wsiepolskie.pl

Encyklopedia Wsi i Regionów

Powiat

łódzkie / bełchatowski (Czytaj więcej)

Gminy

Gmina Bełchatów

Wsie

Adamów, Alinów, Anastazów, Apolinów, Augustynów, Bernardów, Borki, Borowa, Bugaj, Bukowa, Chrojszcza, Cyganów, Dobiecin, Dobiecin-Kolonia, Dobrzelów, Dobrzelów-Kolonia, Domiechowice, Emilin, Góry Borowskie, Helenów, Huta, Huta-Kolonia, Janina, Janów, Józefów, Kalisko, Kałduny, Kanada, Karolew, Kąsie, Kielchinów, Korczew, Korczew-Piaski, Księży Młyn, Kurnos Drugi, Kurnos Pierwszy, Leonów, Ludwików, Ławy, Łęg, Łękawa, Marianka, Mazury, Michałów, Mikorzyce, Mokracz, Mokracz-Kolonia, Morgi Augustynowskie, Morgi Rząsawskie, Morgi Zawadowskie, Myszaki, Niedyszyna, Niedyszyna Górna, Niedyszyna-Kolonia, Niwy Postękalickie, Nowy Świat, Oleśnik, Parasolka, Podwody, Podwody-Kolonia, Poręby, Postękalice, Pustki, Rząsawa, Słok, Spólne, Studzianki, Wawrzkowizna, Wielopole, Wiktorów, Wizytka, Wola Kruszyńska, Wola Mikorska, Wólka Łękawska, Wygoda, Wygwizdów, Wyr, Zalesna, Zawadów, Zawady, Zawały, Zdzieszulice Dolne, Zdzieszulice Górne, Zwierzchów
Gmina Drużbice

Wsie

Brzezie, Bukowie Dolne, Bukowie Górne, Chynów, Czarny Las, Depczyk, Drużbice, Drużbice-Kolonia, Gadki, Głupice, Głupice-Parcela, Gręboszów, Helenów, Hucisko, Janówek, Józefów, Kącik, Katarzynka, Kazimierzów, Kępa, Kobyłki, Łazy, Łęczyca, Marki, Nowa Wieś, Patok, Pieńki Głupickie, Podstoła, Rasy, Rawicz, Rawicz-Podlas, Rożniatowice, Skrajne, Stefanów, Stoki, Suchcice, Teofilów, Teresin, Wadlew, Wdowin, Wdowin-Kolonia, Wola Głupicka, Wola Rożniatowska, Wrzosy, Zabiełłów, Zalesie, Żbijowa, Zofiówka, Zwierzyniec
Gmina Kleszczów

Wsie

Adamów, Aleksandrów, Antoniówka, Będków, Biłgoraj, Bogumiłów, Cieślowizna, Czyżów, Dąbrowa, Dębina, Faustynów, Folwark, Kamień, Karolów, Kleszczów, Kocielizna, Kociniak, Kuców, Ławki, Łękińsko, Łuszczanowice, Łuszczanowice-Kolonia, Opalenka, Osiny Czwarte, Piaski, Rogowiec, Słok-Młyn, Stawek, Stefanowizna, Winek, Wola Grzymalina, Wola Grzymalina-Kolonia, Wolica, Żłobnica
Gmina Kluki

Wsie

Błonki Strzyżewskie, Borowiny, Bożydar, Chmielowiec, Cisza, Dąbrówka, Górka, Grobla, Huta Strzyżewska, Imielnia, Kaszewice, Kaszewice-Kolonia, Kąt, Kawalce, Kluki, Kuźnica Kaszewska, Laski, Lesisko, Niwisko, Nowy Janów, Osina, Parzno, Podścichawa, Podwierzchowiec, Podwódka, Pólko, Roździn, Sadulaki, Ścichawa, Słupia, Smugi, Strzyżewice, Strzyżewice-Gajówka, Teofilów, Trząs, Wierzchowiec, Wierzchy Kluckie, Wierzchy Parzeńskie, Wierzchy Strzyżewskie, Zagony, Żar, Zarzecze, Żelichów
Gmina Rusiec

