wsiepolskie.pl

Encyklopedia Wsi i Regionów

Powiat

mazowieckie / grodziski (Czytaj więcej)

Gminy

Gmina Baranów

Wsie

Baranów, Basin, Bodychów, Boża Wola, Bronisławów, Buszyce, Cegłów, Dorocin, Drybus, Dziarnówka, Dzika Wola, Gole, Gongolina, Gradowica, Holendry Baranowskie, Karolina, Kaski, Kaski Centralne, Kaski Środkowe, Kaski-Bagna, Kaski-Budki, Kaski-Granice, Kopiska, Kosiorowo, Marksówek, Murowaniec, Niepokalanów, Nowa Pułapina, Osiny, Praga, Regów, Stanisławów, Stara Pułapina, Strumiany, Strumiany Dolne, Strumiany Górne, Wacławówek, Wojcieszyn, Wyczółki, Zabrody, Żaby
Gmina Grodzisk Mazowiecki

Wsie

Adamów, Adamowizna, Budki Kozerkowskie, Chawłowo, Chełmonie, Chlebnia, Chrzanów Duży, Chrzanów Mały, Czarny Las, Dąbrówka, Izdebno Kościelne, Izdebno Małe, Izdebno Nowe, Janinów, Jordanowice, Kady, Kałęczyn, Kłudno Nowe, Kłudno Stare, Kłudzienko, Kozerki, Kozery, Kozery Nowe, Kozery-Folwark, Kraśnicza Wola, Książenice, Lipy, Makówka, Marynin, Mieczysławów, Mościska, Natolin, Nowe Radonie, Odrano-Wola, Opypy, Podchyliczki, Putka, Radonie, Stare, Szczęsne, Tłuste, Urszulin, Wandzin, Wężyk, Władków, Wólka Grodziska, Zabłotnia, Zajączkowo, Zapole, Żdżary, Żuków
Gmina Jaktorów

Wsie

Bieganów, Budy Michałowskie, Budy Zosine, Budy-Grzybek, Chylice, Chylice-Kolonia, Chyliczki, Grabnik, Grądy, Henryszew, Jaktorów, Jaktorów-Kolonia, Kołaczek, Mariampol, Maruna, Międzyborów, Sade Budy, Stare Budy, Stare Budy Drugie, Stare Budy Pierwsze
Gmina Żabia Wola

Wsie

Bartoszówka, Bieniewiec, Bolesławek, Ciepłe, Ciepłe Pierwsze, Gajówka Bartoszówka, Gajówka Skuły, Grzegorzewice, Grzmiąca, Grzymek, Huta Żabiowolska, Jastrzębnik, Józefina, Kaleń, Kaleń-Towarzystwo, Lasek, Lisówek, Musuły, Musuły-Gajówka, Nadleśnictwo Skuły, Nowa Bukówka, Oddział, Ojcówek, Ojrzanów, Ojrzanów-Towarzystwo, Osowiec, Petrykozy, Pieńki Słubickie, Pieńki Zarębskie, Piotrkowice, Płaski, Popiele, Przeszkoda, Ręczaj, Redlanka, Rumianka, Siestrzeń, Skuły, Słubica A, Słubica B, Słubica Dobra, Słubica-Wieś, Stara Bukówka, Władysławów, Wycinki Osowskie, Żabia Wola, Zalesie, Zaręby, Żelechów
  • Zniszczona płyta nagrobna
  • Zjazd z autostrady
  • Front kościoła
  • Kościół i dzwonnica
  • Kościół
  • Wnętrze kościoła
  • Ołtarz
  • Organy kościelne
  • Kościół p.w. Przemienienia Pańskiego

POWIAT GRODZISKI
(województwo mazowieckie)


Powiat grodziski  jest jednym z 37 powiatów ziemskich województwa mazowieckiego i obejmuje 6 gmin o łącznej powierzchni 367 km2 (1,0% powierzchni województwa). Sieć osiedleńczą tworzą 3 miasta (Milanówek, Podkowa Leśna i Grodzisk Mazowiecki) i 116 miejscowości wiejskich. Liczba mieszkańców wynosi 81,9 tys., tj. 1,6% ludności województwa; w miastach mieszka 47,9 tys. osób (58,5%), a na obszarach wiejskich  34,0 tys. (41,5%). W wyniku przewagi przyrostu migracyjnego nad ujemnym przyrostem naturalnym liczba ludności w porównaniu z 2000 r. zwiększyła się o 1,2 tys. (o 11,7%), przy czym populacja ludzi młodych (poniżej 25 lat) zmniejszyła się o 3,1%, natomiast osób starszych (w wieku 65 lat i więcej) zwiększyła się o 7,9 %.
Powiat ma charakter usługowo-przemysłowy; użytki rolne stanowią 72,4% powierzchni, grunty leśne — 14,1%, zurbanizowane i zabudowane — 12,1%, a pod wodami — 0,4%. Wskaźnik lesistości należy do najniższych wśród powiatów województwa. Ponad 23% powierzchni (w 2008 r.) to obszary o szczególnych walorach przyrodniczych prawnie chronione. Jedno z miast powiatu — Podkowa Leśna tzw. miasto-ogród w całości uznane jest za obszar zabytkowy.
Stopień rozwoju infrastruktury komunalnej w powiecie jest znacznie zróżnicowany. Udział mieszkańców korzystających z wodociągu wynosił w 2008 r. od 50,1% (gm. Podkowa Leśna) do 83,5% (gm. Grodzisk Mazowiecki), a korzystających z kanalizacji — od 38,8% (gm. Milanówek) do 55,7% (gm. Grodzisk Mazowiecki);  w 2 gminach nie było kanalizacji. Relatywnie najwięcej ludności korzystało z sieci gazowej w gm. Podkowa Leśna (79,3%), a najmniej w gm. Baranów (8,1%).
Na terenie powiatu mają siedzibę 10183 podmioty gospodarki narodowej zarejestrowane w rejestrze REGON, tj. 1243 w przeliczeniu na 10 tys. ludności. Spośród nich 81,1% to osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą, a 95,6% to mikroprzedsiębiorstwa (o liczbie pracujących do 9). Firmy najczęściej prowadzą działalność związaną z handlem i naprawą pojazdów samochodowych (29,8%) oraz budownictwem (11,9%).
W 2008 r. w rolnictwie, łowiectwie i leśnictwie oraz rybactwie pracowało 12% ogółu pracujących*, w przemyśle i budownictwie — 35%, a w usługach —  53%. Stopa bezrobocia wynosi 6,4% i jest niższa o 2,6 pkt proc. niż w województwie ogółem.
Dochody budżetu powiatu w przeliczeniu na 1 mieszkańca wynoszą 792 zł i są wyższe o 20 zł od średniej dla ogółu powiatów ziemskich w województwie. Pod względem wartości tego wskaźnika powiat zajmuje 18 lokatę w województwie (pierwsze miejsce ma powiat przasnyski  — 1168 zł, a ostatnie siedlecki —  442 zł).  
* Według PKD 2004; łącznie z pracującymi w rolnictwie indywidualnym.
(GUS)

 

GUS
Powiat Grodziski - Statystyczny portret terytorium

Statystyczne Vademecum Samorządowca - innowacyjna publikacja opracowana przez Główny Urząd Statystyczny, przedstawia statystyczne portrety jednostek terytorialnych naszego kraju.
czytaj więcej

 

Wizytówki