża Strona, Legatka, Łabędź, Łączki, Łubinówka, Łysa Góra, Łysówka, Mechelówka, Morawianki, Morawiany, Morgi, Nowa Wieś, Pagórek, Parcelacja, Pasternik, Październik, Peperówka, Piasek, Piotrkowice, Podgaje, Podkrzyzie, Podstawie, Prewenda, Prokocice, Przecinka, Przedmieście, Sacharyna, Sędziszowice, Skała, Stara Wieś, Stojanowice, Sukmany, Szlachecka Strona, Tarapata, Ulica, Ulica Krakowska, Uściszowice, Wywołek, Zabłonie, Zagórze, Zamoście, Zarzecze, Zbeltowice
Gmina Czarnocin

Wsie

Będziaki, Bieglów, Bogoryja, Budziszowice, Bugaj, Bugaj Zagajowski, Chałupki, Chałupki Mękarzowskie, Charzowice, Cieszkowy, Ciuślice, Czarnocin, Dębiany, Dwór, Folwark, Góry Budziszowskie, Gościniec, Grabówka, Hektary, Jadwisin, Jadzinek, Kolonia, Kolosy, Kopanina, Korea, Koryto, Kosówka, Krzyż, Malżyce, Mękarzowice, Michałowice, Mieczysławówka, Mikołajów, Miławczyce, Nowy Bieglów, Ogrody, Opatkowiczki, Parcelacja, Piekło, Podgaje, Podlesie, Sadzawka, Soboszów, Sokolina, Stary Bieglów, Stradów, Stropieszyn, Swoszowice, Turnawiec, Wierzbica, Żabiniec, Zagaje Stradowskie, Zagajów, Zagrody, Zawada, Zielonki
Gmina Kazimierza Wielka

Wsie

Bagno, Bielany, Błonie, Boronice, Broniszów, Brzezak, Bugaj Zięblicki, Cegielnia, Chrusty Gorzkowskie, Chruszczyna Mała, Chruszczyna Wielka, Cło, Cudzynowice, Czarnowiec, Czworaki, Dalechowice, Doły, Donatkowice, Donosy, Dubięcin, Działoszyce, Folwark, Gabułtów, Gaje, Galicja, Gęsia, Głuchów, Górka, Góry, Góry Sieradzkie, Gorzków, Gościniec, Grobla, Gunów-Kolonia, Gunów-Wilków, Hektary, Hołdowiec, Jakuszowice, Jankowskie, Jaźwina, Kaczmarki, Kamieńczyce, Kamyszów, Kapliczka, Kazimierza Mała, Kobiele, Kolonia, Kolonia Wschodnia, Kolonia Zachodnia, Kołchozy, Koniusza, Korea Południowa, Kościejów, Koszyczek, Koziarnia, Kozina, Kresy, Krzyszkowice, Krzyszkowskie, Krzyżaki, Ksawerówka, Lekszyce, Lelin, Lolin, Łabędź, Łany Gorzkowskie, Łękawa, Łyczaków, Marcinkowice, Nadziałowcy, Nagórzanki, Nagórzany, Niwa, Odonów, Okopki, Ośrodek, Pamuła, Paprotnik, Parcela, Paśmiechy, Pastwiska, Peperówka, Piaski, Piekło, Plechów, Plechówka, Podgaje, Podkamieńczyce, Podkazimierza, Podlesie, Podolany, Podstawie, Podwikle, Półanek, Przeczniów, Przymiarki, Psiarków, Raj, Rakoszyn, Reforma, Secelów, Sieradzice, Skorczów, Słonowice, Stara Wieś, Stawisko, Stradlice, Sypów, Szewska, Ulica Kościelna, Ulica Koszycka, Ulica Topolska, Ulica Zielona, Wielgus, Wilków, Wodocza, Wojciechów, Wojsławice, Wydmuchów, Wymysłów, Żabiniec, Zadworze, Zagaje, Zagórzyce, Zakręcie, Zakrzyzie, Zaszosie, Zięblice, Żłoby, Zysławice
Gmina Opatowiec

Wsie

Brodek Wąski, Bzików, Charbinowice, Chmielnik, Chrustowice, Chwalibogowice, Dolna Kobiela, Gaj, Górna Kobiela, Górny Wyszogród, Góry, Góry Kolońskie, Gościniec, Kamienna, Kęsów, Kmiecie, Kobiela, Kocina, Kolonia, Kolonia Kraśniowska, Korea, Krakowska Ulica, Kraśniów, Kraśniów-Kolonia, Kresy, Krzczonów, Krzywda, Ksany, Legatka, Ławy, Mistrzowice, Opatowiec, Pagórek, Piachy, Pisarka, Podeksanie, Podgaje, Podgórze, Podkamienna, Podskale, Potulin, Pruska, Przedmieście, Rogów, Rzeczyska, Rzemienowice, Senisławice, Ślepa Kiszka, Stara Wieś, Trębaczów, Ulica, Urzuty, Wierzchowina, Wyszogród, Żabiniec, Zamłynie, Zaskale
Gmina Skalbmierz

