wsiepolskie.pl

Encyklopedia Wsi i Regionów

Powiat

Gminy

Gmina Blizanów

Wsie

Biskówka Czajkowska, Biskupice, Blizanów, Blizanów Drugi, Blizanów Poduchowny, Blizanów-Góry, Blizanówek, Bliźnięta Leśne, Bogucice, Bolmów, Brudzew, Brzezina, Czajków, Dębniałki, Dębniałki Kaliskie, Dojutrów, Filutów, Godziątków, Graniczki, Grodzisk, Janków Drugi, Janków Pierwszy, Janków Trzeci, Jarantów, Jarantów-Kolonia, Jastrzębniki, Korab, Kurza, Lipe, Lipe Trzecie, Łaszków, Młynówka, Pamięcin, Pawłówek, Piątek-Kolonia, Piotrów, Piskory, Podciświca, Podlesie-Kolonia, Poklęków, Pruszków, Pruszków-Marcinów, Romanki, Rosocha, Rychnów, Rychnów-Kolonia, Skrajnia, Skrajnia Blizanowska, Szadek, Warszówka, Wyganki, Zagorzyn, Żegocin, Żerniki
Gmina Brzeziny

Wsie

Aleksandria, Brzeziny, Bugaj, Chudoba, Czempisz, Dziadowice, Dzięcioły, Dzikie-Leśniczówka, Fajum, Jagodziniec, Jamnice, Łysa Pałka, Moczalec, Natalin, Ostrów Kaliski, Pieczyska, Piegonisko-Kolonia, Piegonisko-Pustkowie, Piegonisko-Wieś, Przystajnia, Przystajnia-Folwark, Przystajnia-Kolonia, Rożenno, Sarniak, Sobiesęki, Świerczyna, Więcławy, Wróbel, Wrząca, Zagórna, Zajączki, Zaleśna, Zosinek
Gmina Ceków-Kolonia

Wsie

Beznatka, Bielawy, Bystrek, Ceków, Ceków-Kolonia, Cierpiatka, Gostynie, Huta, Jezioro, Kamień, Kamień-Kolonia, Karczemka, Korek, Kosmów, Kosmów-Kolonia, Kuźnica, Magdalenów, Malcówka, Morawin, Nowa Plewnia, Nowe Prażuchy, Odpadki, Olendry, Orli Staw, Orzeł, Paździerowiec, Plewnia, Podzborów, Przedzeń, Przespolew Kościelny, Przespolew Pański, Radzany, Stare Prażuchy, Świdle, Szadek, Szadykierz
Gmina Godziesze Wielkie

Wsie

Bałdoń, Biała, Borek, Godziesze Małe, Godziesze Wielkie, Godzieszki, Jeziorko-Leśniczówka, Józefów, Kakawa-Kolonia, Kolano-Świerczyna, Końska Wieś, Kopie, Krzemionka, Nowa Kakawa, Rafałów, Saczyn, Skrzatki, Sobocin, Stara Kakawa, Stobno, Stobno Siódme, Stobno Szóste, Takomyśle, Wola Droszewska, Wolica, Zadowice, Zajączki Bankowe, Żydów
Gmina Koźminek

Wsie

Agnieszków, Bogdanów, Chodybki, Dąbrowa, Dębsko, Dębsko-Dosinek, Dębsko-Ośrodek, Dębsko-Ostoja, Emilianów, Emilianów-Kiwer, Gać Kaliska, Gać Pawęzowa, Józefina, Koźminek, Krzyżówki, Ksawerów, Marianów, Młynisko, Moskurnia, Murowaniec, Nowy Karolew, Nowy Nakwasin, Osuchów, Osuchów-Parcela, Oszczeklin, Pietrzyków, Pośrednik, Przydziałki, Raszawy, Rogal, Słowiki, Smółki, Sokołówka, Stary Karolew, Stary Nakwasin, Tymianek, Warwarówka, Złotniki, Zosina
Gmina Lisków

