wsiepolskie.pl

Encyklopedia Wsi i Regionów

Powiat

Gminy

Gmina Brzyska

Wsie

Biedoszyce, Błażkowa, Brzyska, Chorzówka, Dąbrówka, Góry, Granice, Guminy, Kłodawa, Lipnica Dolna, Machowa, Ujazd, Wróblowa, Zagórze
Gmina Dębowiec

Wsie

Brody, Cieklin, Dąbrówka, Dębowiec, Dobrynia, Duląbka, Dydówka, Dzielec, Folusz, Józefów, Kopaniny, Łazy Dębowieckie, Majscowa, Mastejówka, Pagórek, Pasterniki, Pod Bajdami, Podlas, Radość, Rzeki, Skała, Syzma, Wola Cieklińska, Wola Dębowiecka, Zagórze, Zarzecze
Gmina Jasło

Wsie

Bajdy, Banasiówka, Barzykówka, Berdechów, Bierówka, Brzyście, Brzyszczki, Bułasikówka, Chrząstówka, Czekaj, Dąbrowy, Dębina, Dół, Fąfara, Filipy, Gojsce, Góra, Gorajowice, Górki, Granice, Grędy, Gródek, Jareniówka, Kowalowy, Łaski, Łęgi, Łęgorze, Mała Wieś, Niegłowice, Niepla, Olszyny, Opacie, Osobnica, Pod Kowalową Górą, Pod Lasem, Pod Wolicą, Podlas, Podlesie, Podłazie, Potok, Przerwa, Sanekówka, Sikorzanka, Skała, Sobniów, Szebnie, Topoliny, Trzcinica, Walowice, Warzyce, Wiśniówki, Wojtowiczówka, Wolica, Wronówka, Wysłanka, Zadebrza, Zapłocie, Zimna Woda, Żółków
Gmina Kołaczyce

Wsie

Bieździadka, Bieździedza, Blech, Chrzanowa, Czarna, Dział, Dziury, Folwark, Góry, Granice, Kluczowa, Kopciówka, Kozówka, Krajowice, Lublica, Łazy, Łazy Bieździadeckie, Nawsie Kołaczyckie, Pod Bieździedzą, Podlas, Półrolek, Przymiarki, Rola, Rzeki, Rzeki Lublickie, Rzym, Sieklówka, Sowina, Sowina Dolna, Sowina Górna, Wygoda
Gmina Krempna

Wsie

Dobańce, Dyniowiec, Grab, Huta Krempska, Huta Polańska, Koniec Dolny, Koniec Górny, Kotań, Kręcisz, Krempna, Myscowa, Ostrysz, Ostryszne, Ożenna, Polany, Suchania, Suchowac Mały, Świątkowa Mała, Świątkowa Wielka, Świerzowa Ruska, Wola, Wyszowatka, Zawodzie, Żydowskie
Gmina Nowy Żmigród

Wsie

Bobule, Brzezowa, Budki, Desznica, Dolne Kąty, Górki, Góry Drugie, Góry Pierwsze, Góry Trzecie, Gorzyce, Grabanina, Granice, Haczów, Jaworze, Kaczmarskie, Kasztel, Kąty, Kocurówka, Łąki, Łężyny, Łysa Góra, Makowiska, Mała Debrza, Mytarka, Mytarz, Nienaszów, Niżni Koniec, Nowy Żmigród, Okrajki, Opałkówka, Podgóry, Podlas, Podpagórek, Półanki, Sadki, Siedliska Żmigrodzkie, Skalnik, Sośniny, Stary Żmigród, Toki, Wielka Debrza, Wola, Wygoda, Wyżni Koniec, Zagrody, Zarszyn
Gmina Osiek Jasielski

Wsie

Czekaj, Dół, Góra, Kłopotnica, Kraczeniówka, Mrukowa, Osiek Jasielski, Pielgrzymka, Pod Dębami, Pod Dębiną, Pod Górą, Pod Skałą, Równie, Samoklęski, Stacharówka, Świerchowa, Za Ogrodem, Załęże, Zawadka Osiecka
Gmina Skołyszyn

Wsie

Babia, Bączal Dolny, Bączal Górny, Bąkówki, Bania, Bobikówka, Brzeziny, Bugaj, Czernianka, Dół, Dudkowice, Dział, Garncarzówka, Górnie, Góry, Granice, Harklowa, Jabłonica, Kunowa, Lipnica Górna, Lisów, Lisówek, Mała Strona, Nadole, Pod Lasem, Podgórze, Podjedlina, Podlas, Podlesie, Pogwizdoł, Pola, Potoki, Przycierz, Przysieczki, Przysieki, Pusta Wola, Raciochy, Ryczak, Rzyckie, Serwoniec, Siedliska Sławęcińskie, Siepietnica, Skołyszyn, Ślewczyna, Sławęcin, Święcany, Tłoki, Wielka Strona, Wymiarki, Za Lasem, Za Sztreką, Zagumnie, Zalesie
Gmina Tarnowiec