Wsie

Backi, Baranów, Bełzów, Błonie, Bolowiec, Boszczynek, Cegłów, Doły, Drożejowice, Drożejowickie Chałupki, Dziady, Gaik, Garbata, Getto, Gościniec, Granica, Grodzonowice, Hołdowiec, Jagiełki, Janklówka, Kobylniki, Kózki, Krępice, Kresy, Krzysztoforia, Krzyżówki, Łany, Majków, Małoszów, Marianów, Międzygórze, Natrakcie, Nidziec, Nowa Górka, Nowa Wieś, Ostra Górka, Ostrów, Owrotki, Pagórek, Piaski, Piekło, Pod Bełzowem, Podgaje, Podgoszczynek, Podrynek, Podsietejów, Ponin, Przezdno, Przybenice, Reforma, Rosiejów, Rynek, Seselów, Sielec Biskupi, Sielec-Kolonia, Sietejów, Stara Wieś, Studzienki, Szarbia Zwierzyniecka, Szczekarzów, Tempoczów-Dziadówki, Tempoczów-Kolonia, Tempoczów-Rędziny, Topola, Ulica, Uściszów, Wikle, Wola Bolowiecka, Wroni Koniec, Zagóra, Zagórze, Zakrzów, Zakrzówek, Zakrzyzie, Zarzecze

Herb

POWIAT KAZIMIERSKI
(województwo świętokrzyskie)


Powiat kazimierski położony jest w południowej części województwa świętokrzyskiego, na Płaskowyżu Proszowickim. Największą rzeką na jego terenie jest Nidzica. Obszary te mogą poszczycić się bogatą i unikalną fauną. Świadczy o tym chociażby wpisanie części obszaru gminy Opatowiec do europejskiej sieci „Natura 2000”. Blisko 18% powierzchni powiatu posiada status obszarów prawnie chronionych. Piękno przyrody, walory rekreacyjne i dziedzictwo kulturowe, a także dogodna lokalizacja czynią region atrakcyjnym turystycznie.
Jest to region głównie rolniczy, o znakomitych glebach (czarnoziemy na lessach i mady) i łagodnym klimacie. Realizowana jest tu uprawa roślin przemysłowych (buraki cukrowe, tytoń). Wielkość zanieczyszczeń oraz stopień ich redukcji sprawia, że stopień skażenia środowiska jest nieznaczny (w 2009 r. zainstalowane urządzenia zatrzymały niemal 83% zanieczyszczeń pyłowych, a nagromadzone odpady w całości poddano odzyskowi). Ponad 80% ścieków przemysłowych i komunalnych poddawanych jest oczyszczaniu.
Powiat kazimierski jest jednym z najmniejszych (422 km2) terytorialnie w województwie. Z udziałem 3,6% zajmuje 12 lokatę.
W jego skład wchodzą: 2 gminy miejsko-wiejskie oraz 3 gminy wiejskie. Powiat zamieszkuje najmniejszy odsetek (2,8%) ludności województwa, a gęstość zaludnienia jest umiarkowana i wynosi 83 osoby/km2, podczas gdy przeciętnie w województwie - 108. Kazimierski należy do grupy słabo zurbanizowanych powiatów. Na koniec 2009 r. ludność miejska stanowiła 19,8%. Region ten notuje od lat ujemny przyrost naturalny. Tendencji tej nie udało się ograniczyć. Na przestrzeni ostatnich dziewięciu lat wskaźnik wahał się od minus 4,1‰ do minus 4,2‰. Zmniejszyła się natomiast nieco skala wyludniania powiatu (saldo migracji wzrosło z minus 2,4‰ do minus 1,8‰).
Poziom bezrobocia w powiecie kazimierskim należy do niższych w województwie. Dominującą na terenie powiatu jest funkcja rolnicza. Według stanu na koniec 2008 r. sektor rolniczy skupiał blisko 76% pracujących, a usługowy   19%. W przeliczeniu na 1000 mieszkańców w rolnictwie zatrudnionych było 287 osób, w przemyśle i budownictwie  20, a w usługach rynkowych  34 i w nierynkowych  38.
Walory powiatu umożliwiają stworzenie bogatej oferty turystycznej dla osób o szerokim spektrum zainteresowań. Cennym turystycznym atutem powiatu są liczne stanowiska i obiekty archeologiczne. Na terenie powiatu występują liczne zabytki architektury drewnianej i murowanej, wśród nich wiele obiektów sakralnych.
(GUS)

 

GUS
Powiat Kazimierski- Statystyczny portret terytorium

Statystyczne Vademecum Samorządowca - innowacyjna publikacja opracowana przez Główny Urząd Statystyczny, przedstawia statystyczne portrety jednostek terytorialnych naszego kraju.
czytaj więcej