wsiepolskie.pl

Encyklopedia Wsi i Regionów

Powiat

dolnośląskie / jeleniogórski (Czytaj więcej)
 • Wnętrze kościoła w Kopańcu
 • Wnętrze kościoła w Kopańcu
 • Góra Popiel
 • Kosciół w Kopańcu
 • Okno
 • Szkoła Podstawowa im Caspara Davida Friedricha
 • Panorama Kopańca
 • Panorama Kopańca
 • Kosciół w Kopańcu
 • OSP, ramiza
 • Strażacy przed kościołem w Kopańcu
 • Osada słowiańska
 • Osada słowiańska
 • Kopaniec
 • Kopaniec
 • Kopaniec
 • Kopaniec
 • Kościół
 • Panorama wsi
 • Sruiny szubienicy
 • Westernowe miasteczko
 • Westernowe miasteczko
 • Westernowe miasteczko
 • Westernowe miasteczko


POWIAT JELENIOGÓRSKI
(województwo dolnośląskie)


Jelenia Góra to miasto na prawach powiatu, położone w południowo–zachodniej części województwa w centrum Kotliny Jeleniogórskiej. Otoczone jest pasmami Karkonoszy, Gór Izerskich, Rudaw Janowickich i Gór Kaczawskich. Miasto przygraniczne, sąsiaduje z Czechami, a od granicy z Niemcami dzieli je ok. 70  km. Jest głównym ośrodkiem komunikacyjno-usługowym dla przybywających do kotliny i pobliskich ośrodków górskich. Przez Jelenią Górę prowadzą drogi komunikacyjne do: Wiednia, Berlina i Pragi. Zwana jest  „Perłą Karkonoszy”. Zajmuje powierzchnię 109,2 km2 i liczy 84,6 tys. ludności, co stanowi 2,9% ludności województwa.
Miasto jest ważnym ośrodkiem gospodarczym o charakterze turystyczno–uzdrowiskowym i handlowo–przemysłowym. Atutami miasta, oprócz atrakcyjnego położenia i walorów środowiska przyrodniczego i krajobrazu, są bogate zasoby wód leczniczych i termalnych. Sprawiają, że rozwijają się wszystkie formy turystyki i rekreacji oraz lecznictwa uzdrowiskowego. Jelenia Góra staje się znanym ponadregionalnym centrum turystyczno–uzdrowiskowym. Funkcjonują tu 32 turystyczne obiekty zbiorowego zakwaterowania, dysponujące 2,6 tys. miejsc noclegowych. W 2009 r. udzielono 151,1 tys. noclegów, w tym 63,8 tys. (tj. 42,2%) turystom zagranicznym. Stopień wykorzystania miejsc noclegowych kształtował się na poziomie 22,4%.
Na terenie miasta działa 12,2 tys. zarejestrowanych podmiotów gospodarczych (95,1% w sektorze prywatnym), w tym najwięcej w sekcji handel; naprawa pojazdów samochodowych (26,2% podmiotów w mieście), a także w przemyśle i budownictwie – 17,1% oraz w obsłudze rynku nieruchomości – 13,1%. W  powiecie znaczącą rolę odgrywa działalność przemysłowa i budowlana. W tym sektorze pracuje 33% ogółu pracujących. Na 10 tys. ludności przypada 1445 podmiotów, co świadczy, że potencjał przedsiębiorczości w mieście jest bardzo wysoki (2. lokata wśród powiatów, po Wrocławiu). Stopa bezrobocia (9,5%) jest niższa niż w województwie. Ważną funkcję w życiu miasta stanowią kultura i sport. W mieście funkcjonują: 4 kina, 5 muzeów, 7 bibliotek, filharmonia, 2 teatry. Można tu zdobyć wykształcenie w specjalizacjach technicznych dzięki funkcjonowaniu wyższych szkół zawodowych oraz zamiejscowych ośrodków Politechniki Wrocławskiej i Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu. Rozwija się wiele dyscyplin sportowych (w 28 klubach sportowych), przede wszystkim sporty lotnicze - loty szybowcowe, kolarstwo rowerowe, narciarstwo zjazdowe i biegowe.
W grupie 65 miast na prawach powiatu w Polsce  – Jelenia Góra – plasuje się na 10. miejscu pod względem zarejestrowanych podmiotów na 10 tys. ludności, a na 11. jeżeli chodzi o  liczbę obiektów turystycznych. Jelenia Góra jest zaliczana do silnych ośrodków regionalnych (obok Legnicy), równoważących dominującą w województwie rolę Wrocławia. To miasto wielu możliwości.
(GUS)

 

GUS
Powiat Jeleniogórski - Statystyczny portret terytorium

Statystyczne Vademecum Samorządowca - innowacyjna publikacja opracowana przez Główny Urząd Statystyczny, przedstawia statystyczne portrety jednostek terytorialnych naszego kraju.
czytaj więcej

 

Wizytówki

Więcej wizytówek »