wsiepolskie.pl

Encyklopedia Wsi i Regionów

Powiat

 • remont ko,ścioła
 • wiadomości o wsi w kopule sygnaturki
 • Festyn
 • nagroda
 • Muchów za czasów niemieckich
 • Chata szachulcowa-dawnego Muchowa czar
 • Aleja pałacowa
 • Czrtowska skała
 • Pałac w Muchowie
 • Bazaltowe słupy - wulkaniczne wychodnie
 • Wieża widokowa w czasach świetności
 • Pomnikowa lipa
 • Zabytkowa lodownia
 • Pałac w Muchowie
 • Zabawa noworoczna styczeń 2014
 • Zabawa noworoczna 26.01.2014
 • Mapa topograficzna regionu
 • Widok na wieś
 • Radzimowice nocą
 • Zdjęcie satelitarne wsi
 • Stara widokówka
 • Zabespieczony szyb
 • Wdok na wieś
 • Panorama wsi


POWIAT JAWORSKI
(województwo dolnośląskie)


Powiat jaworski położony jest w środkowej części województwa na Nizinie Śląsko – Łużyckiej. Zajmuje powierzchnię 581,6 km2 (2,9% powierzchni województwa) i obejmuje 6 gmin, a mieszka w nim 51,6 tys. mieszkańców, w tym w miastach 56,5%. Ludność powiatu stanowi 1,8% ludności województwa. Sieć osadniczą tworzą 2 miasta (Jawor i Bolków) oraz 80 miejscowości wiejskich. Charakteryzuje się małą gęstością zaludnienia - na 1 km2 przypada  89 osób. Struktura wiekowa wskazuje, że ludność powiatu jest młodsza niż średnio w województwie. Mieszkańcy powiatu w wieku przedprodukcyjnym stanowią 18,4%, w wieku produkcyjnym – 66,0%, a w wieku poprodukcyjnym –15,6%.
Powiat ma charakter rolniczo – przemysłowy. Grunty orne stanowią 79,1% użytków rolnych. Lasy pokrywają 21,6% powierzchni, a obszary prawnie chronione  - 26,2%. Powiat jaworski posiada wiele atutów, do których można zaliczyć walory rekreacyjne i przyrodniczo – krajobrazowe (jak Park Krajobrazowy „Chełmy”). Rozwija się agroturystyka; funkcjonuje tu 8 obiektów zbiorowego zakwaterowania, dysponujących 709 miejscami noclegowymi. W 2009 r. udzielono 10,9 tys. noclegów, w tym 1,2 tys. turystom zagranicznym. Stopień wykorzystania kształtował się na poziomie 15,3%. Dodatkowym atrybutem są złoża wód mineralnych, zlokalizowane w pobliżu Bolkowa i występujące na terenie powiatu surowce skalne, a także dogodne położenie komunikacyjne przy drodze krajowej i w pobliżu autostrady oraz przynależność miasta Jawor do Kamiennogórskiej Specjalnej strefy Ekonomicznej.
Powiat skupia zakłady o zróżnicowanej strukturze branżowej. Domeną jest handel oraz usługi, które od lat stanowią podstawowy sektor działalności gospodarczej w Jaworze. Główną dziedziną większych przedsiębiorstw jest przemysł maszynowy, metalowy, chemiczny, spożywczy oraz budownictwo i transport. Na terenie powiatu działa 4,8 tys. podmiotów gospodarczych, w tym 31,4% w sekcji handel; naprawa pojazdów samochodowych oraz 24,9% w sektorze przemysł i budownictwo. W tym sektorze pracuje 44,9% ogółu pracujących w powiecie, a w sektorze rolniczym niecałe 4,0%. Duży odsetek ludności (35%) związany jest z pracą w administracji, edukacji i opiece zdrowotnej.
Potencjał przedsiębiorczości w powiecie jest średni – na 10 tys. ludności przypada 930 podmiotów prowadzących działalność gospodarczą. Powiat notuje niskie dochody własne budżetu na 1 mieszkańca – 148 zł (27. lokata wśród powiatów w województwie), zajmując jednocześnie 5. lokatę pod względem pozyskanych środków unijnych na 1 mieszkańca - 49 zł.
Rejestrowane bezrobocie kształtuje się na poziomie 20,3%, co plasuje go wśród powiatów na 21. pozycji.
(GUS)

 

GUS
Powiat Jaworski - Statystyczny portret terytorium

Statystyczne Vademecum Samorządowca - innowacyjna publikacja opracowana przez Główny Urząd Statystyczny, przedstawia statystyczne portrety jednostek terytorialnych naszego kraju.
czytaj więcej

 

Wizytówki

Więcej wizytówek »