wsiepolskie.pl

Encyklopedia Wsi i Regionów

Powiat

mazowieckie / białobrzeski (Czytaj więcej)

Gminy

Gmina Białobrzegi

Wsie

Andrzejów, Brodki, Brzeska Wola, Brzeźce, Budy Biejkowskie, Budy Brankowskie, Dąbrówka, Gorzelnia, Janówek, Jasionna, Jeziorów, Kamień, Kolonia Brzeźce, Leopoldów, Mikówka, Nowa Brzeska Wola, Okrąglik, Piekło, Podlas, Poduchowne, Pohulanka, Połać, Stawiszyn, Sucha, Suski Młynek, Szczyty, Truszków, Turno, Walentówka, Walerianów, Wojciechówka, Wojtałówka
Gmina Promna

Wsie

Adamów, Biejków, Biejkowska Wola, Błonie, Bronisławów, Broniszew, Czekanówek, Daltrozów, Domaniewice, Domaniewo, Emilin, Falęcice, Falęcice-Parcela, Falęcice-Wola, Gajówka Jastrzębia, Góry, Helenów, Jadwigów, Karolin, Klin Branecki, Lekarcice, Lekarcice Nowe, Lekarcice Stare, Lisów, Ługowa Wola, Mała Wieś, Mała Wysoka, Mały Dworek, Marcelki, Marysinek, Na Górce, Nowe Piekarty, Nowy Przybyszew, Olkowice, Olszamy, Osuchów, Pacew, Pelinów, Piekarty, Piotrów, Pnie, Podwal, Promna, Promna-Kolonia, Pruszków, Przybyszew, Przybyszkowice, Rykały, Rynek, Sanki, Sielce, Stanisławów, Władysławów, Wojciechówka, Wola Branecka, Wysoty, Za Lasem, Zbrosza Mała, Żurawieniec
Gmina Radzanów

Wsie

Bagno, Błeszno, Borki, Branica, Bukówno, Chrzanówka, Czarnocin, Dąbrowa, Dwór, Firlej, Gajki, Gołosze, Górki Młodyńskie, Gościniec, Grabina, Grabno, Grotki, Kadłubska Wola, Kępina, Kolonia Radzanów, Konsystorzówka, Kozłów, Kresy, Las-Wyręba, Ludwików, Łukaszów, Marianki, Młodynie Dolne, Młodynie Górne, Ocieść, Podgórze, Podlas, Podlesie, Praga, Prawdzic, Radość, Radzanów, Ratoszyn, Rogolin, Śliwiny, Smardzew, Wąsosz, Włodzimierzów, Wola Młodyńska, Wólka Kadłubska, Wólka Rogalińska, Wolszanka, Zacharzów, Żydy
Gmina Stara Błotnica

Wsie

Chruściechów, Cupel, Czyżówka, Gozdawska Wola, Grodzisko, Jakubów, Kadłubek-Podlas, Kaszów, Kaszówek, Kolonia Kiełbów, Kresy, Krzywda, Kurdybanów, Łępin, Malenie, Nowa Błotnica, Nowa Wieś, Nowe Siekluki, Nowe Żdżary, Nowy Gózd, Nowy Kadłub, Nowy Kadłubek, Nowy Kiełbów, Nowy Kobylnik, Nowy Osów, Nowy Sopot, Pągowiec, Pierzchnia, Pomorze, Praga, Recica, Ryki, Siemiradz, Sopot-Adamszczyzna, Sopot-Górka, Stara Błotnica, Stare Siekluki, Stare Żdżary, Stary Gózd, Stary Kadłub, Stary Kadłubek, Stary Kiełbów, Stary Kobylnik, Stary Osów, Stary Sopot, Trąbki, Tursk, Wólka Pierzchnieńska, Żabia Wola, Zamłynie
Gmina Stromiec

Wsie

Biała Góra, Bobrek, Bobrek-Kolonia, Boska Wola, Boże, Buczek, Budy Boskowolskie, Chmal, Choiny, Dobieszyn, Dobieszynek, Ducka Wola, Folwarczne, Folwark, Folwarki, Grabowy Las, Ignacówka, Kalinów, Kolonia Sielce, Krzemień, Ksawerów Nowy, Ksawerów Stary, Lipskie Budy, Majdan, Małe Boże, Marianki, Matyldzin, Mokry Las, Muszary, Nadleśnictwo Dobieszyn, Nętne, Niedabyl, Nijaków, Nowa Wieś, Ogrodziarskie, Olszowa Dąbrowa, Paulanka, Pietrusin, Piróg, Podgaje, Podlesie Duże, Podlesie Małe, Pokrzywna, Poręba, Radosz, Sielce, Stara Wieś, Stromiec, Stromiec Poduchowny, Stromiecka Wola, Sułków, Ugajnik, Zabagnie, Zachmiel, Zator, Zuść
Gmina Wyśmierzyce

