wsiepolskie.pl

Encyklopedia Wsi i Regionów

Powiat

Gminy

Gmina Biecz

Wsie

Babiniec, Binarowa, Borówki, Bugaj, Bukowina, Chlastoń, Dębina, Dół, Dział, Dziar, Gawrony, Głęboka, Góra, Grubka, Grudna Kępska, Harendarzówka, Jedle, Jurusiowe Potoki, Kabanka, Kalisówka, Kamieniec, Kąty, Kolonia, Koło Rzeki, Korczyna, Krzemieńce, Kurpiel, Lechowe Potoki, Libusza, Libusza Dolna, Libusza Górna, Łopatówka, Łukowice, Łysa Góra, Maślakowice, Maśluchowice, Nadole, Nagórze, Nowa Wieś, Padoły, Pasternik, Piekło, Pisarzówka, Pod Borem, Podedwór, Podlesie, Podskale, Podwójtowie, Pola, Potoki, Pustki, Racławice, Resztówka, Rola, Równie, Rożnowice, Ścibórka, Serwoniec, Sikorówka, Sitnica, Stawiska, Strzegominy, Strzeszyn, Tomaśnica, Ukraina, W Raju, Wilczak, Wygon, Wyręby, Zabucze, Zagórze, Zaropie, Zielona Ulica
Gmina Bobowa

Wsie

Brzana, Gadówki, Jankowa, Jeżów, Kącina, Kamionka, Katanówki, Koci Zamek, Kosiny, Lipniczka, Moroń, Nowa Wieś, Osicze, Paliszowiec, Podlesie, Podrudawie, Przygórze, Resztówka, Rzeki, Sędziszowa, Siedliska, Stawiska, Stróżna, Tłoki, Wilczyska, Wilkówka, Wymysłów, Zadziele, Zagórze, Zalesie, Zawodzie
Gmina Gorlice

Wsie

Badonie, Biedówka, Bielanka, Brzezie, Bucze, Bystra, Bystrzyca, Ćwiercie, Dębina, Dół, Dominikowice, Dworskie Pola, Dylenikówka, Frankówka, Garbacz, Góra, Górki, Góry, Granice, Granice od Woli, Huciska, Jedle, Kamieniec, Kamiennik, Kamionka, Kaweczkówka, Kawiory, Klęczany, Kobylanka, Koci Zamek, Koło Zimnej Wody, Kościelisko, Kozia Góra, Kręgi, Kwiatonowice, Labuty, Łęgi, Miastko, Miejska Góra, Milikówki, Na Dole, Na Góry, Na Kozicy, Na Krzyżki, Na Wielki Las, Nadjazie, Niżny Koniec, Nowa Wieś, Oracówka, Osiek, Osiny, Pańskie Pola, Place, Pod Bartnią Górą, Pod Lasem, Pod Łysą Górą, Podgórze, Podkościół, Podlesie, Podlesie Dolne, Podlesie Górne, Polanki, Polówka, Przymiarki, Pustka, Rola, Ropica Polska, Rozbój, Smołówka, Stawiska, Stróżówka, Suchy Wierch, Szklarka, Szymbark, Taborówka, W Boru, W Kątach, Wiatrówki, Wólka, Wyżny Koniec, Za Działem, Za Górą, Zadziele, Zagórzany, Zalipie, Zapadle, Zdzior
Gmina Lipinki

Wsie

Bednarka, Bednarskie, Bochnia, Borówki, Dół, Gawrony, Góra, Granice, Jedle, Kryg, Lipinki, Łysa Góra, Na Stawie, Niżny Koniec, Pagorzyna, Pańskie, Pasieki, Pod Lasem, Rozdziele, Sochacz, Sośniny, Świniarki, Wójtowa, Wyżny Koniec, Za Górą, Zalas, Zalesie
Gmina Łużna

Wsie

Biedowa, Biesna, Bieśnik, Bińkówka, Blich, Bochnia, Bołdówki, Bucze, Dół, Folwark, Gaberówka, Góra, Górka, Górki, Górzyna, Granica od Brylskiego, Granica od Woli, Granice, Gręblowa Góra, Jeżakówka, Kozica, Kozłówka, Kozłówki, Krzysztosiówki, Las, Lisiaki, Łąki, Łużna, Malinoskówka, Mszanka, Nowa Wieś, Pańskie Pola, Pisanki, Podbrzezie, Poddaństwo, Podgwizdów, Podlesie, Pogwizdów, Pola, Pustki, Sikorówka, Strzylawki, Szalowa, Wesołów, Wola Łużańska, Wyszanka, Zaborówka, Zadziele, Zagórze, Zapady
Gmina Moszczenica

Wsie

Berdechów, Dobkówka, Dół, Góra, Granice, Granice od Grabia, Granice od Sitnicy, Jałowczyna, Kamieniec, Kociany, Koło Panienki, Kozłówka, Krakowskie, Krzyżówka, Maśluchowice, Mentlówka, Moskalówki, Moszczenica, Nowa Wieś, Pod Dębem, Pod Sitnicą, Poddaństwo, Podlesie, Potoki, Sołtystwo, Sperkówka, Średnie, Staszkówka, Uwrocie, Wiatrówki, Wydartuchy, Zagrody, Zakościele
Gmina Ropa

