wsiepolskie.pl

Encyklopedia Wsi i Regionów

Powiat

Gminy

Gmina Góra

Wsie

Borszyn Mały, Borszyn Wielki, Bronów, Brzeżany, Bylica, Chróścina, Czernina, Czernina Dolna, Czernina Górna, Dziczek, Glinka, Gola Górowska, Grabowno, Jastrzębia, Kietlów, Kłoda Górowska, Kruszyniec, Kuklice, Laskowa, Ligota, Łagiszyn, Nowa Wioska, Osetno, Osetno Małe, Polanowiec, Polanowo, Radosław, Rogów Górowski, Różany, Ryczeń, Ślubów, Sławęcice, Stara Góra, Strumienna, Strumyk, Sułków, Szedziec, Ułanka, Wieruszowice, Wierzowice Małe, Wierzowice Wielkie, Witoszyce, Włodków Dolny, Włodków Górny, Żarki, Zawieścice
Gmina Jemielno

Wsie

Aleksandrówka, Bieliszów, Borki, Chobienia, Chorągwice, Ciechanów, Cieszyny, Czeladź Mała, Daszów, Irządze, Jemielno, Kietlów, Luboszyce, Luboszyce Małe, Lubów, Łęczyca, Majówka, Marcinówka, Osłowice, Piotrowice Małe, Piskorze, Psary, Raczki, Równa, Śleszów, Smolne, Stanowice, Świerki, Uszczonów, Zawiszów, Zdziesławice
Gmina Niechlów

Wsie

Bartodzieje, Bełcz Wielki, Bogucin, Głobice, Karów, Klimontów, Lipowiec, Łękanów, Masełkowice, Miechów, Naratów, Niechlów, Siciny, Świerczów, Szaszorowice, Tarpno, Wągroda, Wioska, Wroniniec, Wronów, Żabin, Żuchlów
Gmina Wąsosz

Wsie

Baranowice, Bartków, Bełcz Górny, Bełcz Mały, Borowna, Chocieborowice, Cieszkowice, Czaple, Czarnoborsko, Czeladź Wielka, Dochowa, Drozdowice Małe, Drozdowice Wielkie, Gola Wąsoska, Górka Wąsoska, Jawor, Kąkolno, Kamień Górowski, Kobylniki, Kowalowo, Lechitów, Lubiel, Ługi, Marysin, Młynary, Ostrawa, Płoski, Pobiel, Podmieście, Rudna Mała, Rudna Wielka, Sądowel, Stefanów, Sułów Wielki, Świniary, Unisławice, Wiewierz, Wiklina, Wodniki, Wrząca Śląska, Wrząca Wielka, Zbaków Dolny, Zbaków Górny, Zubrza
  • Pałac, piekarnia i sklep
  • Na pocztówce z 1929 r.
  • OSP Wierzowice Małe
  • WM_IMG_3593
  • Lasy otaczające wieś
  • WM_IMG_3607
  • Zimowy krajobraz wsi
  • świetlica wiejska


POWIAT GÓROWSKI
(województwo dolnośląskie)


Powiat górowski położony jest w północnej części województwa na krańcach Niziny Wielkopolskiej. Od strony zachodniej naturalną granicę powiatu stanowi Odra. Dominują tu tereny pradolin i równin poprzecinane pagórkami. Powiat zajmuje powierzchnię 738,3 km2 i obejmuje 4 gminy, a sieć osadniczą tworzą 2 miasta i 112 miejscowości wiejskich.
W końcu 2009 r. powiat liczył 36,3 tys. ludności, co stanowi 1,3% ludności województwa. Powiat wyróżnia się najniższą gęstością zaludnienia wśród powiatów w województwie; przeciętnie na 1 km2 powierzchni przypada 49 osób. W miastach mieszka 41,7% ludności powiatu.
Ważną rolę w gospodarce powiatu pełni działalność handlowa i przemysłowa. W powiecie działała 2,7 tys. zarejestrowanych podmiotów gospodarczych (93% w sektorze prywatnym). Dominują podmioty prowadzone przez osoby fizyczne (2,0 tys. podmiotów). W strukturze powiatu najwięcej jednostek działa w sekcji handel; naprawa pojazdów samochodowych – obejmuje blisko jedną trzecią zarejestrowanych podmiotów oraz ponad 9% pracujących w powiecie górowskim. Znaczącą rolę odgrywa również działalność przemysłowa i budowlana. W tym sektorze działa 21% podmiotów i pracuje ponad 31% pracujących w powiecie. Istotnym problemem jest bezrobocie. Powiat notuje stopę bezrobocia na poziomie 24,0%, co plasuje go wśród powiatów w województwie na 27. miejscu, z wysokim udziałem zarejestrowanych bezrobotnych w liczbie ludności w wieku produkcyjnym - 12,3%. Poziom przedsiębiorczości w powiecie jest niski, na 10 tys. ludności przypada 748 podmiotów - 28. lokata wśród powiatów w województwie. Niskie są również przychody produkcji przemysłowej w przeliczeniu na 1 mieszkańca (także 28. lokata).
Dominującą na terenie powiatu jest funkcja rolnicza. Użytki rolne stanowią 64% powierzchni powiatu, z czego 74% to grunty orne, 13% - łąki, a 9% - pastwiska. Lasy stanowią 28% ogólnej powierzchni powiatu. Z rolnictwem, leśnictwem, łowiectwem i rybactwem związane jest 4% podmiotów w powiecie.
Turystyka nie odgrywa istotnej roli w gospodarce powiatu, mimo walorów przyrodniczych. Powiat ma do zaoferowania turystom ciekawe trasy rowerowe, piesze, konne i kajakowe oraz liczne zabytki z różnych epok. Na szczególną uwagę zasługuje przyroda powiatu - obszary prawnie chronione stanowią ponad 70% powierzchni powiatu. Na jego terenie funkcjonują tylko 2 turystyczne obiekty zbiorowego zakwaterowania, dysponujące 56 miejscami noclegowymi. W 2009 r. udzielono 2,4 tys. noclegów. Stopień wykorzystania miejsc noclegowych kształtował się na poziomie 15,3%.
(GUS)

 

GUS
Powiat Górowski - Statystyczny portret terytorium

Statystyczne Vademecum Samorządowca - innowacyjna publikacja opracowana przez Główny Urząd Statystyczny, przedstawia statystyczne portrety jednostek terytorialnych naszego kraju.
czytaj więcej

 

Wizytówki

Więcej wizytówek »