wsiepolskie.pl

Encyklopedia Wsi i Regionów

Powiat

lubelskie / janowski (Czytaj więcej)

Gminy

Gmina Batorz

Wsie

Aleksandrówka, Batorz, Batorz Drugi, Batorz Pierwszy, Batorz-Kolonia, Błażek, Górka-Koniec, Nowe Moczydła, Samary, Stawce, Stawce-Kolonia, Węglinek, Wola Studzieńska, Wola Studzieńska-Kolonia, Wólka Batorska, Wólka Batorska-Kolonia
Gmina Chrzanów

Wsie

Chrzanów, Chrzanów Czwarty, Chrzanów Drugi, Chrzanów Pierwszy, Chrzanów Trzeci, Chrzanów-Kolonia, Dąbrowa, Dalekowice, Górka, Kolonia Otrocz, Łada, Malinie, Malinie-Kolonia, Otrocz, Zawygonie
Gmina Dzwola

Wsie

Branew, Branew Ordynacka, Branew Szlachecka, Branewka, Branewka-Kolonia, Celinki, Dychy, Dzwola, Flisy, Górka, Gwizdów, Kapronie, Kocudza Druga, Kocudza Górna, Kocudza Pierwsza, Kocudza Trzecia, Kolonia Kocudza, Kolonia Zofianka, Konstantów, Krzemień Drugi, Krzemień Pierwszy, Majdan, Majdanek, Morgi, Podlesie, Rożki, Ruda, Sapy, Władysławów, Zdzisławice, Zofianka Dolna
Gmina Godziszów

Wsie

Andrzejów, Bychawka, Dąbie, Daśkowa Góra, Godziszów, Godziszów Drugi, Godziszów Pierwszy, Godziszów Trzeci, Iwany, Kawęczyn, Księża Góra, Mazurowska Strona, Nowa Osada, Odnoga, Piłatka, Południaki, Pozagródki, Radujka, Rataj Ordynacki, Rataj Poduchowny, Suchowola, Widzowska Góra, Wólka Ratajska, Zagrody, Zapaść, Zarzecze, Zdziłowice, Zdziłowice Czwarte, Zdziłowice Drugie, Zdziłowice Pierwsze, Zdziłowice Trzecie
Gmina Janów Lubelski

Wsie

Biała Druga, Biała Pierwsza, Borownica, Cegielnia, Dąb, Gierlachy, Gróbka, Jakuby, Jonaki, Kapkaz, Karczma, Katy, Kiszki, Kopce, Laski, Łążek Garncarski, Łążek Ordynacki, Majdan, Momoty Dolne, Momoty Górne, Nowa Wieś, Pikule, Podkościele, Przymiarki, Ruda, Szewce, Szklarnia, Ujście, Węgliska, Wodończa, Zagóra, Zakotule, Zawygonie, Zofianka Górna
Gmina Modliborzyce

Wsie

Antolin, Bilsko, Brzeziny, Ciechocin, Dąbie, Dąbrocz, Dwór, Felinów, Folwark, Grabczycha, Gwizdów, Janówek, Kalenne, Kolonia Zamek, Kopaniny, Kornelówka, Krasonie, Księże Słupie, Luciniec, Lute, Lute Doły, Majdan, Majdan-Kolonia, Michałówka, Pasieka, Przymiarki, Słupie, Stara Wieś, Stojeszyn Drugi, Stojeszyn Pierwszy, Stojeszyn-Kolonia, Świnki, Węgliska, Wierzchowiska Drugie, Wierzchowiska Pierwsze, Wolica Druga, Wolica Górna, Wolica Pierwsza, Wolica-Kolonia, Zarajec
Gmina Potok Wielki

Wsie

Baranówka, Brzeziny Potockie, Budy, Dąbrowica, Dąbrówka, Dębinki, Fabryka, Grójec, Kolonia Potok Wielki, Maliniec, Osinki, Osówek, Osówek-Kolonia, Potoczek, Potoczek-Kolonia, Potok Wielki, Potok-Stany, Potok-Stany Kolonia, Potok-Stany Kolonia Druga, Potok-Stany Kolonia Pierwsza, Radwanówka, Stany Nowe, Stawki, Świdry, Wola Potocka, Zarajec Potocki, Zofiówka


POWIAT JANOWSKI
(województwo lubelskie)


Powiat janowski położony jest na południowo-zachodnim krańcu województwa. W skład powiatu wchodzi 7 gmin. Powierzchnię 875,3 km2 zamieszkiwało 47,2 tys. osób (dane na koniec 2009 r.). Gęstość zaludnienia wyniosła 54 osoby na 1 km2, przy średniej wojewódzkiej 86.
Od 2000 r. powiat janowski odnotowuje ujemne saldo migracji ogółem. Wskaźnik przyrostu naturalnego na 1000 ludności również przybierał wielkości ujemne. W wyniku tych niekorzystnych tendencji liczba ludności zmniejszyła się o 3,6%.
Południową część powiatu pokrywa jeden z największych w Europie kompleksów leśnych Lasy Janowskie, o obszarze 35419 ha. Lasy zajmują 40,5% powierzchni powiatu. Użytki rolne stanowią 55,3% powierzchni.
W powiecie janowskim notuje się dość wysokie bezrobocie. Stopa bezrobocia wyniosła 14,0%, co dało 12 pozycję wśród powiatów Lubelszczyzny.
Na terenie powiatu działało 3150 podmiotów gospodarki narodowej, które prowadziły różnorodną działalność gospodarczą. Zgodnie z rejestrem REGON na koniec 2009 r. dominowały jednostki zatrudniające do 9 osób, które stanowiły 71,5% ogółu.
Powiat jest regionem o dużej różnorodności przyrodniczej, krajobrazowej i bogatych tradycjach kulturowych. Posiada szereg walorów zachęcających do wypoczynku i sprzyjających różnorodnym formom turystyki i agroturystyki. Dysponował 8 obiektami zbiorowego zakwaterowania, co lokowało go na 11 pozycji w województwie. Obszary o szczególnych walorach przyrodniczych prawnie chronione stanowiły 63,0% powierzchni powiatu. Jest to bardzo czysty ekologicznie teren, o niewielkiej emisji gazów i pyłów. Rezerwaty przyrody zajmują obszar 38 km2. Stwarza to bardzo dobre warunki do powstania bazy turystycznej. Świetnie nadają się do tego: zalew w pobliżu Janowa Lubelskiego i lasy janowskie, wymarzone miejsca do uprawiania turystyki rowerowej, pieszej, a w zimie narciarstwa.
(GUS)

 

GUS
Powiat Janowski - Statystyczny portret terytorium

Statystyczne Vademecum Samorządowca - innowacyjna publikacja opracowana przez Główny Urząd Statystyczny, przedstawia statystyczne portrety jednostek terytorialnych naszego kraju.
czytaj więcej

 

Wizytówki