Wsie

Aleksandrów, Andrzejów, Annolesie, Antonina, Błaś, Bolesławów, Bykowiec, Cieciułów, Dąbrowa, Dąbrowa Rusiecka, Dąbrówki Kobylańskie, Dębina, Dęby Wolskie, Fajnów, Folwark, Gidze, Grzybów, Janów, Jastrzębice, Kamionna, Kąty, Kliny, Koch, Kontrewers, Kopaniny, Korablew, Koszary, Krasowa, Kresy, Księżaki, Kurówek Prądzewski, Kuźnica, Lesiska, Leśniaki, Łęg, Magdalena, Maliniec, Mierzynów, Nosidła, Nowa Wola, Okręg, Orzeł, Pawłów, Podłączka, Podosuch, Pomorze, Porąbki, Prądzew, Rusiec, Rusiec-Cegielnia, Rusiec-Kolonia, Salomejów, Sówki, Stanisławów, Widogoszcz, Wincentów, Wola Wiązowa, Zagrodniki, Zakurowie, Zalasy, Żary, Zolowy
Gmina Szczerców

Wsie

Bednarze, Borowa, Borowiaki, Brzezie, Chabielice, Chabielice-Kolonia, Drzyzdówki, Dubie, Dzbanki, Edwardów, Firlej, Grabek, Grudna, Janówka, Józefina, Kieruzele, Kolonia Szczercowska, Komórew, Kościuszki, Kozłówki, Krzyżówki, Kuźnica Lubiecka, Leśniaki Chabielskie, Lubiec, Lubiec-Parcela, Lubośnia, Magdalenów, Marcelów, Młynki, Morgi, Niwy, Nowy Świat, Osiny, Osiny-Kolonia, Parchliny, Piecówka, Piła, Podklucze, Podlas, Podżar, Polowa, Pomykalenka, Praga, Puste Huby, Puszcza Chabielska, Puszcza Osińska, Puszcza Sulmierska, Rudzisko, Sadykierz, Sarnówka, Stanisławów Drugi, Stanisławów Pierwszy, Szczerców, Szczercowska Wieś, Szubienice, Tatar, Trakt Puszczański, Żabczanka, Zagadki, Załuże, Zbyszek
Gmina Zelów

Wsie

Bocianicha, Bominy, Borowiec, Bujny Księże, Bujny Szlacheckie, Chajczyny, Chmielnik, Dąbrowa, Dębowalec, Emilianów, Faustynów, Fraszka, Grabostów, Grębociny, Grysiowizna, Helenów, Holenderki, Ignaców, Jamborek, Janów, Jawor, Józefka, Karczmy, Kociszew, Kolonia Grabostów, Kolonia Karczmy, Kolonia Kociszew, Kolonia Łobudzice, Kolonia Ostoja, Kolonia Pożdżenice, Konie, Krześlów, Kurów, Kurówek, Kuźnica, Łęki, Łęki-Kolonia, Łęki-Parcela, Łobudzice, Łobudzice Poduchowne, Marszywiec, Mauryców, Nowa Wieś, Nowa Wola, Ostoja, Otyk, Pawłowa, Pieńki-Augustów, Podlesie, Pożdżenice, Prusinowice, Przecznia, Pszczółki, Pukawica, Rochówek, Rochówek-Parcela, Rogowiec, Sikawica, Sobki, Solecczyzna, Sromutka, Stara Poczta, Szczur, Tosin, Ubogie, Walewice, Weronika, Wincentów, Wola Pszczółecka, Wołyń, Wygiełzów, Wygiełzówek, Wypychów, Zabłoty, Zagłówki, Zalesie, Zalesie-Kolonia, Żdżary, Zelówek, Źródła
 • Jezioro Żółkin
 • Obelisk upamiętniający tragiczny wypadek lotniczy.
 • Boże Ciało 2011 r.
 • Sala bankietowa OSP Zawadów
 • Remiza OSP Zawadów
 • Strażacy OSP Zawadów, rok 1947.
 • Święto Strażaków 2009 rok
 • Ochotnicza Straż Pożarna Zawadów
 • Ochotnicza Straż Pożarna Zawadów
 • Szkoła Podstawowa, sala gimnastyczna
 • Szkoła Podstawowa
 • Szkoła Podstawowa
 • Zdjęcie satelitarne Kociszewa
 • OSP Kociszew
 • Zbiornik wodny koło Teresina
 • Zdjęcie satelitarne Teresina
 • Żłobnica
 • Kościłó w Wygięzłowie
 • BOROWIK
 • ODPOCZYNEK
 • ZABUDOWANIA
 • ŁĄKI NAD GRABIĄ
 • Żłobnica
 • Nowa Wola