Wsie

Biedacz, Brzezina, Brzeziny, Brzezówka, Cechówki, Ciszówki, Czeluśnica, Dębczyna, Dobrucowa, Folwark, Fudaleja, Gąsówka, Gliniczek, Glinik Polski, Góra, Góry, Grabie, Granice, Grobel, Gwoździec, Ispy, Janice, Kopaniny, Kwiatkowiska, Łajsce, Łubienko, Łubno Szlacheckie, Łubno-Opace, Magiel, Mirkówki, Nowy Glinik, Osiny, Ostrzesz, Podbaranica, Podbuczyna, Podlas, Porąbka, Potakówka, Pustki, Rokicina, Roztoki, Sądkowa, Tarnowiec, Tłoki, Tobyłka, Umieszcz, Wrocanka, Zakacze, Zalas, Zapłocie
 • Muzeum w Sanktuarium
 • Muzeum w Sanktuarium
 • Sanktuarium
 • Kalwaria przy Sanktuarium
 • Kalwaria przy Sanktuarium,
 • Sanktuarium
 • Wnętrze Sanktuarium
 • Sanktuarium, figura Matki Bożej
 • Sanktuarium, ołtarz główny
 • Panorama Dębowca
 • Sanktuarium Matki Bożej Saletyńskiej
 • Sanktuarium Matki Bożej Saletyńskiej - Kalwaria
 • Sanktuarium Matki Bożej Saletyńskiej
 • Dębowiec
 • Rynek w Dębowcu
 • Sanktuarium w Dębowcu
 • Sanktuarium w Dębowcu
 • Wnętrze kościoła parafialnego
 • Wnętrze kościoła parafialnego
 • Kościół parafialny
 • Gród
 • Gród
 • Skansen
 • Winnica


POWIAT JASIELSKI
(województwo podkarpackie)


Powiat jasielski, pod względem warunków naturalnych, zajmuje zróżnicowany obszar. Część północna ma charakter wyżynny, natomiast część południowa – górski. W skład powiatu wchodzi 10 gmin. Teren powiatu obejmuje obszary Beskidu Niskiego z Magurskim Parkiem Narodowym, Dolinę Wisłoki, Pogórze Ciężkowickie, Strzyżowskie oraz Doły Jasielsko-Sanockie. Jest to powiat przygraniczny, po stronie słowackiej sąsiaduje z okresem (powiatem) bardejowskim. Siedzibą powiatu jest miasto Jasło. Zajmuje powierzchnię 831 km2, którą zamieszkuje 115 tys. ludności. Na 1 km2 przypada 138 mieszkańców.
Powiat ma charakter przemysłowo-rolniczy. Przeważają gleby dobre, najbardziej urodzajne występują w dolinach rzek i okolicach Jasła. Duże rozdrobnienie gospodarstw rolnych skutkuje niską towarowością i słabymi wynikami ekonomicznymi. Produkcja rolnicza jest wielokierunkowa i niewyspecjalizowana. Na terenie powiatu funkcjonuje 7270 podmiotów gospodarczych zarejestrowanych w systemie REGON, z czego 94,4% to jednostki małe zatrudniające poniżej 10 pracujących. W handlu; naprawach pojazdów samochodowych zarejestrowane są 2454 jednostki, wszystkie należą do sektora prywatnego. Działa tylko 785 jednostek przemysłowych, które stanowią 5,4% wszystkich jednostek zaliczanych do przemysłu w województwie. Pomimo dużej ilości małych zakładów, o sytuacji gospodarczej rejonu decydują duże i średnie zakłady przemysłowe. Jednostki te osiągnęły przychody ze sprzedaży wyrobów i usług w wysokości 227850 zł na 1 zatrudnionego, co dało powiatowi 8 lokatę pośród wszystkich powiatów ziemskich i grodzkich. Rozwinięty jest przemysł rafineryjny, szklarski oraz spożywczy, w tym głównie przetwórstwo owoców i warzyw. W powiecie bogate są tradycje górnictwa naftowego i gazu.
Pomimo korzystnego położenia komunikacyjnego umożliwiającego dogodne połączenie z Rzeszowem, Nowym Sączem i przejściami granicznymi z Ukrainą i Słowacją, które dają dużą możliwość wszechstronnego rozwoju tego powiatu dochody na 1 mieszkańca są niskie i wyniosły 872,41 zł. Duża jest liczba bezrobotnych (na 1000 mieszkańców przypadają 84 zarejestrowane osoby bezrobotne) oraz wysoka stopa bezrobocia, która wyniosła 18,6%. Oddano również do użytkowania najmniejszą ilość mieszkań w przeliczeniu na 1 tys. mieszkańców pośród wszystkich 25 powiatów województwa (0,9 lokali). Ogółem oddano 102 lokale, wszystkie w budownictwie indywidualnym.
(GUS)

 

GUS
Powiat Jasielski - Statystyczny portret terytorium

Statystyczne Vademecum Samorządowca - innowacyjna publikacja opracowana przez Główny Urząd Statystyczny, przedstawia statystyczne portrety jednostek terytorialnych naszego kraju.
czytaj więcej