wsiepolskie.pl

Encyklopedia Wsi i Regionów

Powiat

podkarpackie / jarosławski (Czytaj więcej)

Gminy

Gmina Chłopice

Wsie

Bojanówka, Boratyn, Chłopice, Dobkowice, Emilówka, Figura, Góra, Grobla, Jankowice, Karczunek, Karwaka, Kopań, Lubeja, Lutków, Łowce, Mokra, Parcelacja, Pastwisko, Pod Figurą, Pod Łowcami, Podgaj, Siedliska, Sośnina, Szczekajówka, Tapińska Część, Tarnawka, Za Kowalem, Zagrobla, Zamiechów, Zastawie
Gmina Jarosław

Wsie

Adamówka, Brzezina, Charysze, Dąbrowa, Florki, Garbek, Górka, Grobla, Grochy, Jeżyk, Kacza Wola, Kochanówka, Koło Kolei, Koło Kościoła, Koło Młyna, Koło Szkoły, Koło Toru, Koniaczów, Konie, Kostków, Króby, Lechy, Leżachów-Osada, Lisie Jamy, Majdan, Makowiska, Makowisko, Mendlówka, Młyny, Morawsko, Munina, Munina Wielka, Munina-Kolej, Murowanka, Na Borysach, Na Jamach, Nadsanie, Okroługi, Olchowa, Ostrówek, Pełkinie, Podkościele, Podlas, Podmachały, Podwórze, Przywrocie, Sobiecin, Środek, Surochów, Szykuły, Trawka, Tuczempy, Wawry, Wielgosy, Wola Buchowska, Wólka Pełkińska, Wychylówka, Wygarki, Z Dołu, Z Góry, Z Końca, Za Błotem, Za Metyczem, Za Starym, Zagrody, Zakocina, Załug, Zarazie, Zgoda
Gmina Laszki

Wsie

Babiaki, Bawoły, Bobrówka, Bukowina, Charytany, Czerniawka, Fedany, Górka, Górne, Gościniec, Granica, Hanasy, Jarębki, Jatki, Karapyty, Karczmarze, Kąt, Kobyluchy, Kolonia, Korzenica, Kozły, Laszki, Miękisz Nowy, Miękisz Stary, Mokre, Nowa Wieś, Pod Kościołem, Podedwór, Podstaw, Polechna, Sieniawka, Stawisko, Szpoty, Tuchla, Ulica, Węgry, Wietlin, Wietlin Pierwszy, Wietlin Trzeci, Wola Laszkowska, Wysocko, Wysocko-Osada, Zagrody, Zagumnie, Zamiśnie, Zamoście, Zofiówka
Gmina Pawłosiów

Wsie

Biedaczów, Cieszacin Mały, Cieszacin Wielki, Ćwiartki, Dębina, Dół, Góra, Kalinówka, Kidałowice, Konstantynówka, Krzyżówki, Maleniska, Markowa, Mokra, Ogrody, Ożańsk, Ożogów, Pawłosiów, Podlesie, Resztówka, Ścieżki, Sitniki, Szczytna, Tywonia, Wandówka, Widna, Wierzbna, Za Wsią
Gmina Pruchnik

Wsie

Babice, Błonie, Dół, Folwark, Góra, Grabownica, Hawłowice, Hawłowice Dolne, Hawłowice Górne, Helusz, Jawornik, Jaworznik, Jodłówka, Karczunek, Kąty, Koło Kościoła, Koło Młyna, Korzenie, Kozia Górka, Kramarzówka, Krzyżówka, Majasiówka, Majdany, Na Lesie, Na Rachawkach, Nowa Wieś, Nyklówka, Obucz, Osiny, Pagor, Parcelacja, Parcelacja Hawłowska, Półanek, Poprzeczka, Prosna, Pruchnik Dolny, Pruchnik Górny, Pruchnik-Miasto, Przylaski, Psiarnia, Rączy Potok, Resztówka, Rogówka, Rozbórz Długi, Rozbórz Okrągły, Rzeplin, Skotniki, Świebodna, Za Rzeką, Zagroby, Zakącie, Zalesie, Zaokówka
Gmina Radymno