Wsie

Bogaczówka, Bukowa, Czachorówka, Deciówka, Drągówka, Flasza, Folwark, Garłaszówka, Górnikówka, Jaworówka, Kąty, Kawówka, Kleszczówka, Klimkówka, Koczwarówka, Kostórówka, Kóstra, Kowalówka, Księże, Kuczówka, Kusiówka, Lipie, Listówki, Łosie, Na Dole, Na Ruskiem, Na Szlabancie, Niżny Koniec, Nowakówka, Obczary, Pniaki, Pociecha, Pod Styrem, Pod Wawrzką, Podchełmie, Podupełź, Potoki, Ropa, Równie, Siutówka, Smakówka, Stolarzówka, Telechówki, Upełź, Wierzchy, Wola, Wyżny Koniec, Za Wodą, Zadział, Zagóra, Zagórze, Zagrody, Zalesie, Zawoda
Gmina Sękowa

Wsie

Banica, Bartne, Bednarszczówka, Bodaki, Chłopski Las, Ćwiercie, Czarne, Długie, Dół, Dragaszów, Duszówka, Dziadówka, Góra, Górki, Jasionka, Kawiory, Kozkówka, Koźleniec, Kozłówka, Kozylów, Kraczeniówka, Kraczonka, Krzywa, Małastów, Męcianki, Męcina Mała, Męcina Wielka, Na Szlabancie, Nalepówka, Nieznajowa, Niżny Koniec, Owczary, Pętna, Pietrówka, Podlesie, Podole, Postronie, Przegonina, Przybytniówka, Pstrążne, Puste Pole, Radocyna, Ropica Górna, Rzemieszka, Sękowa, Siary, Siary Górne, Siary Środkowe, Wapienne, Wołowiec, Wyżny Koniec, Za Kościołem, Zawodzie
Gmina Uście Gorlickie

Wsie

Banica, Beniówka, Beskid, Blechnarka, Brunary, Brunary Niżne, Brunary Wyżne, Czarna, Dujawa, Gładyszów, Hańczowa, Huta Wysowska, Izby, Jaszkowa, Kijów, Koło Kościoła, Konieczna, Kowalów, Kunkowa, Kwiatoń, Leszczyny, Ług, Markowiec, Na Rzekach, Niżny Koniec, Nowica, Oderne, Przysłop, Regietów, Regietów Niżny, Regietów Wyżny, Ropki, Sidława, Skwirtne, Smerekowiec, Śnietnica, Stawiska, Stawisza, Terpentyny, Uście Gorlickie, Wierchnia, Wierszki, Wysowa-Zdrój, Wyżny Koniec, Za Rzeką, Za Wodą, Zdynia
  •  Kościół pw. św. Stanisława Biskupa i Męczennika z 1605 r.
  • Kościół pw. św. Stanisława Biskupa i Męczennika z 1605 r.
  • Zwycięski wieniec
  • Korowód dożynkowy
  • Grupa dożynkowa Wilczyska
  • Dożynki 2014
  • Dożynki 2014, proboszcz ks Sławomir Gulik
  • Dożynki 2014


POWIAT GORLICKI
(województwo małopolskie)


Powiat gorlicki o powierzchni 966 km2, w którym mieszka 107 tys. osób, obejmuje łącznie 10 gmin. Położony jest na południowo-wschodniej granicy województwa małopolskiego i sąsiaduje z powiatami: nowosądeckim, tarnowskim oraz powiatem jasielskim (województwo podkarpackie). Od strony południowej graniczy ze Słowacją. W jego skład wchodzi: 1 gmina miejska, 2 gminy miejsko – wiejskie oraz 7 gmin wiejskich.
Powiat gorlicki spośród pozostałych powiatów ziemskich należy do słabo zaludnionych. Na jeden km2 powierzchni przypada 111 osób. Stopa bezrobocia rejestrowanego jest jedną z największych w całym województwie – wynosi 15,1% i wzrosła o 1,7 punktu procentowego w porównaniu do roku ubiegłego. W 2008 r. 39% pracujących na terenie powiatu gorlickiego zatrudnionych było w sektorze usług, 35% w rolnictwie. Najmniej – 25%, zatrudnionych było w przemyśle. Liczba podmiotów zarejestrowanych w rejestrze REGON na 10 tys. ludności wyniosła 627 i plasowała powiat gorlicki na 15 miejscu, wśród 19 powiatów ziemskich. Ponadto powiat gorlicki należy do 4 powiatów w województwie mających ujemne saldo migracji na 1000 ludności (-1,95). Tylko 33% ogółu ludności korzysta z wodociągów, co jest przedostatnim wynikiem wśród powiatów województwa małopolskiego. 39% ludności korzysta z sieci kanalizacyjnej (8 miejsce), a 77% z sieci gazowej (4 miejsce).
Do największych zalet powiatu zaliczyć należy walory przyrodniczo – krajobrazowe, sprzyjające funkcji turystyczno – rekreacyjnej oraz sanatoryjno – uzdrowiskowej (Wysowa Zdrój, Wapienne). Powiat gorlicki zajmuje 5 miejsce pod względem liczby turystycznych obiektów zbiorowego zakwaterowania oraz 4 pozycję pod względem ilości udzielonych noclegów (ponad 215 tys.). Poza tym cechuje się dużą lesistością (43% powierzchni), korzystnym usytuowaniem geograficznym – rejon Magurskiego Parku Narodowego oraz Beskidu Niskiego, jak również dużą ilością zabytków (wielowiekowe kościoły w Sękowej i Binarowej zostały wpisane na listę Światowego Dziedzictwa Kulturowego UNESCO).
(GUS)

 

GUS
Powiat Gorlicki - Statystyczny portret terytorium

Statystyczne Vademecum Samorządowca - innowacyjna publikacja opracowana przez Główny Urząd Statystyczny, przedstawia statystyczne portrety jednostek terytorialnych naszego kraju.
czytaj więcej

Wizytówki

Więcej wizytówek »