Wsie

Adelin, Annopol, Borki, Budy Liskowskie, Chrusty, Chrusty Drugie, Ciepielew, Ciepielew Drugi, Ciepielew Pierwszy, Dębniałki, Dwór, Glapiniec, Gorzelew, Grabowa, Groblica, Gruszkowiec, Izerów, Jeziorko, Józefów, Koźlątków, Lisków, Lisków-Dąbrowice, Lisków-Rzgów, Lubień, Madalin, Małgów, Małgów-Kolonia, Młyniska, Nadzież, Polesie, Pyczek, Rakowiec, Rutkowice, Smolarnia, Strzałków, Strzałków-Czerwieniec, Świdle-Czerwieniec, Swoboda, Tomaszew, Trzebienie, Trzebienie Drugie, Trzebienie Pierwsze, Wygoda, Zakrzyn, Zakrzyn-Baranek, Zakrzyn-Dąbrowa, Zakrzyn-Glapiniec, Zakrzyn-Goździec, Zakrzyn-Kolonia, Zakrzyn-Ucząstek, Żychów
Gmina Mycielin

Wsie

Aleksandrów, Annówka, Bogusławice, Bugaj, Danowiec, Dzierzbin, Dzierzbin-Kolonia, Elżbietów, Gadów, Gadówek, Grabek, Jaszczury, Kazala Nowa, Kazala Stara, Klotyldów, Korzeniew, Kościelec, Kościelec-Kolonia, Kresy, Kukułka, Kuszyn, Łazy, Mycielin, Nowiny, Piaski, Przyranie, Rudunki, Słuszków, Stropieszyn, Teodorów, Warszówka, Zamęty
Gmina Opatówek

Wsie

Bogumiłów, Borów, Chełmce, Cienia Druga, Cienia Pierwsza, Cienia Trzecia, Cienia-Folwark, Dębe-Kolonia, Frankowizna, Janików, Józefów, Kobierno, Michałów Czwarty, Michałów Drugi, Michałów Pierwszy, Michałów Trzeci, Modła, Nędzerzew, Porwity, Rajsko, Rożdżały, Sierzchów, Słoneczna, Szałe, Szulec, Tłokinia Kościelna, Tłokinia Mała, Tłokinia Nowa, Tłokinia Wielka, Trojanów, Warszew, Zawady, Zduny, Zmyślanka
Gmina Stawiszyn

Wsie

Brzezina, Długa Wieś Druga, Długa Wieś Pierwsza, Długa Wieś Trzecia, Łyczyn, Miedza, Nowy Kiączyn, Ostrówek, Petryki, Piątek Mały, Piątek Mały-Kolonia, Piątek Wielki, Pólko, Stary Kiączyn, Werginki, Wyrów, Zbiersk, Zbiersk-Cukrownia, Zbiersk-Kolonia, Złotniki Małe-Kolonia
Gmina Szczytniki

Wsie

Antonin, Borek, Bronibór, Chojno, Cieszyków, Daniel, Główczyn, Górki, Gorzuchy, Grab, Guzdek, Helenów, Iwanowice, Joanka, Kobylarka, Kornelin, Korzekwin, Kościany, Krowica Pusta, Krowica Zawodnia, Krzywda, Kuczewola, Lipka, Mała Gmina, Marchwacz, Marchwacz-Kolonia, Marchwacz-Leśniczówka, Marcjanów, Mroczki Wielkie, Murowaniec, Niemiecka Wieś, Pamiątków, Pieńki, Popów, Poręby, Pośrednik, Radliczyce, Rudunki Szczytnickie, Sobiesęki Drugie, Sobiesęki Pierwsze, Sobiesęki Trzecie, Staw, Strużka, Szczytniki, Szczytniki-Kolonia, Tekliny, Trzęsów, Tymieniec, Tymieniec-Dwór, Tymieniec-Jastrząb, Tymieniec-Kąty, Tymieniec-Niwka, Wesółka, Włodzimierz
Gmina Żelazków

