wsiepolskie.pl

Encyklopedia Wsi i Regionów

Powiat

śląskie / gliwicki (Czytaj więcej)
 • Plac przed kościołem
 • Stacja kolejowa w Taciszowie
 • Kamilianie z Taciszowa
 • Kościół w Taciszowie
 • Ludwisarnia Taciszów
 • Ludwisarnia w Taciszowie
 • Kapliczka
 • Stawy hodowlane
 • Stawy hodowlane
 • Krzyż przed kościołem
 • Fragment wsi
 • Fragment wsi
 • Fragment wsi
 • Fragment pruskiego muru z ceglaną mozajką
 • Dom zwieńczony oryginalnym murem pruskim
 • Zajazd Idylla
 • Cmentarz przykościelny
 • Kaplica cmentarna
 • Wnętrze kościoła pw. św. Katarzyny
 • Wnętrze kościoła pw. św. Katarzyny
 • Przedsionek kościoła pw. św. Katarzyny
 • Przedsionek kościoła pw. św. Katarzyny
 • Kościół pw. św. Katarzyny
 • Kościół pw. św. Katarzyny

Herb

POWIAT GLIWICKI
(województwo śląskie)


   Powiat gliwicki o powierzchni 664,4 km2, obejmuje łącznie 8 gmin, z tego 2 gminy miejskie (Knurów, Pyskowice), 2 gminy miejsko-wiejskie (Sośnicowice, Toszek) i 4 gminy wiejskie (Gierałtowice, Pilchowice, Rudziniec, Wielowieś). Siedzibą powiatu gliwickiego jest miasto na prawach powiatu Gliwice znajdujące się poza obszarem administracyjnym tego powiatu i stanowiące osobny powiat grodzki. Powiat znajduje się w zachodniej części województwa śląskiego i sąsiaduje z województwem opolskim. Położenie powiatu w bezpośrednim sąsiedztwie siedziby powiatu i dogodna lokalizacja komunikacyjna (przez obszar powiatu przebiegają drogi krajowe i wojewódzkie oraz autostrady A1 i A4) determinują strukturę funkcjonalną powiatu. Na terenie powiatu znajduje się także Kanał Gliwicki.
   W powiecie gliwickim w końcu 2009 r. mieszkało 114,1 tys. osób. Według faktycznego miejsca pracy w powiecie pracowało 22,4 tys. osób, w tym najwięcej w przemyśle – 11,1 tys. Powiat charakteryzował się także jedną z niższych w województwie stóp bezrobocia wśród powiatów ziemskich (5 lokata). W ciągu 2009 r. w powiecie oddano do użytkowania 175 mieszkań o łącznej powierzchni użytkowej 28,5 tys. m2. Na terenie powiatu było zarejestrowanych w rejestrze REGON w końcu 2009 r. 7,9 tys. podmiotów gospodarki narodowej, z czego co trzeci podmiot działał w sekcji handel; naprawa pojazdów samochodowych.
   W granicach powiatu gliwickiego w końcu lipca 2009 r. funkcjonowało 7 turystycznych obiektów zbiorowego zakwaterowania, w których w 2009 r. udzielono 46,3 tys. noclegów. Atrakcjami turystycznymi powiatu są m.in.: zamek w Toszku, ruiny zamku w Chudowie oraz Zespół pałacowo-parkowy w Pławniowicach. Na terenie powiatu w końcu 2009 r. znajdowały się pomniki przyrody (49) oraz obszary o szczególnych walorach przyrodniczych prawnie chronione (stanowiące 13,7% powierzchni powiatu).
(GUS)


LINKI:
Starostwo Powiatowe w Gliwicach  - strona urzędu

 

GUS
Powiat Gliwicki  - Statystyczny portret terytorium

Statystyczne Vademecum Samorządowca - innowacyjna publikacja opracowana przez Główny Urząd Statystyczny, przedstawia statystyczne portrety jednostek terytorialnych naszego kraju.
czytaj więcej

 

Wizytówki