wsiepolskie.pl

Encyklopedia Wsi i Regionów

Powiat

Gminy

Gmina Giżycko

Wsie

Antonowo, Bogacko, Bogaczewo, Bożykowo, Bystry, Doba, Dziewiszewo, Fuleda, Gajewo, Gorazdowo, Grajwo, Guty, Imionki, Jegliniec, Kalinowo, Kamionki, Kąp, Kozin, Kożuchy Małe, Kożuchy Wielkie, Kruklin, Niegocin, Nowe Sołdany, Pieczonki, Piękna Góra, Pierkunowo, Poganty, Róg Pierkunowski, Sołdany, Spytkowo, Srebrna Góra, Staropole, Stary Dwór, Sterławki Małe, Sterławki Średnie, Strzelce, Sulimy, Świdry, Szczybały Giżyckie, Upałty, Upałty Małe, Upałty Średnie, Wilkaski, Wilkasy, Wola Bogaczkowska, Wronka, Wrony, Wrony Nowe, Zameczek, Zielony Gaj
Gmina Kruklanki

Wsie

Boćwinka, Borki, Brożówka, Budziska Leśne, Chmielewo, Czarcia Góra, Grądy Kruklaneckie, Jasieniec, Jeleni Róg, Jelonek, Jeziorowskie, Jurkówko, Jurkowo Węgorzewskie, Kamienna Struga, Knieja Łuczańska, Kruklanki, Lipowo, Łękuk Wielki, Majerka, Możdżany, Podleśne, Sołtmany, Wolisko, Wyrzywilki, Żabinki, Żywki, Żywki Małe, Żywy
Gmina Miłki

Wsie

Bielskie, Borki, Czyprki, Danowo, Drochowo, Jagodne Małe, Jagodne Wielkie, Jedamki, Kąp, Kleszczewo, Kleszczewo-Osada, Konopki Małe, Konopki Nowe, Konopki Wielkie, Kurówko, Lipińskie, Lipowy Dwór, Marcinowa Wola, Miechy, Miłki, Ogródki, Paprotki, Przykop, Ruda, Rydzewo, Staświny, Staświny-Osada, Wierciejki, Wyłudki, Wysoka Kępa, Wyszowate
Gmina Ryn

Wsie

Bachorza, Canki, Dzikowizna, Głąbowo, Grzybowo, Hermanowa Wola, Jeziorko, Knis, Knis-Podewsie, Kronowo, Krzyżany, Ławki, Mioduńskie, Mleczkowo, Monetki, Mrówki, Orło, Prażmowo, Ruminek, Rybical, Ryński Dwór, Ryńskie Pole, Siejkowo, Skop, Skorupki, Słabowo, Stara Rudówka, Sterławki Wielkie, Szymonka, Tros, Wejdyki, Zielony Lasek
Gmina Wydminy

Wsie

Berkowo, Biała Giżycka, Cybulki, Czarnówka, Dudka, Ernstowo, Franciszkowo, Gajlówka, Gajrowskie, Gawliki Małe, Gawliki Wielkie, Gębałki, Grądzkie, Grodkowo, Hejbuty, Kowalewskie, Krzywe, Łękuk Mały, Malinka, Mazuchówka, Okrągłe, Orłowo, Pamry, Pańska Wola, Pietrasze, Radzie, Ranty, Róg Orłowski, Rostki, Rydze, Siedliska, Siejba, Siemionki, Skomack Mały, Sucholaski, Szczepanki, Szczybały Orłowskie, Talki, Wężówka, Wólka Cybulska, Wydminy, Zelki
 • Karczma-pensjonat Czarny Orzeł zdjęcie wykonano w 1936 r
 • Wnętrze kościoła pw. Kazimierza Królewicza
 • Kościół pw. św. Kazimierza Królewicza w Orłowie
 • Budynek dawnej szkoły podstawowej.
 • Zabytkowy kościół ewangelicki, ob. cerkiew prawosławna
 • Zabytkowy kościół ewangelicki, ob. cerkiew prawosławna
 • Zabytkowy kościół ewangelicki, ob. cerkiew prawosławna
 • Pogrzeb Żołnierzy Niezłomnych
 • Pogrzeb Żołnierzy Niezłomnych
 • Stara widokówka z Orłowa (1910-1915)
 • Kościół w Orłowie, lata 1925-1939
 • Przedwojenna widokówka z Orłowa
 • Stacja kolejowa w Orłowie, 1930 r
 • Zwiad konny, lato 1946
 • Żołnierze Narodowego Zjednoczenia Wojskowego
 • Pogrzeb Żołnierzy Niezłomnych
 • Pogrzeb Żołnierzy Niezłomnych
 • Pogrzeb Żołnierzy Niezłomnych
 • Pogrzeb Żołnierzy Niezłomnych
 • Pogrzeb Żołnierzy Niezłomnych