Wsie

Adamówek, Anielin, Biernatki, Borków Nowy, Borków Stary, Chrusty, Czartki, Dębe, Florentyna, Garzew, Goliszew, Góry Zborowskie, Góry Złotnickie, Helenów, Ilno, Janków, Kokanin, Kolonia Kokanin, Kolonia Skarszewek, Koronka, Michałów, Niedźwiady, Poddębina, Pólko, Russów, Russówek, Skarszew, Skarszewek, Strugi, Szkurłaty, Szosa Turecka, Tykadłów, Wajsówka, Witoldów, Wojciechówka, Zborów, Żelazków, Złotniki Małe, Złotniki Wielkie

Herb

POWIAT KALISKI
(województwo wielkopolskie)


Powiat kaliski usytuowany jest w południowo-wschodniej części województwa wielkopolskiego. Zajmuje on obszar 1160 km2 i administracyjnie obejmuje 11 gmin (1 miejsko-wiejską i 10 wiejskich) podzielonych na 259 sołectw. Zamieszkuje go 81,2 tys. osób osiedlonych w 1 mieście i 301 miejscowościach wiejskich. Na 1 km2 przypada przeciętnie 70 mieszkańców. Największa gęstość zaludnienia charakteryzuje gminę wiejską Opatówek (100 osób/km2), natomiast najmniej zaludniona jest gmina wiejska Mycielin (44 osoby/km2). Ogółem w powiecie liczebnie przeważają kobiety (104 na 100 mężczyzn), w 10 gminach więcej jest kobiet niż mężczyzn, a w 1 więcej jest mężczyzn niż kobiet. Ludność w wieku produkcyjnym stanowi 63,1% ogólnej liczby mieszkańców, a na 100 osób w wieku produkcyjnym przypada 58 osób w wieku nieprodukcyjnym, tj. o 4 osoby więcej niż przeciętnie w województwie wielkopolskim.
Ze względu na walory przyrodnicze w powiecie kaliskim utworzone zostały dwa rezerwaty przyrody. Na terenie rezerwatu Brzeziny, zajmującego obszar 4,8 ha, ochroną została objęta paproć „długosz królewski”. Rezerwat przyrody Olbina, obejmujący obszar 16,3 ha, powstał w celu ochrony znajdującego się tu drzewostanu jodłowego. Na terenie powiatu usytuowane są dwa obszary chronionego krajobrazu. „Dolina rzeki Swędrni” to ostoja ptaków wodno-błotnych. Można tu także podziwiać drzewa pomnikowe, na szczególną uwagę zasługują okazałe dęby. W obrębie gmin: Brzeziny, Godziesze Wielkie
i Opatówek założony został obszar chronionego krajobrazu „Dolina Rzeki Prosny”. W powiecie kaliskim znajduje się 70 pomników przyrody ożywionej, m.in. aleja lipowa oraz 25 pojedynczych drzew w gminie Koźminek.  
Gospodarka powiatu kaliskiego ma charakter rolniczy, użytki rolne stanowią tu 71% powierzchni ogólnej. W rejestrze REGON w końcu 2009 r. ujętych było 5155 podmiotów gospodarki narodowej (bez gospodarstw indywidualnych w rolnictwie) zlokalizowanych w powiecie kaliskim. Przeważały wśród nich jednostki handlowe i rolnicze. Biorąc pod uwagę podmioty, w których liczba pracujących przekracza 9, w 2009 r. w powiecie kaliskim pracowało 7438 osób, co w przeliczeniu na 1000 ludności dało wskaźnik pracujących na poziomie 92, tj. ponad 2,5-krotnie mniejszy niż w województwie wielkopolskim. Liczba bezrobotnych zarejestrowanych w Powiatowym Urzędzie Pracy w Kaliszu, według stanu na koniec 2009 r. wynosiła 2536 osób, a stopa bezrobocia kształtowała się na poziomie 8,4%.
(GUS)

 

GUS
Powiat Kaliski - Statystyczny portret terytorium

Statystyczne Vademecum Samorządowca - innowacyjna publikacja opracowana przez Główny Urząd Statystyczny, przedstawia statystyczne portrety jednostek terytorialnych naszego kraju.
czytaj więcej