Herb

POWIAT BEŁCHATOWSKI
(województwo łódzkie)


Powiat Bełchatowski obejmuje 8 gmin o łącznej powierzchni 968 km
(5,3% powierzchni województwa). Sieć osadniczą tworzą 2 miasta (Bełchatów
i Zelów) i 327 miejscowości wiejskich. Liczba mieszkańców wynosi 113,0 tys.,
tj. 4,4% ludności województwa; w miastach mieszka 69,1 tys. osób (61,2%),
a na obszarach wiejskich - 43,9 tys. (38,8%). W wyniku przewagi dodatniego przyrostu naturalnego (+1454 osoby) nad ubytkiem migracyjnym liczba ludności
w porównaniu z 2000 r. zwiększyła się o 0,8%. Niekorzystnie zmieniła się relacja międzypokoleniowa - w porównaniu z 2002 r. odsetek ludności w wieku przedprodukcyjnym zmniejszył się z 24,8% do 19,7%, a odsetek ludności w wieku poprodukcyjnym wzrósł z 11,5% do 12,2%.
Użytki rolne zajmują 59,9% powierzchni powiatu, tereny zurbanizowane
i zabudowane - 7,6%, a pod wodami - 0,7%. Wskaźnik lesistości należy do najwyższych wśród powiatów województwa i wynosi 29,7%. Ponad 23% powierzchni to obszary o szczególnych walorach przyrodniczych prawnie chronione, przy czym część z nich stanowi rezerwat leśny "Łuszczanowice" oraz rozległy tereny bagien
i torfowisk. Powiat posiada dobre warunki do rozwoju turystyki; na jego obszarze znajdują się dwa zagospodarowane pod względem turystycznym sztuczne zbiorniki wodne, a na amatorów sportów zimowych czeka wyciąg na górze Kamieńsk. Stopień rozwoju infrastruktury komunalnej w powiecie jest wyraźnie zróżnicowany. Udział mieszkańców korzystających z wodociągu wynosi od 52,1% (gm. Zelów) do 98,3% (miasto Bełchatów), a korzystających z kanalizacji - od 0,1% (gm. Kluki) do 93,2% (miasto Bełchatów).
Na terenie powiatu ma siedzibę 8,2 tys. podmiotów gospodarki narodowej zarejestrowanych w rejestrze REGON, tj. 724 w przeliczeniu na 10 tys. ludności. Spośród nich 77,4% to osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą,
a 94,3% to mikroprzedsiębiorstwa (o liczbie pracujących do 9). Firmy najczęściej prowadzą działalność związaną z handlem i naprawami (34,4%) oraz obsługą nieruchomości i firm (13,4%).
W 2008 r. w rolnictwie pracowało 15,9% ogółu pracujących, w przemyśle
i budownictwie - 53,3%, a w usługach - 30,8%. Stopa bezrobocia wynosiła 10,6%
(w 2009 r.) i była niższa o 1,0 pkt proc. niż przeciętnie w województwie.
Dochody budżetu powiatu w przeliczeniu na 1 mieszkańca wynoszą 734 zł (2008 r.) i są wyższe o 16 zł od średniej dla ogółu powiatów ziemskich
w województwie. Pod względem wartości tego wskaźnika powiat zajmuje
w województwie 8 lokatę.
(GUS)

 

GUS
Powiat Bełchatowski - Statystyczny portret terytorium

Statystyczne Vademecum Samorządowca - innowacyjna publikacja opracowana przez Główny Urząd Statystyczny, przedstawia statystyczne portrety jednostek terytorialnych naszego kraju.
czytaj więcej

 

Wizytówki