Wsie

Aleksandrów, Baraki, Bielawy Jabłońskie, Brodek, Dołek, Działy, Górki, Grzmiąca, Grzmiąca-Kolonia, Jabłonka, Jabłonna, Jakubówka, Jeruzal, Kiedrzyn, Klamy, Kolonia Kożuchów, Korzeń, Kostrzyn, Kozłów, Kożuchów, Las Hulaski, Leonówek, Lisia Górka, Mikołajówka, Olszowe, Pabianki, Paprotno, Redlin, Romanów, Ulaski Grzmiąckie, Ulaski Stamirowskie, Witaszyn, Wojciechów, Wolak, Wólka Kożuchowska, Zaborze, Zielonka


POWIAT BIAŁOBRZESKI
(województwo mazowieckie)


Powiat białobrzeski jest jednym z 37 powiatów ziemskich województwa mazowieckiego i obejmuje 6 gmin o łącznej powierzchni 639 km2 (1,8% powierzchni województwa). Sieć osiedleńczą tworzą 2 miasta (Białobrzegi i Wyśmierzyce) i 167 miejscowości wiejskich. Liczba mieszkańców wynosi 33,7 tys., tj. 0,6% ludności województwa; w miastach mieszka 8,2 tys. osób (24,3%), a na obszarach wiejskich - 25,5 tys. (75,7%). W wyniku dodatniego przyrostu naturalnego i ujemnego salda migracji liczba ludności w porównaniu z 2000 r. zwiększyła się o 47 osób (o 0,1%), przy czym populacja ludzi młodych (poniżej 25 lat) zmniejszyła się o 11,4%, a osób starszych (w wieku 65 lat i więcej) zmniejszyła się o 5,2%.
Powiat ma charakter rolniczy; użytki rolne stanowią 69,6% powierzchni, grunty leśne - 26,0%, zurbanizowane i zabudowane - 2,7%, a pod wodami - 0,7%. Blisko 55% powierzchni (w 2008 r.) to obszary o szczególnych walorach przyrodniczych prawnie chronione.
Stopień rozwoju infrastruktury komunalnej w powiecie jest znacznie zróżnicowany. Udział mieszkańców korzystających z wodociągu wynosił w 2008 r. od 12,7% (gm. Radzanów) do 87,7% (gm. Białobrzegi i gm. Stara Błotnica), a korzystających z kanalizacji - od 10,1% (gm. Radzanów) do 47,8% (gm. Białobrzegi); w 3 gminach mieszkańcy nie korzystali z kanalizacji. Relatywnie najwięcej ludności korzystało z sieci gazowej w gm. Białobrzegi (64,8%), a najmniej w gm. Stara Błotnica (1,2%); w 3 gminach nie było sieci gazowej.
Na terenie powiatu ma siedzibę 2511 podmiotów gospodarki narodowej zarejestrowanych w rejestrze REGON, tj. 745 w przeliczeniu na 10 tys. ludności. Spośród nich 77,9% to osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą, a 94,7% to mikroprzedsiębiorstwa (o liczbie pracujących do 9). Firmy najczęściej prowadzą działalność związaną z handlem i naprawą pojazdów samochodowych (31,9%), przetwórstwem przemysłowym (16,0%) oraz budownictwem (11,5%).
W 2008 r. w rolnictwie, łowiectwie i leśnictwie oraz rybactwie pracowało 69% ogółu pracujących*, w usługach - 21%, a w przemyśle i budownictwie - 10%. Stopa bezrobocia wynosiła 13,5% (w 2009 r.) i była wyższa o 4,5 pkt proc. niż w województwie ogółem.
Dochody budżetu powiatu w przeliczeniu na 1 mieszkańca wynoszą 679 zł i są niższe o 92 zł od średniej dla ogółu powiatów ziemskich w województwie. Pod względem wartości tego wskaźnika powiat zajmuje 31 lokatę w województwie (pierwsze miejsce ma powiat przasnyski - 1168 zł, a ostatnie siedlecki - 442 zł).
* Według PKD 2004; łącznie z pracującymi w rolnictwie indywidualnym.
(GUS)

 

GUS
Powiat Białobrzeski - Statystyczny portret terytorium

Statystyczne Vademecum Samorządowca - innowacyjna publikacja opracowana przez Główny Urząd Statystyczny, przedstawia statystyczne portrety jednostek terytorialnych naszego kraju.
czytaj więcej

 

Wizytówki