wsiepolskie.pl

Encyklopedia Wsi i Regionów

Powiat

podlaskie / hajnowski (Czytaj więcej)

Gminy

Gmina Białowieża

Wsie

Białowieża, Budy, Czerlonka, Grudki, Podcerkwy, Podolany, Podolany Drugie, Podolany Pierwsze, Pogorzelce, Przewłoka, Teremiski, Zastawa, Zwierzyniec
Gmina Czeremcha

Wsie

Berezyszcze, Bobrówka, Borki, Chlewiszcze, Czeremcha, Czeremcha-Wieś, Derhawka, Gajki, Jancewicze, Konik, Kuzawa, Opaka Duża, Opalowanka, Osyp, Piszczatka, Podorabie, Pohulanka, Połowce, Pożniki, Repiszcza, Sielakiewicz, Stawiszcze, Terechy, Turowszczyzna, Wólka Terechowska, Zubacze
Gmina Czyże

Wsie

Bujakowszczyzna, Buryckie, Czerniczniki, Czyże, Hołubowe Ługi, Hrabniak, Hukowicze, Kamień, Klebańszczyzna, Klejniki, Klim, Kojły, Koniec, Kuraszewo, Lady, Leniewo, Leszczyny, Łuszcze, Maksymowszczyzna, Międzyłuże, Morze, Na Seredniej, Na Siedziaszczym, Na Wypuście, Na Zadnim Hrudzie, Nad Kuraszewską Drogą, Osówka, Pod Osówką, Podborzyca, Podpniska, Podrzeczany, Podwieżanka, Przy Kamienickiej Drodze, Przy Klejnickiej Drodze, Przy Kojłowskiej Drodze, Przy Korniańskiej Drodze, Rakowicze, Sapowo, Śliwowo, Szostakowo, Tinkowszczyzna, W Naddatku pod Osówką, Wieżanka, Wólka, Wyżar, Zagać, Zbucz
Gmina Dubicze Cerkiewne

Wsie

Bobinka, Czechy Orlańskie, Długi Bród, Dubicze Cerkiewne, Górny Gród, Grabowiec, Istok, Jagodniki, Jakubowo, Jelonka, Jodłówka, Klakowo, Koryciski, Krągłe, Kraskowszczyzna, Melanin, Nikiforowszczyzna, Pasieczniki Małe, Piaski, Rutka, Siemiwołoki, Sołohuba, Stary Kornin, Starzyna, Tofiłowce, Werstok, Wiluki, Witowo, Wojnówka, Wygon, Za Groblą, Zabagonie
Gmina Hajnówka

Wsie

Bahnowa, Basen, Bielszczyzna, Bokówka, Borek, Borowa, Borysówka, Budy Leśne, Cegielnia, Chytra, Czerlonka Leśna, Czternasty, Czyżyki, Dubicze Osoczne, Dubińska Ferma, Dubiny, Golakowa Szyja, Grosz, Hrudówka, Koło Ondronowych, Korcze, Kotówka, Lewusie, Lipiny, Łozice, Majdan, Mikołaj, Mikołajowy Las, Mochnate, Morgi, Mostek, Na Olsie, Na Zahorodziu, Nieznany Bór, Nowa Ulica, Nowoberezowo, Nowokornino, Nowosady, Olchowa Kładka, Olszyna, Ondronowe, Onoprejczyk, Orzeszkowo, Pasieczniki Duże, Pasieczniki-Stebki, Petrukowszczyzna, Pod Kuraszewem, Podberezowskie, Podkojłowskie, Podrostyniec, Polowy, Popereczniki, Postołowo, Progale, Prokopy, Przechody, Przedtocze, Puciska, Rzepiska, Sacharewo, Sawiny Gród, Sawka, Serednia, Skryplewo, Smolany Sadek, Sorocza Nóżka, Sosnówka, Stare Berezowo, Staropole, Stebki, Szostakówka, Topiło, Trywieża, Wasilkowo, Wielka Bokówka, Wierzchowskie, Wygoda, Wygon, Za Siołem, Zaczerniczniki, Zadnia, Zatrostyniec, Zwodzieckie
Gmina Kleszczele

