wsiepolskie.pl

Encyklopedia Wsi i Regionów

Powiat

pomorskie / gdański (Czytaj więcej)

Gminy

Gmina Cedry Wielkie

Wsie

Błotnik, Błotnik Drugi, Błotnik Pierwszy, Cedry Małe, Cedry Małe-Kolonia, Cedry Wielkie, Długie Pole, Giemlice, Kiezmark, Koszwały, Leszkowy, Miłocin, Serowo, Stanisławowo, Szerzawa, Trutnowy, Trutnowy Drugie, Trutnowy Pierwsze, Trutnowy Trzecie, Trzcinisko, Wocławy
Gmina Kolbudy

Wsie

Babidół, Bąkowo, Bielkówko, Bielkowo, Buszkowy Dolne, Buszkowy Górne, Czapielsk, Czapielsk Mały, Dolinka, Jankowo Gdańskie, Kolbudy, Kowale, Lisewiec, Lublewo Gdańskie, Łapino, Miechucińskie Chrósty, Nowiny, Ostróżki, Otomin, Podlesie, Pręgówko, Pręgowo Dolne, Pręgowo Górne, Sąsieczno, Wypychy, Zagrodno, Żmijewo
Gmina Pruszcz Gdański

Wsie

Arciszewo, Będzieszyn, Bogatka, Borkowo, Borzęcin, Bystra, Cieplewo, Dziewięć Włók, Goszyn, Jagatowo, Juszkowo, Krępiec, Lędowo, Łęgowo, Malentyn, Mokry Dwór, Przejazdowo, Radunica, Rekcin, Rokitnica, Roszkowo, Rotmanka, Rusocin, Straszyn, Świńcz, Weselno, Wiślina, Wiślinka, Wojanowo, Żukczyn, Żuława, Żuławka
Gmina Przywidz

Wsie

Bliziny, Borowina, Borzyszewo, Czarna Huta, Częstocin, Gromadzin, Huta Dolna, Huta Górna, Jodłowno, Kierzkowo, Klonowo Dolne, Klonowo Górne, Kozia Góra, Krymki, Krynka, Łąki, Majdany, Marszewo, Marszewska Góra, Marszewska Kolonia, Michalin, Miłowo, Nowa Wieś Przywidzka, Olszanka, Piekło Dolne, Piekło Górne, Pomlewo, Przywidz, Pustkowo, Roztoka, Rudzina, Stara Huta, Stoszewo, Sucha Huta, Szklana Góra, Trzepowo, Wiśnica, Występa, Ząbrsko Dolne, Ząbrsko Górne, Zalesie Przywidzkie
Gmina Pszczółki

Wsie

Kleszczewko, Kolnik, Ostrowite, Pszczółki, Rębielcz, Różyny, Skowarcz, Ulkowy, Żelisław, Żelisławki
Gmina Suchy Dąb

Wsie

Grabiny-Zameczek, Koźliny, Krzywe Koło, Osice, Ostrowite, Steblewo, Suchy Dąb, Wróblewo
Gmina Trąbki Wielkie

Wsie

Błotnia, Cząstkowo, Czerniec, Czerniewo, Domachowo, Drzewina, Elganowo, Glinna Góra, Gołębiewko, Gołębiewo, Gołębiewo Średnie, Graniczna Wieś, Kaczki, Klępiny, Kleszczewo, Kłodawa, Kłodnia, Kobierzyn, Kobierzyn-Cegielnia, Lesk, Lisiki, Łaguszewo, Mierzeszyn, Pawłowo, Postołowo, Pruska Karczma, Rościszewko, Rościszewo, Sobowidz, Trąbki Małe, Trąbki Wielkie, Warcz, Wojanowo-Leśniczówka, Wymysłowo, Zaskoczyn, Zielenina, Zła Wieś
 • Świetlica wiejska
 • Kapliczka
 • Zegar na wieży kościoła
 • Panorama wsi z lotu ptaka, widok na koścół
 • Panorama wsi z lotu ptaka
 • Kościół pw. Znalezienia Krzyża Świętego
 • Panorama wsi z lotu ptaka
 • Panorama wsi z lotu ptaka
 • Panorama wsi z lotu ptaka
 • Panorama wsi z lotu ptaka
 • Panorama wsi z lotu ptaka
 • Dom podcieniowy - obecnie "Caritas"

