wsiepolskie.pl

Encyklopedia Wsi i Regionów

Powiat

mazowieckie / gostyniński (Czytaj więcej)

Gminy

Gmina Gostynin

Wsie

Aleksandrynów, Anielin, Antoninów, Anulin, Baby Dolne, Baby Górne, Belno, Białe, Białotarsk, Bielawy, Bierzewice, Bolesławów, Borowie, Brzozówka, Budy Kozickie, Budy Leśniewickie, Budy Lucieńskie, Choinek, Choinek-Leśniczówka, Dąbrówka, Dendyja, Emilianów, Feliksów, Gajówka, Gajówka Sokołowska, Gaśno, Górki Drugie, Górki Pierwsze, Gorzewo, Gulewo, Halinów, Helenów, Huta Nowa, Huta Zaborowska, Janowo, Jastrzębia, Jaworek, Józefków, Julianów, Justynków, Kamienny Kopiec, Kazimierzów, Kiełpieniec, Kleniew, Klusek, Kozice, Kruk, Kruk-Leśniczówka, Krzywie, Legarda, Leśniewice, Lipa, Lisica, Lucień, Łokietnica, Marianka, Marianów, Marianów Sierakowski, Miałkówek, Mniszek, Murowanka-Leśniczówka, Mysłownia Nowa, Nagodów, Niecki, Nowa Legarda, Nowa Wieś, Osada, Osiny, Pagórek, Piotrów, Podgórze, Polesie, Pomarzanki, Rębów, Rogożew, Rogożewek, Ruda, Rumunki, Ruszków, Rybne, Sałki, Sieraków, Sierakówek, Skoki, Skrzany, Smolary-Gajówka, Sokołów, Solec, Stanisławów, Stanisławów Skrzański, Stara Mysłownia, Stefanów, Strzałki, Wąwrowa, Wrząca, Wyrobki, Zaborów Nowy, Zaborów Stary, Zieleniec, Zuzinów, Zwoleń
Gmina Pacyna

Wsie

Anatolin, Czarnów, Czesławów, Janówek, Kamionka, Kąty, Luszyn, Łuszczanów Drugi, Łuszczanówek, Model, Pacyna, Podatkówek, Podczachy, Poddębina-Gajówka, Przylaski, Radycza, Raków, Rakowiec, Remki, Rezlerka, Robertów, Romanów, Rybie, Sejkowice, Skrzeszewy, Słomków, Wola Pacyńska
Gmina Sanniki

Wsie

Aleksandrów, Brzezia, Brzeziny, Czyżew, Działy, Jagodzinek, Krubin, Lasek, Lubików, Lwówek, Mocarzewo, Nowy Barcik, Osmolin, Osmólsk Górny, Sanniki, Sielce, Staropol, Stary Barcik, Szkarada, Wólka Niska, Wólka Wysoka
Gmina Szczawin Kościelny

Wsie

Adamów, Andrzejów, Annopol, Białka, Budki Suserskie, Budy Kaleńskie, Chorążek, Dobrów, Feliksów Dobrowski, Gołas, Gorzewo-Kolonia, Helenów, Helenów Drugi, Helenów Słupski, Helenów Trębski, Holendry Dobrowskie, Janki, Jesionka, Józefków, Kaleń, Kamieniec, Kaźmierków, Kielnica, Krzymów, Kunki, Leopoldów, Lubieniek, Łuszczanów Pierwszy, Mellerów, Misiadla, Moczydła, Modrzew, Mościska, Osowia, Pieryszew, Potrzasków, Przychód, Reszki, Sewerynów, Słup, Smolenta, Staw, Stefanów Suserski, Suserz, Swoboda, Szczawin Borowy-Kolonia, Szczawin Borowy-Wieś, Szczawin Kościelny, Szczawin Mały-Gajówka, Szczawinek, Teodorów, Trębki, Trębki-Leśniczówka, Tuliska, Waliszew, Wandzin, Witoldów, Wola Trębska, Wola Trębska-Parcel


POWIAT GOSTYNIŃSKI
(województwo mazowieckie)


Powiat gostyniński jest jednym z 37 powiatów ziemskich województwa mazowieckiego i obejmuje 5 gmin o łącznej powierzchni 615 km2 (1,7% powierzchni województwa). Sieć osiedleńczą tworzy 1 miasto (Gostynin) i 176 miejscowości wiejskich. Liczba mieszkańców wynosi 46,8 tys., tj. 0,9% ludności województwa; w mieście mieszka 19,0 tys. osób (40,6%), a na obszarach wiejskich - 27,8 tys. (59,4%). W wyniku ujemnego przyrostu naturalnego i ujemnego salda migracji liczba ludności w porównaniu z 2000 r. zmniejszyła się o 1,1 tys. (o 2,4%), przy czym populacja ludzi młodych (poniżej 25 lat) - zmniejszyła się o 17,9%, a osób starszych (w wieku 65 lat i więcej) - zwiększyła się o 5,5%.
Powiat ma charakter rolniczo-przemysłowy; użytki rolne stanowią 70,5% powierzchni, grunty leśne - 23,1%, zurbanizowane i zabudowane - 3,0%, a pod wodami - 0,9%. Prawie 43% powierzchni (w 2008 r.) to obszary o szczególnych walorach przyrodniczych prawnie chronione.
Stopień rozwoju infrastruktury komunalnej w powiecie jest znacznie zróżnicowany. Udział mieszkańców korzystających z wodociągu wynosił w 2008 r. od 72,9% (gm. Pacyna) do 87,9% (m. Gostynin), a korzystających z kanalizacji - od 8,3% (gm. Pacyna) do 79,9% (m. Gostynin). Z sieci gazowej korzystała ludność w m. Gostynin (2,6%) i w gm. Pacyna (0,3%).
Na terenie powiatu ma siedzibę 3176 podmiotów gospodarki narodowej zarejestrowanych w rejestrze REGON, tj. 679 w przeliczeniu na 10 tys. ludności. Spośród nich 81,0% to osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą, a 94,4% to mikroprzedsiębiorstwa (o liczbie pracujących do 9). Firmy najczęściej prowadzą działalność związaną z handlem i naprawą pojazdów samochodowych (33,0%), budownictwem (14,0%), przetwórstwem przemysłowym (6,5%) oraz rolnictwem, leśnictwem, łowiectwem i rybactwem (6,3%).
W 2008 r. w rolnictwie, łowiectwie i leśnictwie oraz rybactwie pracowało 41% ogółu pracujących*, w usługach - 35%, a w przemyśle i budownictwie - 24%. Stopa bezrobocia wynosiła 18,6% (w 2009 r.) i była wyższa o 9,6 pkt proc. niż w województwie ogółem.
Dochody budżetu powiatu w przeliczeniu na 1 mieszkańca wynoszą 877 zł i są wyższe o 105 zł od średniej dla ogółu powiatów ziemskich w województwie. Pod względem wartości tego wskaźnika powiat zajmuje 11 lokatę w województwie (pierwsze miejsce ma powiat przasnyski - 1168 zł, a ostatnie siedlecki - 442 zł).
* Według PKD 2004; łącznie z pracującymi w rolnictwie indywidualnym.
(GUS)

 

GUS
Powiat Gostyniński - Statystyczny portret terytorium

Statystyczne Vademecum Samorządowca - innowacyjna publikacja opracowana przez Główny Urząd Statystyczny, przedstawia statystyczne portrety jednostek terytorialnych naszego kraju.
czytaj więcej

 

Wizytówki