Wsie

Biała Straż, Dąbrowa, Dasze, Dębniki, Dobrowoda, Gruzka, Kolonia Gruzka, Koło Konotopu, Kośna, Kuraszewo, Na Byczkowej Górce, Na Zagruszce, Nowiny, Piotrowszczyzna, Pogreby, Polakowa Kolonia, Policzna, Repczyce, Rowy, Rudawka, Sad, Saki, Suchowolce, Suchowolszczyzna, Toporki, Za Bagnem, Za Maściowszczyzną, Za Osmolaną, Zaleszany, Żuki
Gmina Narew

Wsie

Ancuty, Ancuty-Kolonia, Białki, Borek, Bruszkowszczyzna, Chrabostówka, Chrenowe, Chytry Rynek, Cimochy, Cisy, Długi Zakościuk, Doratynka, Dziedziniec, Ferma, Glinica, Góra, Gorędy, Gorodczyno, Gorodzisko, Gradoczno, Gramotne, Hajdukowszczyzna, Hrudek, Istok, Iwanki, Janowo, Kaczały, Kamionka, Kątek, Kołodczyk, Konczlanie, Kotłówka, Koweła, Koźliki, Kruhły Las, Krzywiec, Kutowa, Lachy, Łopuchówka, Łosinka, Makówka, Michałowe, Mikołajczykowe, Morgi, Mostowlanie, Naddatki, Narew, Nowinka, Nowiny, Nowosiółka, Odrynki, Ogrodniki, Pasowe, Paszkowszczyzna, Pawłoczki, Piaski, Pod Nowiny, Pod Rzepiskami, Podborowisko, Podhorodysko, Podłuże, Podwaśki, Popiele, Praha, Przybudki, Puchły, Radźki, Rohozy, Rybaki, Saki, Seredlanie, Skaryszewo, Soce, Stawek, Supronowe, Swój Zakościuk, Trześcianka, Tyniewicze Duże, Tyniewicze Małe, Usnarszczyzna, Waniewo, Waśki, Wyterebek, Zabłocie, Zamostocze, Zapieczyska
Gmina Narewka

Wsie

Babia Góra, Baczyńscy, Bazylowe, Bernacki Most, Bielscy, Bokowe, Borowe, Borsuki, Chomińszczyzna, Chrabuśnik, Cieremki, Dąbrowa, Dziedzice, Eliaszuki, Gnilec, Grodzisk, Gruszki, Guszczewina, Janowo, Jelonka, Kapitańszczyzna, Kasjany, Kordon, Kruhlik, Krynica, Leśna, Lewkowo Nowe, Lewkowo Stare, Ludwinowo, Łanczyno, Łozowe, Maruszka, Michnówka, Mikłaszewo, Minkówka, Mostki, Narewka, Nowa Łuka, Nowe Masiewo, Nowe Skupowo, Nowinka, Nowiny, Ochrymy, Olchówka, Osowe, Pasieki, Planta, Pod Piaski, Podlewkowie, Połymie, Porosłe, Pręty, Prorez, Siemianówka, Siemieniakowszczyzna, Skupowo, Słobódka, Smolnica, Stare Masiewo, Stare Skupowo, Stary Dwór, Stoczek, Suszczy Borek, Świnoroje, Tarnopol, Usadźba, Zabłotczyzna, Zabrody, Zamosze
 • Danuta Siedzikówna - Inka
 • Widok na okolice Guszczewiny
 • Guszczewina
 • Guszczewina
 • Guszczewina
 • Guszczewina
 • Guszczewina
 • Danuta Siedzikówna - Inka
 • Kościół pw. Wniebowzięcia NMP i Św. Stanisława w Narwi
 • Wjazd do wsi
 • Panorama Białowieży
 • Lasy Białowieskiego Parku Narodowego
 • Cerkiew pod wezwaniem Świętego Mikołaja
 • Przystań kajakowa
 • Przystań kajakowa
 • Żubry Białowieskiego Parku Narodowego
 • Białowierza z wieży kościoła
 • Lasy Białowieskiego Parku Narodowego
 • Wnętrze kościoła pw. św. Świętej Teresy od Dzieciątka Jezus
 • Wnętrze kościoła pw. św. Świętej Teresy od Dzieciątka Jezus
 • Wnętrze kościoła pw. św. Świętej Teresy od Dzieciątka Jezus
 • Kościół pw. św. Świętej Teresy od Dzieciątka Jezus
 • Kościół pw. św. Świętej Teresy od Dzieciątka Jezus
 • Puszcz imperator