Herb

POWIAT GDAŃSKI
(województwo pomorskie)


Powiat gdański położony jest w środkowo-wschodniej części województwa pomorskiego. Od północy graniczy bezpośrednio z aglomeracją trójmiejską. Przez obszar powiatu przebiega trasa szybkiego ruchu, drogi krajowe oraz linie kolejowe. Powiat obejmuje łącznie 8 gmin.
Powiat zamieszkuje 93191 osób, co na obszarze równym 794 km2 wskazuje na średnią gęstość zaludnienia wśród powiatów województwa. W 2009 r., w porównaniu z 2008 r., w powiecie zanotowano wzrost liczby ludności, który w znacznej mierze spowodowany był dodatnim przyrostem naturalnym (plus 540 osób) oraz napływem ludności (saldo migracji wyniosło plus 1764 osoby, co wyróżnia powiat na tle innych powiatów w województwie lokując go na 2 miejscu).
Powiat ma charakter przemysłowo-rolniczy. Zajmuje on bardzo zróżnicowany teren pod względem warunków naturalnych. Po stronie zachodniej rozciąga się Wyżyna Gdańska położona na skraju Pojezierza Kaszubskiego, a część wschodnia to Żuławy Gdańskie leżące w dorzeczu Martwej Wisły. Na terenach tych prowadzona jest intensywna produkcja rolna. Lasy zajmują 18,0% powierzchni powiatu, a obszar chronionego krajobrazu stanowi 48,9% jego powierzchni. Ponadto w granicach powiatu znajduje się 76 pomników przyrody.
W 2009 r. w powiecie gdańskim oddano do użytkowania 1560 mieszkań, a zasoby mieszkaniowe w przeliczeniu na 1000 ludności wyniosły 316 mieszkań. Większość powiatu posiada dobrze rozwiniętą sieć wodociągową i sieć kanalizacyjną. Z instalacji wodociągowej korzysta 91,6% ogółu ludności powiatu, a z sieci kanalizacyjnej odpowiednio – 64,3%.
Na terenie powiatu zarejestrowanych jest 10249 podmiotów gospodarczych, co w przeliczeniu na 10 tys. mieszkańców powiatu daje 1100 podmiotów. Liczba pracujących wśród podmiotów zatrudniających 9 osób i więcej wynosi 18211 osób.
W 2009 r. na wydatki budżetu powiatu pozyskano 651,9 tys. zł ze środków Unii Europejskiej. Wydatki majątkowe budżetu powiatu wyniosły 10,8 mln zł i w całości przeznaczone były na cele inwestycyjne. Najwięcej środków wydatkowano na pomoc społeczną i pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej (21,1% ogółu wydatków budżetu powiatu). W powiecie funkcjonuje 38 szkół podstawowych i 16 gimnazjów, do których w roku szkolnym 2009/2010 uczęszczało odpowiednio 6657 i 3417 uczniów.
Powiat gdański posiada atrakcyjne tereny o walorach turystycznych. Usytuowany jest wśród wzgórz morenowych, lasów i jezior. Na jego terenie znajduje się 16 turystycznych obiektów zbiorowego zakwaterowania. W 2009 r. udzielono ogółem 87327 noclegów, z których skorzystały 51254 osoby, w tym 4088 turystów zagranicznych.
(GUS)

 

GUS
Powiat Gdański  - Statystyczny portret terytorium

Statystyczne Vademecum Samorządowca - innowacyjna publikacja opracowana przez Główny Urząd Statystyczny, przedstawia statystyczne portrety jednostek terytorialnych naszego kraju.
czytaj więcej

 

Wizytówki