Wsie

Babianka, Bąkowszczyzna, Blok Czerwony, Błonie, Budzyń, Bukowszczyzna, Chałupki Chotynieckie, Chałupki Nienowickie, Chotyniec, Czuby, Czworaki, Dębskie, Doliny, Dół, Drugie Błonie, Duńkowice, Góra, Górki, Grabowiec, Hilcze, Juhany, Kobarynki, Kopań, Korczowa, Korea, Łapajówka, Łazy, Michałówka, Mielniki, Młyny, Moszczany, Nienowice, Nowaki, Nowostawskie, Olechy, Ostrów, Ostrówek, Pastwisko, Piaski, Pierwsze Błonie, Płoszcze, Pod Świętem, Podbuczyna, Podolszyna, Pomiarki, Rosochy, Ryń, Rynek, Skołoszów, Sośnica, Sośnica-Brzeg, Sosnowe Chałupy, Stary Kąt, Święte, Szewce, Wójtostwo, Zabłotce, Zadąbrowie, Zagrody, Zakościele, Zaleska Wola, Załazie, Zamojsce, Zapiasek, Zapust, Zatorze, Zazamcze
Gmina Rokietnica

Wsie

Bania, Czelatyce, Dolina, Dolna Część, Dół, Góra, Górna Część, Grobla, Grodzisko, Halicz, Kąty, Kmiecie, Małe Tuligłowy, Mogiła, Na Dolinie, Nowy Świat, Okopy, Parcelacja, Parcelacja Tapińska, Parcelacja Tuligłowska, Pod Lasem, Przymiarki, Rokietnica, Słomianka, Sobolówka, Tapin, Tuligłowy, Wola, Z Roli, Żarkówka, Zawarcie
Gmina Roźwienica

Wsie

Babice, Betlejem, Borowiec, Borsucze, Browar, Bystrowice, Chorzów, Cyganówka, Cząstkowice, Czerwona Glinka, Czudowice, Dół, Gajówka Śmigłówka, Góra, Koło Kaciuby, Koło Poczty, Koło Szosy, Leśniczówka, Łazy Węgierskie, Mokra, Osteria, Parcelacja, Parcelacja od Młyna, Parcelacja od Rożwienicy, Parcelacja od Rudołowic, Pod Borowcem, Pod Tarniówką, Poręby, Roźwienica, Rudołowice, Słomianka, Śmidowa, Stawiska, Tyniowice, Węgierka, Więckowice, Wola Roźwienicka, Wola Węgierska, Zamyślówka, Zarudzie
Gmina Wiązownica

Wsie

Baty, Bednarowo, Biała Góra, Buchta, Buczyna, Cegielnia, Cetula, Chodanie, Chrapy, Cienkie, Czeterboki, Dół, Folwark, Galuchy, Góra, Górki, Goryle, Grobla, Hojsaki, Hule, Hutki, Ignasze, Karczmarze, Kąty, Koguty, Kopań, Kopina, Kościelne, Krzewnosy, Kubachy, Kudryki w Lesie, Kudryki za Potokiem, Łapajówka, Maczugi, Maje, Manasterz, Mielniki, Mołodycz, Murowanka, Na Górce, Nadsanie, Nazarki, Nielepkowice, Piwoda, Pocholaje, Pod Pastwisko, Pod Piwodą, Popod Las, Radawa, Ryszkowa Wola, Setna, Sidory, Skibiaki, Skuratki, Stawy, Surmaczów-Kolonia, Surmaczówka, Szówsko, Szówsko Duże, Szówsko Małe, Tarnawiec, Wiązownica, Wola, Wola Mołodycka, Wólka Zapałowska, Zadworze, Zagrobelne, Zapałów, Zarzecze, Zastawne
 • Grób lotników w Maleniskach
 • Urząd Gminy
 • Kościół pw. Świętych Piotra i Pawła
 • Kościół pw. Świętych Piotra i Pawła
 • Widok na kościół pw. Świętych Piotra i Pawła
 • Kościół pw. Świętych Piotra i Pawła
 • Kościół pw. Świętych Piotra i Pawła
 • Zespół Szkół
 • Widok na wieś
 • widok na kościół
 • Widok na wieś z lotu ptaka
 • Rudołowice zimą...
 • Kościół pw. Św. Mikołaja
 • Kapliczka Św. Agaty
 • Kapliczka Św. Agaty
 • Kościół pw. św. Mikołaja
 • Kościół pw. Św. Mikołaja
 • Zespół Śpiewaczy " Pawłosiowianie"
 • łabędzie
 • Zespół Pieśni i Tańca "Familia"
 • Kościół Parafialny pw. Św. Mikołaja Biskupa w Rudołowicach
 • Szkoła Podstawowa w Rudołowicach
 • Szkoła Podstawowa w Rudołowicach
 • widok


