wsiepolskie.pl

Encyklopedia Wsi i Regionów

Powiat

kujawsko-pomorskie / golubsko-dobrzyński (Czytaj więcej)

Gminy

Gmina Ciechocin

Wsie

Bory Małszyckie, Chrusty, Ciechocin, Dulnik, Elgiszewo, Franksztyn, Gapa, Gierszówka, Jesionka, Kałdunek, Kępa, Kujawy, Lądy, Leśno, Łęga, Małszyce, Miliszewy, Morgowo, Nowa Wieś, Okonin, Piotrkowo, Rudaw, Sęk, Strębaczno, Świętosław, Tobółka, Topielec
Gmina Golub-Dobrzyń

Wsie

Antoniewo, Babiak, Baraniec, Białkowo, Bierzgło, Bobrowisko, Carski Dar, Cieszyny, Duża Kujawa, Gaj, Gajewo, Gałczewko, Gałczewo, Grudza, Gryta, Hamer, Handlowy Młyn, Józefat, Kalita, Kamienny Smug, Karczewo, Konstancjewo, Krążno, Lipnica, Lisak, Lisewo, Lisewski Młyn, Macikowo, Mokry Las, Nowa Wieś, Nowogród, Nowy Młyn, Olszówka, Ostrowite, Owieczkowo, Paliwodzizna, Pasieka, Piekiełko, Pląchoty, Poćwiardowo, Podzamek Golubski, Pomorzany, Praczka, Przeszkoda, Pusta Dąbrówka, Ruziec, Sadykierz, Skępsk, Słuchaj, Sokoligóra, Sokołowo, Sokołowskie Rumunki, Sortyka, Strachówek, Strachowo, Suwała, Tokary, Węgiersk, Wrocki, Wygoda, Zaręba, Zawada
Gmina Kowalewo Pomorskie

Wsie

Bielsk, Bielskie Budy, Borek, Borówno, Chełmonie, Chełmoniec, Dylewo, Elzanowo, Frydrychowo, Gapa, Józefat, Kiełpiny, Krupka, Lądy, Lipienica, Marchewka, Mariany, Martyniec, Mlewiec, Mlewo, Napole, Nowy Dwór, Otoruda, Piątkowo, Pluskowęsy, Podborek, Pruska Łąka, Sierakowo, Srebrniki, Szewa, Szychowo, Wielka Łąka, Wielkie Rychnowo, Zapluskowęsy
Gmina Radomin

Wsie

Bocheniec, Dulsk, Dulsk-Frankowo, Dulsk-Spiczyny, Gaj, Jakubkowo, Kamionka, Łubki, Piórkowo, Płonko, Płonne, Płonne-Plebanka, Radomin, Rętwiny, Rętwiny-Bogumiłki, Rodzone, Smólniki, Szafarnia, Szafarnia-Pólka, Szczutowo, Wilczewko, Wilczewo
Gmina Zbójno

Wsie

Adamki, Ciechanówek, Ciepień, Działyń, Imbirkowo, Kazimierzewo, Kiełbzak, Klonowo, Laskowiec, Łukaszewo, Nowy Działyń, Obory, Podolina, Przystań, Pustki Działyńskie, Rembiesznica, Rembiocha, Rochal, Rudusk, Ruże, Sitno, Wielgie, Wojnowo, Zbójenko, Zbójno, Zosin

Herb

POWIAT GOLUBSKO - DOBRZYŃSKI
(województwo kujawsko-pomorskie)


Powiat golubsko-dobrzyński obejmuje pogranicza Ziemi Chełmińskiej i Dobrzyńskiej. Od zachodu graniczy z powiatem toruńskim i lipnowskim, od północy z wąbrzeskim, od wschodu: z brodnickim i rypińskim. Powiat obejmuje miasto Golub-Dobrzyń (siedzibę powiatu), gminę miejsko-wiejską Kowalewo Pomorskie oraz 4 gminy wiejskie. Na powierzchni 613 km2 w 2009 r. mieszkało 45,3 tys. osób. Z 74 osobami przypadającymi na 1 km2 powiat golubsko-dobrzyński zajmuje 7 miejsce w rankingu powiatów województwa kujawsko-pomorskiego pod względem gęstości zaludnienia. W ostatnim dziesięcioleciu wolno, ale systematycznie przybywa ludności. W 2009 r. przyrost naturalny wyniósł 96 osób, czyli 2,1 osoby w przeliczeniu na 1000 ludności. Osoby w wieku przedprodukcyjnym stanowiły 22% ogółu, produkcyjnym ― 63%, a poprodukcyjnym ― 15% udziału. Na 100 osób w wieku produkcyjnym przypadło 58 w wieku nieprodukcyjnym.
W 2009 r. na terenie powiatu zarejestrowanych było 3180 podmiotów gospodarczych: w sektorze publicznym 158, a w prywatnym — 3022 (nie licząc gospodarstw indywidualnych w rolnictwie). Najwięcej podmiotów zarejestrowanych było w: handlu; naprawie pojazdów samochodowych, budownictwie i przetwórstwie przemysłowym. Jednak najwięcej osób pracowało w sektorze rolniczym ― 50% wszystkich pracujących w 2008 r. W gospodarce powiatu nie ma reprezentantów wielkiego przemysłu, a jedynie średnie i małe zakłady produkujące m.in. stolarkę budowlaną, PCV, płyty stolarskie, meble,  styropian, wyroby z drutu, odzież i pasze.
W ostatnim roku oddano do użytkowania 62 budynki mieszkalne ze 138 mieszkaniami (522 izbami) o łącznej powierzchni użytkowej 11,4 tys. m2 . W 2008 r. z sieci wodociągowej korzystało 88% mieszkańców, z kanalizacji ― 51%, z sieci gazowej ― 6% ogółu ludności.
Powiat jest terenem typowo rolniczym. Zdecydowana większość, bo aż 72% powierzchni powiatu, to użytki rolne. Główne typy gleb to gleby brunatne, płowe i bielicowe. Według danych z 2009 r. w obszary chronionego krajobrazu zajmowały 43% powierzchni powiatu golubsko-dobrzyńskiego, a zlokalizowanych na jego terenie było 56 pomników przyrody.
(GUS)

 

GUS
Powiat Golubsko - Dobrzyński - Statystyczny portret terytorium

Statystyczne Vademecum Samorządowca - innowacyjna publikacja opracowana przez Główny Urząd Statystyczny, przedstawia statystyczne portrety jednostek terytorialnych naszego kraju.
czytaj więcej

 

Wizytówki