wsiepolskie.pl

Encyklopedia Wsi i Regionów

Powiat

Gminy

Gmina Granowo

Wsie

Bielawy, Dalekie, Drużyń, Granówko, Granowo, Januszewice, Kąkolewo, Kotowo, Kubaczyn, Niemierzyce, Separowo, Strzępiń, Zemsko
Gmina Grodzisk Wielkopolski

Wsie

Albertowsko, Biała Wieś, Borzysław, Chrustowo, Czarna Wieś, Górne Kobylniki, Julianka, Kąkolewo, Kąkolewo-Odbudowanie, Kurowo, Lasówki, Lulin, Młyniewo, Odbudowanie-Lasówki, Odbudowanie-Słocin, Porażynko, Ptaszkowo, Rojewo, Słocin, Słociniec, Snowidowo, Strzelce, Sworzyce, Szubianki-Odbudowanie, Ujazd, Ujazdek, Woźniki, Zdrój, Zwierzyniec
Gmina Kamieniec

Wsie

Cykówiec, Cykówko, Cykowo, Doły, Goździchowo, Jaskółki, Kamieniec, Karczewo, Konojad, Konojad-Doły, Kotusz, Kowalewo, Lechowo, Lubiechowo, Łęki Małe, Łęki Wielkie, Maksymilianowo, Parzęczewo, Plastowo, Płastowo, Puszczykówiec, Puszczykowo, Sepno, Szczepowice, Ujazd, Ujazd-Huby, Wąbiewo, Wilanowo, Wolkowo
Gmina Rakoniewice

Wsie

Adolfowo, Aleksandrowo, Blinek, Błońsko, Cegielsko, Dąbrówka, Dębowy, Drzymałowo, Elżbieciny, Faustynowo, Głodno, Gnin, Gola, Goździn, Jabłka, Jabłonna, Januszewo, Jelonek, Józefin, Komorówko, Krzewina, Kuźnica Zbąska, Łąkie, Małe Narożniki, Mielęcinek, Mościska, Narożniki, Nowe Łąkie, Nowe Szarki, Rataje, Rostarzewo, Ruchocice, Stodolsko, Tarnowa, Tarnowa-Folwark, Terespol, Winnica, Wioska, Wola Jabłońska, Zamieście, Zygmuntowo
Gmina Wielichowo

Wsie

Augustowo, Borek, Celinki, Dębsko, Gradowice, Helenopol, Łubnica, Mokrzec, Piotrowo Wielkie, Prochy, Pruszkowo, Reńsko, Śniaty, Trzcinica, Wielichowo-Wieś, Wilkowo Polskie, Zielęcin, Ziemin
 • Franciszkański pszczelarz
 • Procesja Bożego Ciała
 • Figura Matki Boskiej
 • Klasztorna pasieka
 • Woźnicki teatr cieni - jasełka 2010 r.
 • Żywa stajenka
 • Procesja Bożego Ciała
 • Po jesieni przychodzi zima
 • Dary jasieni
 • Brama kościelno-klasztorna
 • Przyklasztorny park i stacje drogi krzyżowej
 • Zdjęcie satelitarne wsi
 • Zdjęcie satelitarne wsi
 • Wiosna przy klasztorze
 • Klasztor wiosną
 • KLasztor
 • KLasztor
 • KLasztor
 • KLasztor
 • KLasztor
 • KLasztor
 • KLasztor
 • Organy
 • Klasztor

Herb

POWIAT GRODZISKI
(województwo wielkopolskie)


Powiat grodziski leży w południowo-zachodniej części województwa wielkopolskiego na skrzyżowaniu dróg krajowych i wojewódzkich w kierunku Poznań – Zielona Góra i Leszno – Nowy Tomyśl (autostrada A-2). Powiat zajmuje obszar 642 km2 i administracyjnie obejmuje 3 gminy miejsko-wiejskie (Grodzisk Wielkopolski, Rakoniewice i Wielichowo) oraz 2 wiejskie (Granowo i Kamieniec). Gminy są podzielone
na 94 sołectwa. Powiat grodziski zamieszkuje 49,9 tys. osób osiedlonych w 3 miastach i 117 miejscowościach wiejskich. Na 1 km2 przypada przeciętnie 78 mieszkańców. Najgęściej jest zaludniony Grodzisk Wielkopolski (143 osoby osoby/km2), natomiast najmniejsza gęstość charakteryzuje gminę wiejską Kamieniec (48 osób/km2). Ogółem w powiecie liczebnie nieznacznie przeważają kobiety. Na 100 mężczyzn przypada ich średnio 101, a w 3 gminach obserwuje się równowagę płci. Ludność w wieku produkcyjnym stanowi 65% ogólnej liczby mieszkańców, a na 100 osób w wieku produkcyjnym przypada 55 osób w wieku nieprodukcyjnym, tj. o 1 osobę więcej niż w województwie wielkopolskim.
Powiat grodziski usytuowany jest w pasie nizin nadodrzańskich stanowiących część Pradoliny Warciańsko-Odrzańskiej. Obszary leśne zajmują blisko jedną czwartą jego powierzchni, ale stopień zalesienia jest zróżnicowany. Największe skupiska leśne znajdują się w zachodniej części powiatu, w rejonie Rakoniewic (gdzie wskaźnik lesistości sięga 40%) i Grodziska Wielkopolskiego (31,5%). Większość lasów stanowią bory sosnowe z domieszką gatunków liściastych. Najbardziej ciekawe i zróżnicowane skupiska roślinności znajdują się na terenie licznych w tym rejonie parków wiejskich i podworskich. Do obszarów europejskiej sieci ekologicznej NATURA 2000, ze względu na wysokie walory przyrodnicze, została włączona dolina Obry. Powiat grodziski jest regionem atrakcyjnym turystycznie. Decydują o tym przede wszystkim nieskażone środowisko, duże zalesienie, otoczone lasami jeziora, a także pamiątki przeszłości, zabytkowe świątynie i liczne na tym obszarze pałace i dworki.
Podstawę gospodarki powiatu grodziskiego stanowi rolnictwo. Użytki rolne zajmują tu ponad 65% powierzchni. Najbardziej rolniczy charakter ma gmina Kamieniec, gdzie udział ten sięga 80%, natomiast głównym ośrodkiem przemysłowym w powiecie jest Grodzisk Wielkopolski, gdzie swoją siedzibę ma najwięcej firm. W końcu 2009 r. rejestr REGON obejmował 4370 podmiotów gospodarki narodowej zlokalizowanych w powiecie grodziskim. Przeważały wśród nich jednostki handlowe, budowlane i przemysłowe. Biorąc pod uwagę podmioty, w których liczba pracujących przekracza 9, w 2009 r. w powiecie grodziskim pracowało 9790 osób, co w przeliczeniu na 1000 ludności dało wskaźnik pracujących na poziomie 196, tj. o 47 osób mniejszy niż w województwie wielkopolskim. Liczba bezrobotnych zarejestrowanych w Powiatowym Urzędzie Pracy w Grodzisku Wielkopolskim, według stanu na koniec 2009 r., wynosiła 1796 osób, a stopa bezrobocia kształtowała się na poziomie 8,6% i była niższa od średniej wojewódzkiej i od wskaźnika krajowego.
(GUS)

 

GUS
Powiat Grodziski - Statystyczny portret terytorium

Statystyczne Vademecum Samorządowca - innowacyjna publikacja opracowana przez Główny Urząd Statystyczny, przedstawia statystyczne portrety jednostek terytorialnych naszego kraju.
czytaj więcej