wsiepolskie.pl

Encyklopedia Wsi i Regionów

Powiat

podlaskie / grajewski (Czytaj więcej)

Gminy

Gmina Grajewo

Wsie

Białaszewo, Białaszewo-Kolonia, Białogrądy, Boczki-Świdrowo, Brzozowa, Brzozowa Wólka, Chojnówek, Ciemnoszyje, Cyprki, Danówek, Dybła, Elżbiecin, Flesze, Gackie, Godlewo, Grozimy, Kacprowo, Kapice, Kolonie Sojczyn Borowy, Konopki, Konopki-Kolonie, Kopytkowo, Koszarówka, Koty-Rybno, Kurejewka, Kurejwa, Kurki, Lipińskie, Łamane Grądy, Łękowo, Łojki, Łosewo, Mareckie, Mierucie, Modzele, Okół, Pieniążki, Podlasek, Popowo, Przechody, Ruda, Sienickie, Sikora, Sojczyn Borowy, Sojczyn Grądowy, Sojczynek, Szymany, Szymany-Kolonie, Toczyłowo, Uścianki, Wierzbowo, Wojewodzin, Wykowo, Zaborowo
Gmina Radziłów

Wsie

Barwiki, Borawskie-Awissa, Borawskie-Awissa-Kolonia, Brodowo, Brychy, Czachy, Czaple, Czerwonki, Danowo, Dębówka, Dusze, Glinki, Grąd, Janowo, Karwowo, Kieljany, Klimaszewnica, Kolonie Słucz, Konopki, Konopki-Awissa, Kownatki, Kramarzewo, Łazy, Łoje-Awissa, Łoje-Gręzko, Mikuty, Mścichy, Okrasin, Ostrowik, Racibory, Radziłów, Radziłów-Kolonia, Rydzewo Szlacheckie, Rydzewo-Pieniążek, Słucz, Sośnia, Święcienin, Święcienin-Kolonia, Szczudra, Szlasy, Szyjki, Wiązownica, Wyłudzinek, Wypychy, Zakrzewo, Zawisie
Gmina Rajgród

Wsie

Bełda, Biebrza, Budy, Bukowo, Ciszewo, Czarna Wieś, Danowo, Dziarniki, Karczewo, Karwowo, Kołaki, Kosiły, Kosówka, Kozłówka, Kuligi, Łazarze, Matnia, Miecze, Orzechówka, Pieńczykówek, Pieńczykowo, Pikły, Przejma, Przestrzele, Rybczyzna, Rydzewo, Skrodzkie, Sołki, Stoczek, Tama, Turczyn, Tworki, Wojdy, Wólka Mała, Wólka Piotrowska, Woźnawieś
Gmina Szczuczyn

Wsie

Adamowo, Balcer, Bęćkowo, Brzeźno, Bzury, Chojnowo, Czarnówek, Czarnowo, Danowo, Dołęgi, Gutki, Jambrzyki, Koniecki Małe, Koniecki-Rostroszewo, Kurki, Lipnik, Mazewo, Miętusewo, Milewo, Niećkowo, Niedźwiadna, Niedźwiedzkie, Nowe Zacieczki, Obrytki, Przeszkoda, Rakowo, Skaje, Sokoły, Stare Guty, Świdry-Awissa, Tarachy, Wólka, Zacieczki, Załuski, Zofiówka
Gmina Wąsosz

Wsie

Bagienice, Bukowo Duże, Jaki, Kędziorowo, Kolonia Gródź, Kolonia Łazy, Kolonie-Ławsk, Komosewo, Kudłaczewo, Ławsk, Łempice, Modzele, Niebrzydy, Nieciki, Sulewo-Kownaty, Sulewo-Prusy, Szymany, Wąsosz, Zalesie, Żebry
  • Agroturystyka
  • Okolce wsi, widok na Czerwone Bagno
  • Zagroda Kuwasy
  • Oklice wsi, Zagroda Kuwasy
  • Oklice wsi
  • Krajobraz okolic


POWIAT GRAJEWSKI
(województwo podlaskie)


Powiat grajewski położony jest w zachodniej części województwa podlaskiego. Od zachodu otoczony jest Wysoczyzną Kolneńską, zaś od wschodu Kotliną Augustowską. Krajobraz powiatu wzbogacają jeziora: Rajgrodzkie, Dręstwo, Toczyłowskie i Mierucie oraz fragment Biebrzańskiego Parku Narodowego. W jego skład wchodzi 6 gmin zamieszkałych przez 49,4 tys. osób. Plasuje to powiat na siódmym miejscu w województwie pod względem liczby ludności (bez uwzględnienia miast na prawach powiatu). Powiat charakteryzuje się jednym z wyższych wskaźników zaludnienia w województwie (51 osób na km2 wobec 59 w województwie).
Biorąc pod uwagę jego powierzchnię wynoszącą 968 km2, jest to jeden z mniejszych powiatów województwa, którego 67,5% powierzchni stanowią użytki rolne, a prawie 23% – lasy. Struktura użytkowania terenu determinuje charakter prowadzonej działalności. Według PSR 2002 w powiecie funkcjonowało 4,5 tys. gospodarstw rolnych. Średnia wielkość gospodarstwa wynosiła 17,1 ha.
Na koniec 2009 r. w powiecie zarejestrowanych było 2825 podmiotów (prawie o 10% mniej niż w roku poprzednim). Najwięcej podmiotów działa w sekcjach: handel i naprawy (prawie 36%), budownictwo (niecałe 11%) oraz przetwórstwo przemysłowe (ponad 8%). Przemysł powiatu reprezentuje zwłaszcza produkcja wyrobów z drewna oraz mebli. Od kilku lat powiat grajewski należy do grupy powiatów województwa o najwyższej stopie bezrobocia rejestrowanego.
Poziom wyposażenia w podstawowe urządzenia infrastruktury komunalnej, mierzony odsetkiem osób korzystających z instalacji w ogólnej liczbie ludności, kształtuje się następująco: 75% osób korzysta z wodociągu, 47% – z kanalizacji.
Powiat grajewski stanowi swego rodzaju przedsionek Mazur i Pojezierza Mazurskiego. Cennym obiektem przyrodniczym powiatu jest jezioro Brajmura (Grajwy), położone w granicach administracyjnych miasta Grajewo. Jest to praktycznie jedyny tego typu zbiornik w dolinie rzeki Ełk. Obszary o szczególnych walorach przyrodniczych prawnie chronione w gminie stanowią 19,5% powierzchni.
W powiecie funkcjonują 4 turystyczne obiekty zbiorowego zakwaterowania, dysponujące 0,3 tys. miejsc noclegowych. W 2009 r. z noclegów skorzystało 6,6 tys. osób.
(GUS)

 

GUS
Powiat Grajewski - Statystyczny portret terytorium

Statystyczne Vademecum Samorządowca - innowacyjna publikacja opracowana przez Główny Urząd Statystyczny, przedstawia statystyczne portrety jednostek terytorialnych naszego kraju.
czytaj więcej

 

Wizytówki