POWIAT GIŻYCKI
(województwo warmińsko-mazurskie)


Powiat giżycki o powierzchni 1119,5 km2 leży we wschodniej części województwa. Na obszarze powiatu znajduje się 151 pomników przyrody, obszary prawnie chronione o szczególnych walorach przyrodniczych zajmują 714,3 km2, a lasy 270,9 km2.
W latach 2000-2009 liczba ludności powiatu zmniejszyła się o 33,7%, w 2009 r. w powiecie giżyckim mieszkały 56522 osoby. Spośród mieszkańców powiatu 20,2% to osoby w wieku przedprodukcyjnym, 64,5% stanowią osoby w wieku produkcyjnym, a 15,3% osoby w wieku poprodukcyjnym. Na 100 osób w wieku produkcyjnym przypadało 55 w wieku nieprodukcyjnym (w województwie 54).
Działalność gospodarczą, poza rolnictwem indywidualnym, w 2009 r. prowadziło 5,1 tys. podmiotów gospodarki narodowej, w tym 95,4% w sektorze prywatnym. Liczba podmiotów w przeliczeniu na 10 tys. ludności w powiecie była wyższa (899) niż w województwie (805). Najwięcej podmiotów działało w sekcjach: handel i naprawa pojazdów samochodowych (24,2%), budownictwo (11,6%) i obsługa rynku nieruchomości (9,3%). Powiat charakteryzuje się wysoką stopą bezrobocia, która w 2009 r. wyniosła 19,4%. Najliczniejszą grupę bezrobotnych stanowią osoby z przedziału wiekowego 25-34 lata (27,3%), kolejną osoby w wieku 24 lata i mniej (22,7%).
Ambulatoryjną opiekę medyczną zapewnia 26 zakładów opieki zdrowotnej i 25 praktyk lekarskich. W 2009 r. w powiecie udzielono 362,6 tys. porad lekarskich i 52,0 tys. porad stomatologicznych. Liczba łóżek szpitalnych, w ramach stacjonarnej opieki zdrowotnej, w 2008 r. w przeliczeniu na 10 tys. ludności wyniosła 42 (w województwie 43).
Powiat dysponuje 37 obiektami noclegowymi (poza kwaterami agroturystycznym) z 4,1 tys. miejsc noclegowych. W 2009 r. z miejsc noclegowych skorzystało 107,7 tys. osób, w tym 17,6 tys. obcokrajowców. Stopień wykorzystania miejsc noclegowych w powiecie wyniósł 28,8%, w województwie 29,6%.
Długość sieci dróg powiatowych o twardej nawierzchni w powiecie giżyckim w 2008 r. wyniosła 306,9 km. Na 100 km2 powierzchni przypadało 27,4 km dróg (w województwie 28,9 km). W powiecie w 2009 r. zarejestrowanych było 30,0 tys. pojazdów samochodowych i ciągników, spośród których samochody osobowe stanowiły 76,4%.
(GUS)

 

GUS
Powiat Giżycki - Statystyczny portret terytorium

Statystyczne Vademecum Samorządowca - innowacyjna publikacja opracowana przez Główny Urząd Statystyczny, przedstawia statystyczne portrety jednostek terytorialnych naszego kraju.
czytaj więcej

 

Wizytówki