POWIAT HAJNOWSKI
(województwo podlaskie)


Powiat kolneński położony jest w zachodniej części województwa podlaskiego. W jego skład wchodzi 6 gmin zamieszkałych przez nieco ponad 39 tys. osób. Plasuje to powiat na jednym z ostatnich miejsc w województwie pod względem liczby ludności. Powiat charakteryzuje się średnim wskaźnikiem zaludnienia w województwie (42 osoby na km2 wobec 59 w województwie).
Biorąc pod uwagę jego powierzchnię wynoszącą 940 km2, jest to jeden z mniejszych powiatów województwa, którego blisko 73% powierzchni stanowią użytki rolne, a prawie 22% – lasy. Struktura użytkowania terenu determinuje charakter prowadzonej działalności. Według PSR 2002 w powiecie funkcjonowało 5,2 tys. gospodarstw rolnych. Średnia wielkość gospodarstwa wynosiła 15,4 ha.
Na koniec 2009 r. w powiecie zarejestrowanych było 2168 podmiotów (o niecałe 5% mniej niż w roku poprzednim). Najwięcej podmiotów działa w sekcjach: handel i naprawy (powyżej 30%), budownictwo (ponad 14%) oraz rolnictwo, łowiectwo i leśnictwo (nieco więcej niż 12%). Przemysł powiatu reprezentuje zwłaszcza produkcja metalowych wyrobów gotowych, artykułów spożywczych oraz wyrobów z drewna. Od kilku lat powiat kolneński należy do grupy powiatów województwa o najwyższej stopie bezrobocia rejestrowanego.
Poziom wyposażenia w podstawowe urządzenia infrastruktury komunalnej, mierzony odsetkiem osób korzystających z instalacji w ogólnej liczbie ludności, kształtuje się następująco: 64% osób korzysta z wodociągu, 26% – z kanalizacji.
Powiat graniczy od zachodu z Puszczą Kurpiowską, a od północy z Puszczą Piską. Przez jego teren przebiega szlak turystyki samochodowej łączący Polskę centralną z Pojezierzem Mazurskim.
Słabo rozwinięty przemysł, czyste środowisko, duże, zwarte kompleksy leśne i walory krajobrazowe podnoszą atrakcyjność turystyczną powiatu. Obszary o szczególnych walorach przyrodniczych prawnie chronione w powiecie stanowią 22,4% jego powierzchni. Na terenie powiatu znajduje się 39 pomników przyrody.
W 2009 r. w powiecie funkcjonował 1 turystyczny obiekt zbiorowego zakwaterowania, dysponujący 58 miejscami noclegowymi. Z noclegów skorzystało 3,7 tys. osób.
(GUS)

 

GUS
Powiat Hajnowski - Statystyczny portret terytorium

Statystyczne Vademecum Samorządowca - innowacyjna publikacja opracowana przez Główny Urząd Statystyczny, przedstawia statystyczne portrety jednostek terytorialnych naszego kraju.
czytaj więcej

 

Wizytówki