wsiepolskie.pl

Encyklopedia Wsi i Regionów

Powiat

Gminy

Gmina Grudziądz

Wsie

Biały Bór, Brankówka, Daszkowo, Dusocin, Gać, Gogolin, Grabowiec, Hanowo, Kobylanka, Leśniewo, Linarczyk, Lisie Kąty, Małe Lniska, Mały Rudnik, Marusza, Mokre, Nowa Wieś, Parski, Piaski, Pieńki Królewskie, Rozgarty, Ruda, Sadowo, Skarszewy, Sosnówka, Stary Folwark, Świerkocin, Sztynwag, Szynych, Turznice, Wałdowo Szlacheckie, Węgrowo, Wielki Wełcz, Wielkie Lniska, Zakurzewo
Gmina Gruta

Wsie

Annowo, Boguszewo, Cukrownia, Dąbrówka Królewska, Gołębiewko, Gruta, Jasiewo, Karasek, Kitnowo, Mełno, Nicwałd, Okonin, Orle, Plemięta, Podgórze, Pokrzywno, Salno, Słup, Słupski Młyn, Wiktorowo
Gmina Łasin

Wsie

Bogdanki, Goczałki, Gordanowo, Hermanowo, Huta-Strzelce, Jakubkowo, Jankowice, Kozłowo, Ludwichowo, Nogat, Nowe Błonowo, Nowe Jankowice, Nowe Mosty, Plesewo, Przesławice, Stare Błonowo, Strzelce, Święte, Szczepanki, Szonowo Szlacheckie, Szynwałd, Wybudowanie Łasińskie, Wydrzno, Zawda, Zawdzka Wola
Gmina Radzyń Chełmiński

Wsie

Czeczewo, Dębieniec, Fijewo, Gawłowice, Gołębiewo, Gziki, Janowo, Kneblowo, Mazanki, Nowy Dwór, Radzyń-Wieś, Radzyń-Wybudowanie, Rozental, Rywałd, Stara Ruda, Szumiłowo, Wymysłowo, Zakrzewo, Zielnowo
Gmina Rogóźno

Wsie

Białochowo, Budy, Bukowiec, Gubiny, Jamy, Kłódka, Łysakowo, Nowa Góra, Rogóźno, Rogóźno-Zamek, Skurgwy, Sobótka, Szembruczek, Szembruk, Zarośle, Zwierzyniec
Gmina Świecie nad Osą

Wsie

Białobłoty, Bursztynowo, Dębniaki, Karolewo, Kitnówko, Linowo, Lisnówko, Lisnowo, Mędrzyce, Nowy Młyn, Partęczyny, Rychnowo, Świecie nad Osą, Szarnoś, Widlice, Zamek
 • Dwór
 • Dwór
 • Budynek dawnej stacji kolejowej
 • Mapa rastrowa okolicy
 • Okolice wsi
 • Zdjęcie satelitarne
 • dawny osprzęt gospodarza
 • zdjęcie jednego z gospodarzy siejącym nawóz
 • droga krajowa nr 16 w Jankowicach
 • Szkoła Podstawowa
 • Stara poczta

Herb

POWIAT GRUDZIĄDZKI
(województwo kujawsko-pomorskie)


Powiat grudziądzki położony jest w północno-wschodniej części województwa kujawsko-pomorskiego. Tworzy go 6 gmin: 2 miejsko-wiejskie i 4 wiejskie, obejmuje granicami obszar 728 km2, który w 2009 r. zamieszkiwało 38,7 tys. mieszkańców (tylko jeden powiat miał mniejszą liczbę mieszkańców). Charakteryzuje się niską gęstością zaludnienia — 53 osoby na 1 km2 oraz najniższym wśród powiatów udziałem kobiet w liczbie ludności — na 100 mężczyzn przypadało niespełna 100 kobiet. Stopa bezrobocia w powiecie grudziądzkim w końcu 2009 r. wyniosła 24,1% i była drugą co do wysokości w województwie. Celem strategicznym powiatu jest silna pozycja, a jego szansą rozwoju inwestycyjnego jest między innymi budowa autostrady A1 i innych dróg oraz magistrali gazowej. Powiat ma typowo rolniczy charakter . W strukturze użytkowania gruntów w 2009 r. przeważały użytki rolne, które zajmowały 77% ogólnej powierzchni. Z sektorem rolniczym związanych było 63% wszystkich pracujących w 2008 r. Pozostałe osoby znajdowały zatrudnienie w sektorze: usługowym — 21% i przemysłowym — 16%. Wśród wszystkich osób pracujących w powiecie 45% stanowiły kobiety.
Na koniec 2009 r. w powiecie działalność gospodarczą prowadziło 2420 podmiotów, z czego 80% stanowiły osoby fizyczne. W 94% przypadków były to małe przedsiębiorstwa (zatrudniające do 9 osób). Należały głównie do sekcji: handel; naprawa pojazdów samochodowych — 828 podmiotów, budownictwo — 283 i przetwórstwo przemysłowe — 204 podmioty gospodarcze.
W 2009 r. w powiecie oddano do użytkowania 85 mieszkań o łącznej powierzchni 12,1 tys. m2. W zakresie infrastruktury komunalnej w 2008 r. na 100 km2 przypadało 139,3 km sieci wodociągowej i 22,1 km sieci kanalizacyjnej. Korzystający z instalacji wodociągowej stanowili 80%, z kanalizacyjnej — 32% mieszkańców.
Niepowtarzalnego uroku dodają powiatowi liczne zespoły dworskie, pozostałości zamków i kościoły. Dodatkową atrakcją są 192 pomniki przyrody oraz obszary chronionego krajobrazu, zajmujące 31% powierzchni (2009 r.). Dzięki osobliwościom przyrody powiat oferuje wiele atrakcji turystom, którym w 2009 r. udzielono 8815 noclegów (w tym 175 turystom zagranicznym) w 4 turystycznych obiektach zbiorowego zakwaterowania.
(GUS)

 

GUS
Powiat Grudziądzki - Statystyczny portret terytorium

Statystyczne Vademecum Samorządowca - innowacyjna publikacja opracowana przez Główny Urząd Statystyczny, przedstawia statystyczne portrety jednostek terytorialnych naszego kraju.
czytaj więcej

 

Wizytówki