wsiepolskie.pl

Encyklopedia Wsi i Regionów

Powiat

wielkopolskie / gostyński (Czytaj więcej)

Gminy

Gmina Borek Wielkopolski

Wsie

Bolesławów, Bruczków, Celestynów, Cielmice, Dąbrówka, Domanice-Majątek, Dorotów, Frasunek, Głoginin, Grodnica, Jawory, Jeżewo, Karolew, Koszkowo, Leonów, Liż, Maksymilianów, Osówiec, Siedmiorogów Drugi, Siedmiorogów Pierwszy, Skoków, Skokówko, Stawiszyn, Stołów, Strumiany, Studzianna, Trzecianów, Trzecianów-Osiedle, Ustronie, Wroniny, Wycisłowo, Wygoda, Zacisze, Zalesie, Zalesie Wielkopolskie, Zimnowoda
Gmina Gostyń

Wsie

Aleksandrowo, Bogusławki, Bronisławki, Brzezie-Huby, Czachorowo, Czachorowo-Huby, Czajkowo, Dalabuszki, Daleszyn, Gaj, Gola, Huby, Huby Pijanowskie, Klony, Kosowo, Kosowo Wielkopolskie, Krajewice, Kunowo, Leciejewo, Malewo, Markowo, Miranowo, Nowe Dalabuszki, Osowo, Ostrowo, Otówko, Płaczkowo, Poraj, Siemowo, Sikorzyn, Skowronki, Stankowo, Stary Gostyń, Stężyca, Szczodrochowo, Tworzymirki, Witoldowo, Ziółkowo, Ziółkowo-Majątek, Ziółkowo-Wybudowanie
Gmina Krobia

Wsie

Bukownica, Chumiętki, Chwałkowo, Ciołkowo, Dębina, Domachowo, Florynki, Gogolewo, Goździkowo, Grabianowo, Karzec, Kuczyna, Kuczynka, Niepart, Pijanowice, Posadowo, Potarzyca, Przyborowo, Pudliszki, Rogowo, Stara Krobia, Sułkowice, Włostowo, Wymysłowo, Ziemlin, Żychlewo, Zygmuntowo
Gmina Pępowo

Wsie

Anielin, Babkowice, Bielawy, Czeluścin, Czeluścinek, Czerwona Róża, Dąbie, Elęcin, Gębice, Kościuszkowo, Krzekotowice, Krzyżanki, Krzyżanki-Dwór, Leśniczówka, Ludwinowo, Magdalenki, Pasierby, Pępowo, Resztówka, Siedlec, Skoraszewice, Wilkonice, Wilkoniczki
Gmina Piaski

Wsie

Anteczków, Bielawy Szelejewskie, Bodzewko Drugie, Bodzewko Pierwsze, Bodzewo, Drogoszewo, Drzęczewo Drugie, Drzęczewo Pierwsze, Głogówko, Godurowo, Grabonóg, Józefowo, Lafajetowo, Lipie, Łódź, Marysin, Michałowo, Piaski, Piaski Wielkopolskie, Podrzecze, Rębowo, Smogorzewo, Stefanowo, Strzelce Małe, Strzelce Wielkie, Szelejewo, Szelejewo Drugie, Szelejewo Pierwsze, Talary, Taniecznica, Zabornia
Gmina Pogorzela

Wsie

Bielawy Pogorzelskie, Bułaków, Dobra Pomoc, Elżbietków, Głuchów, Głuchówek, Gumienice, Józefów Ochelski, Kaczagórka, Kromolice, Łukaszew, Małgów, Międzyborze, Nowiny, Ochla, Paradów, Stawy, Taczanówko, Wziąchów
Gmina Poniec

Wsie

Bączylas, Bogdanki, Czarkowo, Drzewce, Dzięczyna, Dzięczynka, Franciszkowo, Grodzisko, Janiszewo, Kopanie, Krzysztofowo, Łęka Mała, Łęka Wielka, Maciejewo, Miechcin, Poniec-Folwark, Rokosowo, Sarbinowo, Śmiłowo, Szurkowo, Teodozewo, Waszkowo, Włostki, Wydawy, Zawada, Żytowiecko
 • Pasierby
 • Pasierby
 • Droga do Pasierb
 • Festyn w Pasierbach
 • Festyn w Pasierbach
 • Mikołaj w Pasierbach
 • Bal w świetlicy wiejskiej
 • Zdjęcie satelitarne wsi
 • Zespół klasztorny z lotu ptaka
 • Zespół klasztorny z lotu ptaka
 • Letni koncert w wirydarzu
 • Letni koncert w wirydarzu
 • Letni koncert w wirydarzu
 • Świętogórska Kolęda
 • Oratorium Wielkopostne 2014
 • Koronacja obrazu
 • Koronacja obrazu
 • Wirydarz klasztorny
 • Obraz Matki Bożej Świętogórskiej Róży Duchownej
 • Kopuła sanktuarium
 • Masza z okazji Jubileuszu 500-lecia
 • Zespół klasztorny
 • Matki Bożej Świętogórskiej Róży Duchownej
 • Obraz Matki Bożej Świętogórskiej Róży Duchownej