POWIAT JAROSŁAWSKI
(województwo podkarpackie)


Powiat jarosławski położony jest w południowo-wschodniej Polsce i niemal w całości położony jest we wschodniej części Kotliny Sandomierskiej, tylko jego południowe krańce sięgają pasma pierwszych wzniesień Pogórza Karpackiego. Obszar powiatu obejmuje 1029 km2, który zamieszkuje 121654 osoby. W skład powiatu wchodzi gmina miejska Jarosław i Radymno oraz dziewięć gmin wiejskich: Chłopice, Jarosław, Laszki, Pawłosiów, Pruchnik, Radymno, Rokietnica, Roźwienica i Wiązownica.
Powiat jarosławski to powiat rolniczo-przemysłowy, z przemysłem skoncentrowanym w Jarosławiu. Dominującą gałęzią przemysłu jest przetwórstwo rolno-spożywcze, co wynika z rolniczego charakteru powiatu, który wyróżnia się na tle innych powiatów województwa podkarpackiego pod względem gospodarki rolnej. Użytki rolne stanowią 70% ogólnej powierzchni powiatu.
W powiecie działa 8078 podmiotów gospodarczych co stanowi 5,6% wszystkich firm zarejestrowanych w województwie podkarpackim. W gospodarce powiatu dominuje sektor prywatny (95,7%). Do najbardziej dynamicznie rozwijających się sektorów w gospodarce powiatu zalicza się handel. Znaczne ożywienie odnotowuje się w procesie powstawania przedsiębiorstw handlowych zatrudniających do 9 osób, dla których sąsiedztwo z Ukrainą tworzy sprzyjający klimat rozwojowy.
Powiat jarosławski zalicza się do regionów bardzo atrakcyjnych turystycznie. Urozmaicony krajobraz, rozległe kompleksy leśne bogate w zwierzynę, bogactwo rzadkich okazów fauny i flory, czyste wody i powietrze, zdrowy klimat, brak uciążliwych dla środowiska inwestycji oraz bogaty dorobek kultury stwarza wyjątkowe warunki dla rozwoju turystyki i agroturystyki. Bazę noclegową powiatu stanowi 6 obiektów z 255 miejscami noclegowymi oraz 10 gospodarstw agroturystycznych. Bezpośrednie sąsiedztwo obszarów nizinnych i podgórskich stwarza idealne warunki do uprawiania turystyki górskiej, sportów zimowych, lotniarstwa, turystyki konnej, wędrówek pieszych i rowerowych.
(GUS)

 

GUS
Powiat Jarosławski - Statystyczny portret terytorium

Statystyczne Vademecum Samorządowca - innowacyjna publikacja opracowana przez Główny Urząd Statystyczny, przedstawia statystyczne portrety jednostek terytorialnych naszego kraju.
czytaj więcej