Herb

POWIAT GOSTYŃSKI
(województwo wielkopolskie)


Powiat gostyński leży w południowej części województwa wielkopolskiego, na skrzyżowaniu ważnych szlaków komunikacyjnych: drogi krajowej Zielona Góra-Leszno-Jarocin oraz wojewódzkiej Rawicz-Poznań. Powiat zajmuje obszar 810 km2 i administracyjnie obejmuje 5 gmin miejsko-wiejskich (Borek Wielkopolski, Gostyń, Krobia, Pogorzela i Poniec) oraz 2 gminy wiejskie (Pępowo i Piaski). Wszystkie gminy łącznie są podzielone na 124 sołectwa. Powiat gostyński zamieszkuje 76,1 tys. osób osiedlonych w 5 miastach i 191 miejscowościach wiejskich. Na 1 km2 przypada przeciętnie 94 mieszkańców. Najgęściej zaludniona jest gmina miejsko-wiejska Gostyń (203 osoby/km2), natomiast najmniejsza gęstość charakteryzuje gminę miejsko-wiejską Pogorzela (53 osoby/km2). Ogółem w powiecie liczebnie przeważają kobiety. (na 100 mężczyzn przypadają średnio 103), jedynie w gminach Borek Wielkopolski i Pępowo mężczyzn jest nieco więcej niż kobiet. Ludność w wieku produkcyjnym stanowi 64% ogólnej liczby mieszkańców powiatu, a na 100 osób w wieku produkcyjnym przypada tu 55 osób w wieku nieprodukcyjnym, tj. o 1 osobę więcej niż przeciętnie w województwie wielkopolskim.
Powiat gostyński usytuowany w południowej części Niziny Wielkopolskiej jest obszarem czystym ekologicznie, a okolice są bardzo atrakcyjne pod względem krajobrazowym. Lasy zajmują około 14% powierzchni. Na terenie powiatu znajdują się rezerwaty przyrody, obszary chronionego krajobrazu i liczne pomniki przyrody. Najbardziej zalesiona jest gmina Pępowo (19,9%), natomiast najniższy wskaźnik lesistości charakteryzuje gminę Krobia (3,9%). Walory krajobrazowo-przyrodnicze sprzyjają rozwojowi agroturystyki.
Gospodarka powiatu gostyńskiego ma charakter rolno-przemysłowy. Na obszarze rolniczym (użytki rolne zajmują blisko 80% całej powierzchni) rozwijają się szczególnie firmy związane z przemysłem spożywczym. Prężnie rozwijają się przedsiębiorstwa wspierane kapitałem zagranicznym. Powiat gostyński wyróżnia się bardzo dobrą infrastrukturą przemysłową, techniczną i społeczną. Jest interesującym miejscem inwestycyjnym. Spośród 6395 podmiotów gospodarki narodowej mających siedzibę w powiecie gostyńskim, ujętych w rejestrze REGON według stanu w końcu 2009 r., najwięcej było jednostek handlowych i budowlanych. Biorąc pod uwagę podmioty, w których liczba pracujących przekracza 9, w powiecie gostyńskim w 2009 r. pracowało 14685 osób, co w przeliczeniu na 1000 ludności dało wskaźnik pracujących na poziomie 193, tj. o 50 osób mniej niż w województwie wielkopolskim. Liczba bezrobotnych zarejestrowanych w Powiatowym Urzędzie Pracy w Gostyniu, według stanu na koniec 2009 r. wynosiła 3930 osób, a stopa bezrobocia kształtowała się na poziomie 12,4% i była wyższa od średniej wojewódzkiej i od wskaźnika krajowego.
(GUS)

 

GUS
Powiat Gostyński- Statystyczny portret terytorium

Statystyczne Vademecum Samorządowca - innowacyjna publikacja opracowana przez Główny Urząd Statystyczny, przedstawia statystyczne portrety jednostek terytorialnych naszego kraju.
czytaj więcej